Турчик Ірина Хосенівна

професор, доктор педагогічних наук, доцент

 

Турчик Ірина Хосенівна, доцент, к.фіз.вих., доцент

Народилась 28 січня 1979 року у м. Дрогобич Львівської області.
Освіта.
1996 – 2000 рр. – Львівський державний університет фізичної культури, факультет олімпійського й професійного спорту, спеціальність «Олімпійський та професійний спорт» кваліфікація тренер-викладач.
2001 – 2004 рр. – Львівський державний університет фізичної, аспірантура.
2013 – 2017 – Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, докторантура
У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00.02 – фізичне виховання, фізична культура різних груп населення. У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри життєвих компетентностей.
У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка, історія педагогіки.
Трудова діяльність.
2001 – 2004 рр. – аспірант Львівського державного університету фізичної фізичної культури.
2004 – 2006 рр. – викладач кафедри педагогіки та психології Львівського державного університету фізичної фізичної культури.
2006 – 2009 рр. – доцент кафедри життєвих компетентностей Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
2013 р. – 2017 рр. докторант кафедри загальної та дошкільної педагогіки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка.
2009 – до тепер – професор кафедри теорії та методики фізичного виховання Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка.
Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць.
Турчик І.Х. брала участь у розробці Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загально середньої освіти, є співавтором навчальної програми з фізичної культури 5-9, 10-11 класів. У період з 2016 по 2018 рр. – членкиня Всеукраїнської робочої групи з укладання стандарту загальної середньої освіти в рамках реформи «Нової української школи» Член Всеукраїнської робочої групи з укладання компетентнісного потенціалу фізкультурної освітньої галузі початкової освіти реформи «Нова українська школа». (НУШ: основи стандарту. Львів. 2016). Нагороджена подяками Інституту модернізації змісту освіти (2018 р.), Міністерства освіти і науки України (2021 р.).