Мусієнко Олена Володимирівна

кандидат біологічних наук, доцент

 

Мусієнко О.В.250x250
Народилась 29 червня 1976 року в м. Львові.
Освіта. У 1999 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Біологія», а у 2006 році – Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Фізичне виховання».
У 2003 році захистила дисертацію на здобуття науковго ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин на тему «Зміни функціональної активності деяких залоз внутрішньої секреції внаслідок фізичного навантаження вправами Хатха-Йоги».
У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри фізичного виховання Львівської державної фінансової академії.
Трудова діяльність.
2003 – 2004 р.р. – викладач біологічної хімії у Львівському державному медичному коледжі імені Андрея Крупинського.
2004 – 2007 р.р. – старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і фізичної реабілітації Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
2007 – 2009 р.р. – доцент кафедри природничо-математичних дисциплін Львівського інституту економіки і туризму.
2009 – 2015 р.р. – доцент кафедри фізичного виховання Львівської державної фінансової академії.
З 2015 – по д. ч. – доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць.

Наукові праці

 1. Мусієнко О.В. Вплив степ-аеробіки на здоров’я людини /Пічка І.В., Мусієнко О.В.//За здоровий спосіб життя студентів: 7 Всеукр. наук.-практ. студ. конф., 19-20 травня 2011 р. : матер. конф. – Львів, 2011. – С. 31–34.
 2. Мусієнко О.В. Зміни гормонального профілю та деяких функціо-нальних показників під впливом занять Хатха-Йогою /Мусієнко О.В.// Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини: регіон. наук.-практ. конф., 10 грудня 2011 р.: зб. наук. праць конф. – Львів, 2011. – С. 67–69.
 3. Мусієнко О.В. Вплив реакреацій-ного катання на ковзанах на серцево-судинну систему /Мусієнко О.В., Крапівіна К., Горлова Л., Стрепко Н.// Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: VIII всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 16-17 лютого 2012 р. : матер. конф. – Львів, 2012. – С. 158–162.
 4. Мусієнко О.В. Виховання інтелектуальних, моральних якостей за допомогою спорту /Мусієнко О.В., Благута М.-Х.// За здоровий спосіб життя студентів: 8 наук.-практ. студ. конф., 5-6 квітня 2012 р.: тези конф. – Львів, 2012. – С. 12–15.
 5. Мусієнко О.В. Економічні наслідки підготовки та проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 р. в Україні/ Мусієнко О.В., Миколаєвич М.// За здоровий спосіб життя студентів: 8 наук.-практ. студ. конф., 5-6 квітня 2012 р.: тези конф. – Львів, 2012. – С. 20–22.
 6. Мусієнко О .В. Іван Піддубний. Український чемпіон чемпіонів /Мусієнко О.В., Климусь Р. Р.// Методи управління фізичним вихованням і спортом: тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф. – 16-17 травня 2013 р. – Львів: УАД, 2013. – С. 6-9.
 7. Мусієнко О.В. Становлення та розвиток Олімпійських Ігор /Мусієнко О.В., Дирів В. О.// Методи управління фізичним вихованням і спортом: тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф. – 16-17 травня 2013 р. – Львів: УАД, 2013. – С.10-15.
 8. Мусієнко О.В. Хортинг як сучасний оздоровчий вид спорту/ Мусієнко О.В., Чубінська М. В.// Методи управління фізичним вихованням і спортом: тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф. – 16-17 травня 2013 р. – Львів: УАД, 2013. – С. 63-66.
 9. Мусієнко О.В. Соціальна реабілітація людей з особливими потребами засобами фізичної культури і спорту /Мусієнко О.В., Бодня Л. В.// Методи управління фізичним вихованням і спортом: тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф. – 16-17 травня 2013 р. – Львів: УАД, 2013. – С. 138–141.
