Редчиць Василь Олександрович

старший викладач

Редчиць Василь Олександрович, ст.викладач
Автор 35 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: Аналіз психологічних та педагогічних особливостей у становленні майбутніх вчителів фізичної культури.
Наукові праці
1. Редчиць В.О. Педагогічні проблеми фізичного виховання у формуванні. / Редчиць В.О., Федорищак Р.Л., Федак О.Г. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць/ за ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Випуск 13. – С. 506-509. (0,2 д.а.).
2. Редчиць В.О. Теорія і методика викладання легкої атлетики. Методика навчання техніки метань: / Редчиць В.О., Мацалак Н.Б., Годзь М.В. Навчально-методичний посібник – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Ів. Франка, 2011.- 40 с. (2,5 д.а.).
3. Редчиць В.О. Професійна підготовка майбутнього вчителя фізичної культури в контексті оздоровчого мислення / В. О. Редчиць, Б. І. Кравчук, О. Г. Федак // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : зб. наук. праць. – Луцьк : ПрАТ “Волинська обласна друкарня”, 2012. – Вип. 7. – C. 14 – 19. (0,4 д. а.).
4. Редчиць В.О. Формування професійної компетенції майбутнього вчителя фізичного виховання в системі вищої освіти / Веселовський А. П., Редчиць В.О., Мазяр В.І. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/ Зб. наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2013. – Том 1 – Випуск 7 (33). – С. 106 – 112. (0,4 д.а.)
5. Редчиць В.О. Майстерність педагогічного спілкування майбутнього фахівця фізичної культури та спорту/ Редчиць В., Жукова І., Борисевич Л. // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей та молоді ХХІ століття: сучасний стан проблеми та перспективи», Переяслав-Хмельницький 2014р. – С. 401-407. (0,45 д.а.)
6. Редчиць В.О. Професійна підготовка майбутнього фахівця з фізичної культури та спорту в умовах інформації навчання // Проць Р.О., Веселовський А.П., Редчиць В.О. / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт» зб. наукових праць/за ред.. Г.М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 5К (61) 15. – С. 209-212. (0,3 д.а.)