Кізло Наталія Богданівна

доцент

Кізло Наталія Богданівна, доцент
Автор 40 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових зацікавлень: Аналіз психологічних та педагогічних особливостей у становленні майбутніх вчителів фізичної культури.
Наукові праці
1. Кізло Н.Б. Вплив занять східними одноборствами на становлення соціальних ролей дитини. / Курчаба Т.М., Кізло Н.Б., Сенькова Н. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць/ за ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Випуск 13. – С. 282-285. (0,2 д.а.).
2. Кізло Наталія. Теорія і методика викладання плавання: / Кізло Наталія, Павлів Ігор, Кізло Тарас. Тексти лекцій (для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямів підготовки «Фізичне виховання» та «Здоров’я людини») – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Ів. Франка, 2011. – 160 с. (10,12 д.а.).
3. Кізло Н.Б. Теоретико-методологічні аспекти підготовки майбутнього фахівця з фізичного виховання до професійної діяльності / А. Веселовський, Н. Кізло // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 98. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: Збірник у 2-х т. – Чернігів: ЧДПУ, 2012. – №98. – Т. 1. – С. 66-69. (0,2 д.а.).
4. Кізло Н.Б. Методика початкового навчання плаванню. / Н. Б. Кізло, І. Я. Павлів, Т. В. Кізло. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013 – 138с. (8,6 д.а.).
5.Кізло Н.Б. Критерії оцінювання рівня професійно-мовленнєвої культури студентів-майбутніх учителів фізичного виховання / Кондрацька Галина, Кізло Наталія // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт /” зб. наукових праць/ за ред. Г. М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. Том 1 – Випуск 7 (33). – С. 353-359. (0,4 д.а.).
6. Кізло Н.Б. Особливості самовиховання особистості у структурі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури / Будинкевич Світлана, Чепелюк Анна, Кізло Наталія // Науковий журнал: «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» №2 (36). – СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 401-407. (0,5 д.а.).
7. Кізло Н.Б. Рекреационная активность и спорт в образе жизни студенческой молодєжи. // Даниленко Алла, Мартинковський Мариан, Кизло Наталя./ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт» зб. наукових праць/за ред.. Г.М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 5К (61) 15. – С. 81-85. (0,3 д.а.)
8. Кізло Н. The value of culture and language competence in studies of foreign scientists to prepare teachers of physical education / Kondratska G. //Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives 9th International symposium 27th January, 2016. p, –С. 93-97
9. Кізло Н. Експерементальне дослідження системи формування професійно-мовленнєвої культури студентів факультетів фізичного виховання /Кондрацька Г.Д. //Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного університету імені К.Д. Ушинського. Педагогіка. 8/CLXI,2017, – С. 133-141 (Web of Science).
10. Кізло Н.Б. Застосування скелелазіння у адаптивному фізичному вихованні дітей з розладами спектру аутизму// Мусієнко О.В., /Науковий журнал з фізичного виховання, спорту, реабілітації та рекреації.. – Харків 2019. Index Copernicus ICV 2017 = 98.74 DOI: https://doi.org/10.34142/HSR.2019.05.01 – С.73-84 (Index Copernicus).
11. Кізло Н. Застосування засобів хатха-йоги у психофізичній рекреації /Мусієнко О.В. //Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Сучасні проблеми здоровя та здорового способу життя у педагогічній освіті. Фізичне виховання та спорт: За ред. Носко М. О. – Ч. – Випуск 139.Том ІІ – 2016.
12. Кізло Н. Соціальні проблеми працевлаштування інвалідів в сучасних умовах ринку / Курчаба Т.//Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт”зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 5 К (86)17. –С. 177-180
13. Кізло Н. Досвід застосування біомеханічних принципів керування рухами у адаптивному фізичному вихованню дітей з розладами спектру аутизму /Національна академія педагогічних наук України. Інститут спеціальної педагогіки. Випуск 13. Освіта осіб з особливими потребами/Науково – методичний збірник/зб. наук. праць / за ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – К.: ТОВ «Наша друкарня», 2017. . – Випуск Вип.13 . – С 175-188.
14. Кізло Н.Б., Соціальні мотиви обрання спеціальності готельно-ресторанна справа/ Курчаба Т.М., Дуткевич Т.М. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. «НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ / ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – Випуск 5 К (113)19. – С.184188.
15. Кізло Н.Б. Соціальні мотиви обрання спеціальності готельно-ресторанна справа / Курчаба Т.М., Дуткевич Т.М., Кізло Н.Б. // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. «НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ / ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – Випуск 5 К (113)19. – С.184188.
16. Кізло Н.Б. Застосування скелелазіння у адаптивному фізичному вихованні дітей з розладами спектру аутизму// Мусієнко О.В., Кізло Н.Б. /Науковий журнал з фізичного виховання, спорту, реабілітації та рекреації.. – Харків 2019. Index Copernicus ICV 2017 = 98.74 DOI: https://doi.org/10.34142/HSR.2019.05.01 – С.73-84
17. Кізло Н.Б. Оздоровча аеробіка, як засіб мотивації до занять фізичною культурою дівчат-підлітків / Кізло Н., Гурин І. //Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м.Дрогобич, 14 травня 2020р. – Дрогобич: Просвіта, 2020. – С. 58-63.
18. Кізло Н.Б. Зміст та особливості внутрішньошкільного (інтрамурального) спорту у США / І. Турчик, Н. Кізло, Р. Чопик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/ Фізична культура і спорт/» Зб. наукових праць/ За ред. О.В.Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. – Випуск 9.