Герасименко Світлана Юріївна

зав. кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Герасименко-Світлана-Юріївна-доцент-к.пед.н.
Народилась 7 квітня 1970 року у м. Дрогобич Львівської області.
Освіта. У 1991 році закінчила Львівський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізичне виховання». Кваліфікація – викладач фізичної культури. Протягом 2006 – 2010 рр. навчалася в аспірантурі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання.
Трудова діяльність.
1991 – 1995 рр. – вчитель фізичного виховання Добрівлянської СШ.
1995 – 2003 рр. – викладач кафедри фізичного виховання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
2003 – 2006 рр. – викладач кафедри спортивних дисциплін і методики їх викладання.
2006 – 2012 рр. – старший викладач кафедри спортивних дисциплін та методики їх викладання.
2012 – 2013 рр. – старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання та оздоровчих технологій.
З 2013 р. – доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання.
З 05.04.2016 р. – в. о. завідувача кафедри теорії та методики фізичного виховання.
З 12.01.2017 р. – завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання.
Автор понад 130 наукових та науково-методичних праць.