Шатинська Олена Василівна

викладач, старший лаборант кафедри

 

Шатинська Олена Василівна, ст. лаборант
Народилася 07 жовтня 1981 року в с. Воробіївка Полонського району Хмельницької області.
Освіта. У 2003 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи економіки». Кваліфікація – вчитель математики та основ економіки.
Трудова діяльність.
2002 р. – 2016 р. – старший лаборант кафедри теорії та методики фізичного виховання.
З 2015 р. – викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання.
Автор 4 наукових та науково-методичних праць.

Наукові праці

  1. Шатинська О.В. Модель формування здорового способу життя студентів у процесі фізичного виховання/ Шатинська О.В., Мацола Н.П., Кізло В.І.// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. „Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/ Фізична культура і спорт/” Зб.наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. Том 1 – Випуск 5 К (61)15. – С.170–173 (0,3 др.арк.).