Кондрацька Галина Дмитрівна

професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я

У 2005 році успішно захистила кандидатську дисертацію «Підготовка вчителя фізичної культури до викладання основ безпеки життєдіяльності в загальноосвітній школі» за спеціальністю 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.
У доробку Галини Кондрацької понад 150 наукових і науково-методичних праць.
У 2017 році захистила дисертацію на тему «Теоретичні і методичні засади формування професійно-мовленнєвої культури майбутніх фахівців фізичного виховання» із присудженням наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Сфера наукових зацікавлень: «Теоретико-методичні основи формування культури здоров’я у студентів закладів вищої освіти».