Гук Наталія Андріївна

кандидат економічних наук, доцент

Гук
У 2008 року захистила дисертацію на тему: «Розвиток регіональної системи міжнародного туризму в Україні». На кафедрі працює з 2001 року. Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: проблеми дослідження впливу освітнього фактору на формування структури ринку праці

Наукові праці

  • Гук Н.А. Державне регулювання розвитку національних інфраструктурних комплексів / Н.А. Гук // Наднаціональна виробнича інфраструктура в умовах нестабільності глобального розвитку (тенденції, проблеми, перспективи) : колективна монографія / [А.В. Рибчук, А.П. Румянцев, В.М. Левківський, П.П. Яремович та ін.] ; За редакцією д.е.н., проф. А.В. Рибчука. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 53–59.
  • Гук Н.А. Зовнішньо-економічна діяльність підприємства. Конспект лекцій для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки «Менеджмент» //Гук Н.А., Чайка-Петегирич Л.Б. – Дрогобич: 2015. – 132 с.
  • Гук Н., Грабинська І. Історія економіки та економічної думки: навчальний посібник / ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів: НВФ «Українські технології», 2015. – 520 с.
  • Гук Н.А. Туризм. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань / Гук Наталія Андріївна. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 14 с.
  • Гук Н.А. Роль дистанційної освіти в забезпеченні зайнятості населення / Н.А. Гук // Інтернаціоналізація освіти і науки: національні особливості та світові тенденції : колективна монографія / А.В. Рибчук, І.О. Іващук, А.П. Румянцев, П.В. Скотний та ін. ; за науковою редакцією д.е.н., проф. А.В. Рибчука. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 484 с. – С. 249-257.