 10. Мусієнко О.В. Фінансово-економічні аспекти підготовки до чемпіонату Європи з баскетболу в Україні молоді /Мусієнко О.В., Субицька Д. Я.// Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини: тези допов. VII регіон. наук.-практ. конф. – 17 грудня 2013 р. – Львів: ЛДФА. – С. 73–76.
 11. Мусієнко О.В. Споривні ігри для студентської молоді: техніка та методика навчання гри у бадмінтон/ Мусієнко О.В.// Львів: ЛДФА, 2013. – 31 с.
 12. Мусієнко О.В. Пауерліфтинг як один із засобів оздоровлення і тренування організму / Львів: ЛДФА, 2014. – 23 с.
 13. Мусієнко О. Біомеханіка : тексти лекцій / Олена Мусієнко. – Дрогобич : ДДПУ, 2016. – 116 с.
 14. Мусієнко О.В. Роль фізичної культури і спорту у формуванні духовної складової особистості./ О.С. Лемешко, О.В. Мусієнко, С.В. Самойлик //Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В.Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 15. – C.384-392
 15. Мусієнко О.В. Застосування засобів хатха-йоги у психофізичній рекреації / О.В. Мусієнко, Р.В. Чопик, Н.Б. Кізло // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 139. Т. ІІ / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2016. – С. 122-124. (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт).
 16. Мусієнко О. В. Досвід застосування нейрогімнастики для дітей з розладами спектру аутизму / Мусієнко О. В. // Адаптивні технології управління навчанням ATL-2016. Матер. ІІ Міжнар. конф. – Одеса, 21-23 вересня 2016 року. – Одеса : ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2016. – С. 67-70.
 17. Мусієнко О. Нетрадиційні системи оздоровлення : методичні рекомендації до виконання ІНДЗ [для студентів другого магістерського рівня вищої освіти] / Олена Мусієнко. – Дрогобич : ДДПУ, 2016. – 22 с.
 18. Мусієнко О. В. Вплив занять адаптивним фізичним вихованням на моторику дітей з розладами спектру аутизму / Мусієнко О.В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – 2017. – Сер. 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт». – Вип. 5 К (86) 17. – C. 213-218.
 19. Мусієнко О. В. Нейрогімнастика як один із засобів адаптивного фізичного виховання дітей з розладами спектру аутизму / Мусієнко О. В., Гурелич М. С. // Адаптивні технології управління навчанням ATL-2017. Матер. ІІІ Міжнар. конф. – Одеса, 26-28 жовтня 2017 року. – Одеса : ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2017. – С. 77-80.
 20. Мусієнко О. Вплив оздоровчих тренувань на функціональний стан серцево-судинної системи / Мусієнко О., Моісеєнков Д. // Перспективи розвитку фізичної культури і спорту. Матер. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 25 квітня 2017 року. – Львів : УАД, 2017. – С. 35-40.
 21. Мусієнко О.В. Застосування нетрадиційних оздоровлювальних систем у психофізичній рекреації / Мусієнко О.В., Лемешко О.С. // Здоров’я, спорт, реабілітація. – 2017. – № 4. – С.48-53.
 22. Мусієнко О.В. Конституційні особливості тілобудови студенток під впливом оздоровчих тренувань / Мусієнко О.В., Максим’як Я.О., Федак О.Г. // Здоров’я, спорт, реабілітація. – 2017. – № 4. – С.54-59.
 23. Мусієнко О.В. Педагогічні умови формування ціннісних основ професійної самосвідомості студентів – майбутніх фахівців з фізичної культури / Мусієнко О.В., Лисак Н.В., Бенцак Л.І. // Здоров’я, спорт, реабілітація. – 2018. – № 1. – С. 79-83.
 24. Мусієнко О. Визначення ефективності занять вправами Хатха-Йоги (Сарвагасана, Карна-Підасана) засобами акупунктурної діагностики в системі фізичного виховання студенток / Мусієнко О., Матієшин І., Попович С. // Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2018. – Вип. 1 (42). – Ч. ІІ. – С. 337-343.
 25. Мусієнко О. В. Визначення активності меридіанів тіла під час виконання статичної вправи / Мусієнко О. В., Мацола Н. П., Михаць Л. В. // Здоров’я, спорт, реабілітація. – 2019. – № 1. – С. 66-72.
 26. Мусієнко О.В. Застосування скелелазіння у адаптивному фізичному вихованні дітей з розладами спектру аутизму / Мусієнко О.В., Кізло Н.Б. // Здоров’я, спорт, реабілітація. – 2019. – № 1. – С. 73-83.
