Кізло Володимир Іванович

старший викладач

 
Автор 30 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: Теоретико-методологічні дослідження становлення майбутніх вчителів фізичної культури.
Наукові праці
1. Кізло В.І. «Теорія і методика викладання гімнастики. Загальнорозвивальні вправи без предметів» Герасименко С.Ю., Кізло В.І., Кізло Т.В: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім.Івана Франка, 2011.- 77 с. (4,87 д.а.).
2. Кізло В.І. Ставлення студенток ВНЗ до занять аеробікою / Герасименко С.Ю., Кізло В.І. // Збірник наукових матеріалів Міжнародної конференції «Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті 2010». – Одеса: 2010. – Том 34. – C.64 – 66. (0,2 д.а.).
3. Кізло В.І. Підвищення фізичної працездатності осіб розумової праці засобами атлетичної і коригуючої гімнастики / Герасименко С.Ю., Кізло В.І. // Збірник наукових матеріалів Міжнародної конференції «Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті 2010». – Одеса: 2010. – Том 34. – C.66 – 69. (0,3 д.а.).
4. Кізло В.І. Самостійна робота як засіб вдосконалення підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання. / Герасименко С.Ю., Кізло В.І., Кушнір Р.Г Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць/ за ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Випуск 13. – С. 105-108. (0,2 д.а.).
5. Кізло В.І. «Fair play – чесна гра» – соціальна цінність і соціальна норма / С. Герасименко, В. Кізло // Збірник наукових праць SWorld. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень». – Одеса: 2012.Том.28 – C. 101–102. (0,1 д.а.).
6. Кізло В.І. Гуманістичні цінності сучасного спорту / С. Герасименко, В. Кізло // Збірник наукових праць SWorld. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень». – Одеса: 2012. Том. 28 – C. 102–103. (0,1 д.а.).
7. Кізло В.І. Гімнастика та методика її викладання. Загальнорозвивальні вправи з гімнастичною палицею: навчально-методичний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Герасименко С.Ю., Кізло В.І. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 34с. (2 д.а.).
8. Кізло В.І. Атлетизм та методика його викладання. Тексти лекцій: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Фізичне виховання» та «Здоров’я людини»] / Кушнір Р.Г., Кізло В.І. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 122с. (7,62 д.а.).
9. Кізло В.І. Дозування навантажень у підготовчому етапі тренування та їх вплив на змагальні результати гирьовиків у групах спортивно-педагогічного вдосконалення / Кізло Володимир, Кізло Тарас // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/ Зб. наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. Том 1 – Випуск 7 (33). – С. 328 – 333. (0,4 д.а.)
10. Кізло В.І. Аналіз результатів формування психолого-педагогічних компетентностей студентів старших курсів на факультеті фізичного виховання ДДПУ ім. І. Франка. // Кізло В.І., Кізло Т.В./ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт» зб. наукових праць/за ред.. Г.М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 5К (61) 15. – С. 117-120. (0,2 д.а.)
11. Кізло В.І. Модель формування здорового способу життя студентів у процесі фізичного виховання. // Мацола Н.П., Шатинська О.В., Кізло В.І./ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт» зб. наукових праць/за ред.. Г.М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 5К (61) 15. – С. 170-173. (0,2 д.а.)