Хомич Ольга Олегівна

викладач

Хомич Ольга Олегівна

Народилась 31 березня 1989 р. в м. Стебник Львівської області.
Освіта. Впродовж 2006 – 2010 рр. навчалась на факультеті фізичного виховання ДДПУ ім. І. Франка, який закінчила з відзнакою, отримавши фах вчителя фізичної культури загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.
Впродовж 2010 – 2011 рр. навчалась в магістратурі на факультеті фізичного виховання ДДПУ ім. І. Франка, який закінчила з відзнакою, отримавши фах викладача фізичного виховання.
Трудова діяльність.
2011 – 2016 рр. – викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання факультету фізичного виховання ДДПУ ім. І. Франка.
Автор понад 15 наукових та науково-методичних праць.

Наукові праці

 1. Хомич О.О., Слімаковський О.В. Ефективність застосування народних фізичних вправ у фізичному вихованні студентської молоді / Слімаковський О.В., Волошин О.О., Малетич Н.Б. Хомич О.О.// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 98. Т.1 / Чернігів: ЧДПУ, 2012. С. 231-233 (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт).
 2. Хомич О.О. Традиції та особливості застосування народних рухливих ігор, забав, розваг та видів боротьби у життєдіяльності молоді / Хомич О.О., Слімаковський О.В., Волошин О.О., Малетич Н.Б. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» 36.наукових праць / За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. Том 2 – Випуск 7 (33). – С. 384–389 (0,4 др. арк.).
 3. Ткаченко О.А. До проблеми фізичного виховання в контексті гуманно-особистісної педагогіки / Ткаченко О.А., Слімаковський О.В., Хомич О.О., Соляник І.М. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» 36.наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. –К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. Том 2 — Випуск 7 (33). – С. 301-306 (0,4 др.арк.).
 4. Волошин О.О. Теоретичні основи організації занять з фізичного виховання студентів з відхиленнями у стані здоров’я / Волошин О.О., Малетич Н.Б., Хомич О.О. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 61 с. (3,8 др. арк.).
 5. Соляник І.М. Особливості оздоровчого тренування при захворюваннях опорно-рухового апарату / Соляник І.М., Хомич О.О. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013 – 35 с. (2,2 др. арк.)
 6. Слімаковський О.В. Організація навчального процесу з фізичного виховання в умовах кредитно-модульної системи / Слімаковський О.В., Хомич О.О., Волошин О.О., Малетич Н.Б. // Актуальні проблеми фіз. вих. студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 311–315 (0,4 др. арк.).
 7. Слімаковський О.В. Традиційні засоби української народної фізичної культури серед учнівської та студентської молоді / Слімаковський О.В., Хомич О.О., Волошин О.О., Малетич Н.Б., Соляник І.М. // Актуальні проблеми фіз. вих. студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 315–322 (0,5 др. арк.).
 8. Слімаковський О.В. Народні рухливі ігри, забави, розваги та її оздоровче значення в процесі розвитку і виховання студентської молоді / Слімаковський О.В., Малетич Н.Б., Хомич О.О. // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології: 3б.наукових праць – Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”, 2014. С.3-6 (0,25 др. арк.).
 9. Грибок Н.М. “Нозологічний портрет” студентів спеціальної медичної групи / Н. М. Грибок, О. В. Слімаковський, О. О. Волошин, Н.Б. Малетич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)”. Зб. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск 5 К (61) 15. – С. 63 – 65.
 10. Слімаковський О. В. Стан застосування засобів української народної фізичної культури у фізичному вихованні студентської молоді / О.В. Слімаковський, Н. М. Грибок, Н. Б. Малетич, О.О. Хомич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)”. Зб. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск 5 К (61) 15. – С. 225 – 228.
 11. Грибок Н. М. Характеристика захворюваності студентів І курсу ДДПУ імені Івана Франка / Н. М. Грибок, О. В. Слімаковський, О. О. Хомич // Материали за 11-а международна научна практична конференция, “Найновите научни постижения”, 2015. Том 10. Педагогически науки. Физическа култура и спорт. – София.: “Бял ГРАД-БГ” ООД – С. 66 – 69.
 12. Хомич О.О. Засоби української народної фізичної культури та їх оздоровчий вплив на фізичний розвиток студентської молоді / Грибок Н.М., Слімаковський О., Волошин О.О., Хомич О.О. // Материали за 12-а международна научна практична конференция, „Новината за напреднали наука”, – 2016. Том 11. Лекарство. Биологии. Физическа култура и спорт. София. „Бял ГРАД-БГ” ООД – С.50-53
 13. Хомич О.О. Засоби української народної фізичної культури та їх педагогічна характеристика / Слімаковський О. Малетич Н.Б. Хомич О.О. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт” зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. –К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 5 К (86)17. – С. 354 – 358.