 27. Мусієнко О.В. Визначення ефективності постурального впливу Падмасани засобами акупунктурної діагностики в системі фізичного виховання студенток / Мусієнко О.В., Михаць Л.В., Максим’як В.М. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – 2019. – Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури і спорту. – Випуск 5 К (113) 19. – С. 229-233.
 28. Мусієнко О.В. Застосування плавання у адаптивному фізичному вихованні дітей з розладами спектру аутизму / Мусієнко О.В., Чопик Р.В., Закаляк Н.Р. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – 2019. – Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури і спорту. – Випуск 5 К (113) 19. – С. 233-241.
 29. Мусієнко О.В. Визначення активності меридіанів тіла під час виконання статичної вправи йоги засобами акупунктурної діагностики / Мусієнко О.В., Максим’як Я.О., Федак О.Г. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – 2019. – Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури і спорту. – Випуск 5 К (113) 19. – С. 242-248.
 30. Мусієнко О. Навчання техніки плавання способом «брас» шволярів / Олена Мусієнко, Олег Терехов // Перспективи розвитку фізичної культури і спорту в Україні. Матеріали ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – 23.04.2019 р. – Львів: УАД, 2019. – С. 65-70.
 31. Мусієнко О. Розвиток гнучкості у дітей молодшого шкільного віку / Олена Мусієнко, Мар’ян Гуржій // Перспективи розвитку фізичної культури і спорту в Україні. Матеріали ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – 23.04.2019 р. – Львів: УАД, 2019. –С. 71-78.
 32. Мусієнко О.В. Розвиток швидкості і спритності засобами рухливих ігор у дітей молодшого шкільного віку / Мусієнко О.В., Одинак М.Р. // Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді. Матеріали ХІІІ наук. практ. студ. конф. – 17-18.05.2019 р. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2019.
 33. Мусієнко О. Визначення активності меридіанів тіла під час виконання статичної вправи Йоги / Мусієнко О., Ямборко О. // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення. Матер. ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23-24.04.2020.) – Львів : ЛДУФК, 2020. – С. 112-115.
 34. Мусієнко О. Скелелазіння як один із засобів підвищення якості життя дітей з розладами спектру аутизму / Мусієнко О., Салій Ю. // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення. Матер. ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23-24.04.2020.) – Львів : ЛДУФК, 2020. – С. 221-224.
 35. Musiyenko O.V. Determination of the functional state of the body using non-traditional research methods when performing the static exercise: “Prone press ups, static top position” (Cobra) / Musiyenko O.V., Mykhats L.V., Budynkevych S.N., Popovych S.I. // Health, sport, rehabilitation. – 2020. – V. 6, N 1. – P. 41-48.
 36. Мусієнко О.В. Визначення активності меридіанів тіла під час виконання статичної вправи Хатха-Йоги / Мусієнко О.В., Максим’як В.М., Максим’як Я.О. // Інноваційна педагогіка. – 2020. – Спецвипуск. – С. 227-231.
 37. Мусієнко О.В.  Взаємозв’язок рухових можливостей з поведінкою та якістю життя дітей з аутизмом / Олена Мусієнко // Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie і fizioterapia. Monografia. – Starogard Gdański : Pomorska Szkoła Wyższa, 2020. – S. 220-237.
 38. Musiyenko O.V. Influence of adaptive physical education on motor possibilities, behavior and quality of life of children with autism / Musiyenko O.V., Chopyk R.V., Kizlo N.B. // Health, sport, rehabilitation. – 2020. – V. 6, № 2. – P. 41-49.
 39. Олена Мусієнко, Василь Кудибин. Вплив оздоровчих тренувань на гемодинаміку організму // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 32–36.