Михайловський Олег Богданович

викладач

Михайловський Олег Богданович, викладач
Автор 21 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: Визначити роль занять футболом у вихованні майбутніх вчителів фізичної культури.
Наукові праці
1.Михайловський О.Б. Методика впровадження рухливих ігор та інтенсифікація тренувального процесу юних футболістів. / Ніконець А.В., Михайловський О.Б., Мазяр В.І. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць/ за ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Випуск 13. – С. 427-431. (0,2 д.а.).
2. Михайловський О.Б. Навчально-методичний посібник. Теорія і методика обраного виду спорту / А. П. Веселовський, В. М. Максим’як, О. Б. Михайловський // Теорія і методика обраного виду спорту. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 124 с. (5,1 д.а.).
3. Михайловський О.Б. Особливості підготовки фахівців з фізичного виховання до професійної діяльності / А. Чепелюк, Р. Кушнір, О. Михайловський, З. Сидоряк // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : зб. наук. праць. – Луцьк : ПрАТ “Волинська обласна друкарня”, 2012. – Вип. 7. – C. 59 – 64. (0,3 д.а.).
4. Михайловський О.Б. Професійне становлення майбутнього вчителя фізичної культури як проблема вищого навчального закладу. / Чепелюк А.В., Пецкович Д.Д., Михайловський О.Б. //Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених ДДПу ім. І. Фанка 21-22 листопада – Дрогобич: Посвіт. 2013. – С.185-189. (0,3 д.а.).
5. Михайловський О.Б. Футбол, міні-футбол та методика його викладання: методичні матеріали до практичних занять [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання»] / А.П. Веселовський, І.П. Ільчишин, О.Б.Михайловський – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013 – 95с (5,75 д.а).
6. Михайловський О.Б. Вплив психоемоційного стану студентів на засвоєння техніко-тактичних навиків у волейболі / Будинкевич Світлана, Михайловський Олег // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт /” зб. наукових праць/ за ред. Г. М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. Том 1 – Випуск 7 (33). – С. 71-76. (0,3 д.а.)
7. Михайловський О.Б. Критерії, показники та рівні сформованості творчого потенціалу майбутніх вчителів фізичної культури / Дмитро Пецкович, Анна Чепелюк, Олег Михайловський // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка // Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – Вип. 6. – Ч. ІІ – С. 128-134. (0, 44 д.а.)
8. Михайловський О.Б. Акмеологічні цінності майбутніх учителів фізичної культури як основа професійної майстерності. // Будинкевич С.Н., Михайловський О.Б./ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт» зб. наукових праць/за ред.. Г.М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 5К (61) 15. – С. 31-33. (0,2 д.а.)