Ніконець Андрій Володимирович

викладач

Ніконець Андрій Володимирович, викладач
Автор 18 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: Визначити вагомість або необхідність культури взаємодії студентів у процесі занять спортивними дисциплінами.
Наукові праці
1. Ніконець А.В. Методика впровадження рухливих ігор та інтенсифікація тренувального процесу юних футболістів. / Ніконець А.В., Михайловський О.Б., Мазяр В.І. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць/ за ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Випуск 13. – С. 427-431. (0,2 д.а.).
2. Ніконець А.В. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів. Теорія і методика викладання футболу / А. П. Веселовський, І. П. Ільчишин, В. І. Мазяр, А. В. Ніконець / Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 80с. ( 5 д.а.)
3. Ніконець А.В. Теорія і методика викладання футболу: навчальний посібник [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання»] / А.П. Веселовський, І.П. Ільчишин, Р.О.Проць, А. В. Ніконець. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012 – 72с (4,5 д.а.).
4.Ніконець А.В. Формування потреби здорового способу життя студентської молоді в умовах вищого навчального закладу / А. В. Чепелюк, Г. Д. Кондрацька, А. В. Ніконець // Здоровя людини у сучасному суспільстві / матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-16 червня 2012р., – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2012. – С. 116 – 120. (0,3 д.а.)
5. Ніконець А.В. Футбол, міні-футбол та методика їх викладання : для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання». / А. П. Веселовський, В.М. Максим’як, Р.О.Проць, А.В. Ніконець. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 166 с. (10,25 д.а.)
6. Ніконець А.В. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього фахівця з фізичного виховання на факультетах фізичного виховання. // Веселовський А.П., Ільчишин І.П., Ніконець А.В./ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт» зб. наукових праць/за ред.. Г.М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 5К (61) 15. – С. 39-42. (0,2 д.а.)