Науково-дослідна лабораторія експериментальної біології

Адреса (поштова): 82100, Україна, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Т.Шевченка, 23
Електронна адреса: h.klepach@dspu.edu.ua, pavlishko@yahoo.com
Керівник лабораторії
доцент, кандидат біологічних наук,
доцент кафедри біології та хімії
Клепач Галина Миколаївна.
Посилання на веб-сторінки керівника НДЛ:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=CthHv38AAAAJ
http://orcid.org/0000-0003-0784-8373
https://www.webofscience.com/wos/author/record/JGC-9834-2023
Scopus Author ID: 35490960800

 Науково – дослідна лабораторія експериментальної біології (НДЛ ЕБ) створена наказом ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (ДДПУ)
№ 16-кн від „30” серпня 2013 р. з метою:

  • організації на наукових засадах пошукових та прикладних робіт у різних галузях біології;
  • поглиблення фахової підготовки студентів біологічних спеціальностей факультету здоров’я людини та природничих наук;
  • формування наукової школи з біології;
  • налагодження зв’язків з вітчизняними науково-дослідними установами, організаціями та закордонними інституціями;
  • реалізації наукового, організаційного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу студентів.

Звіт НДЛ ЕБ за 2021-2022 рр.
Звіт НДЛ ЕБ за 2023 рр.

1
2
3
4
5
6
20200717_130612
20231121_125853
20240118_190233
chrome-capture-2024-1-6
зображення_viber_2024-02-05_10-34-30-017
зображення_viber_2024-02-06_13-10-45-852