Лук’янченко Микола Іванович

доктор педагогічних наук, професор, декан факультету здоров’я людини та природничих наук

 

Лук'янченко Микола Іванович, професор, д.пед.н., професор
Народився 18 жовтня 1953 р., с. Меденичі, Дрогобицького р-ну Львівської області.
Освіта. У 1974 році закінчив Львівський державний інститут фізичної культури спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація – викладач фізичного виховання.
У 1994 році захистив дисертацію на тему «Методика реалізації індивідуального підходу в розвитку швидкісно-силових якостей юнаків 15-17 років з використанням ЕОМ» із присудженням наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.04 – теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування і оздоровчої фізичної культури.
У 1995 році присвоєно вчене звання доцента, а у 2002 році – вчене звання професора.
У 2012 році захистив дисертацію на тему «Теоретико-методичні засади розвитку педагогіки здоров’я в Україні» із присудженням наукового ступеня
доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
Трудова діяльність.
1975 – 1976 рр. – викладач кафедри фізичного виховання Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка.
1976 – 1990 рр. – вчитель фізичної культури середніх шкіл №14 та №16 міста Дрогобича.
У 1991 – 1996 рр. – доцент кафедри фізичного виховання Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка.
1996 – 2003 рр. – завідувач кафедри спортивних дисциплін та методики їх викладання.
1997 – 2013 рр. – декан факультету фізичного виховання.
2003 – 2016 рр. – завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання.
З лютого 2013 р. – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегії соціально-економічного розвитку університету.
З 2017 р. – директор навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я.
Автор понад 135 наукових та науково-методичних праць з теорії і методики фізичного виховання, питань педагогіки здоров’я, а також здорового способу життя.
Під його керівництвом захищено: 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук та 5 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук.