Навчально-наукова лабораторія ерготерапії та фізичної терапії кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я

Навчально-наукова лабораторія ерготерапії та фізичної терапії при кафедрі фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я створена у 2022 році (наказ від 24.06.2022 р. №207) і обладнана за грантові кошти проекту Erasmus + КА2 «Developing an Occupational Therapy study programme in Ukraine» / Розвиток навчальної програми з ерготерапії в Україні).

Партнери – Університет прикладних наук VIVES (Бельгія).

Лабораторія створена з метою здійснення наукових досліджень в системі підготовки фахівців для сфери реабілітації та наукових досліджень в галузі фізичної терапії та ерготерапії.

Напрями діяльності лабораторії:

 • активізація навчально-дослідницької діяльності студентів;
 • створення наукових інформаційних ресурсів з проблем ерготерапії та фізичної терапії;
 • створення умов для науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти та викладачів;
 • організація та проведення навчально-методичних семінарів, дискусійних платформ, круглих столів для викладачів, студентів, працівників медичних установ та реабілітаційних центрів.
 • залучення до діяльності лабораторії осіб, які потребують ерготерапевтичного та фізіотерапевтичного втручання

Завдання лабораторії:

 • забезпечення умов для проведення тематичних лекцій, практичних та семінарських занять, навчальних практик, виконання курсових, кваліфікаційних проектів (робіт) здобувачами та дисертаційних робіт ад’юнктами з питань ерготерапії та фізичної терапії;
 • забезпечення умов для набуття здобувачами умінь та навиків науково-дослідницької роботи та застосування отриманих знань на практиці;
 • забезпечення умов для проведення теоретичних і експериментальних досліджень, науково-дослідних робіт з проблем ерготерапії та фізичної терапії;
 • пошук, вивчення та апробація передового досвіду роботи з ерготерапії та фізичної терапії;
 • отримання та виконання грантів, у т.ч. міжнародних та програм держбюджетного фінансування науково-дослідних робіт;
 • налагодження співпраці з науковими закладами відповідної спрямованості як в Україні, так в і інших країнах;
 • оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах та у наукових виданнях, які індексуються наукометричними базами даних.

Керівник лабораторії:

Закаляк Наталія Романівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я.

Співробітники лабораторії:

 • Герасименко Олександр Сергійович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я;
 • Фігура Оксана Андріївна, викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я,
 • Рогаля Юрій Львович – старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я;
 • Масний Олег Олегович, викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я.

Обладнання лабораторії: Адаптована кухня з наборами столового і кухонного адаптованого посуду, з ергономічним побутовим електрообладнанням; адаптована санітарна  кімната (ванна і туалет з адаптованими пристосуваннями, ліжко для миття лежачих хворих); адаптовані знаряддя для навчання та прикладних знань (засоби для тримання ручки і паперу, багатофункціональні будівельні блоки);  матеріали стимулювання відчуттів сприйняття (стіл для малювання піском з підсвіткою, набір сенсорних м’ячів, сенсорні килимки, набір інструментів для сенсорної терапії); адаптовані ігри; стіл з автоматичним регулюванням висоти; набори для розвитку дрібної моторики; набори тестових систем для оцінювання моторних і когнітивних функцій;  інструменти та допоміжні технології для позиціонування і мобільності  (ходунки – 2 шт., ролатори, милиці – 8 шт., тростини – 2 шт., бруси універсальні для навчання ходьби з перешкодами. візки інвалідні вт.ч. з електроприводом – 4 шт., вертикалізатори реабілітаційні «Парапіон» і «Парамобіль» з статично-динамічним реабілітаційним модулем; медичне ліжко з електромотором; підйомник для переміщення пацієнтів мобільний, підйомник для переміщення пацієнтів стельовий з модулем активної реабілітації, балансувальні дошки і балансувальний стілець; клітка реабілітаційна, сходинковий гусеничний підйомник CLIMBER 1 MК4 для хворого на інвалідному візку); столик мануальний для реабілітації з навантаженням; матеріали для ортезування; комп’ютерний електронейроміограф M-TEST; Дошка фліпчарт / Фліпчарт Buromax магнітно-маркерний, Led-телевізор/LED рідкокристалічний телевізор LG 55UK6100, Інтерактивна дошка / Interactive Whiteboard MOLYBOard IR-9083  Проектор / Projector Viewsonic PS600W, Multifunction device HP laserjet Pro M426fdw,  Відеокамера Sony FDR-AX53,    Ноутбук / Laptop Dell G5 15 5587.

Наукові результати:

Розроблено Освітньо-професійну програму «Ерготерапія» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» з урахуванням вимог Мінімальних стандартів освіти ерготерапевтів від Всесвітньої Федерації Ерготерапевтів (WFOT) (редакція 2016 року), вимог Орієнтирів для освітніх програми з ерготерапії від Проекту Тюнінгу, який підтримується Європейською Комісією через програми Сократ і Темпус (Генерального директорату з питань освіти та культури), міжнародних вимог Європейської мережі ерготерапії у вищій освіті (ENOTHE) та Ради ерготерапевтів європейських країн (COTEC).

Проаналізовано сучасні засоби і методи ерготерапії у постінсультних пацієнтів в Україні. Визначено роль ерготерапевтичних засобів, які   сприяють відновленню втрачених, набуттю нових навичок та адаптації постінсультних пацієнтів у повсякденній діяльності, основною метою яких є забезпечення максимальної незалежності пацієнтів. Розглянуто підходи в організації реабілітаційного процесу, які ґрунтуються на принципі клієнтоцентризму.  Показано, що Канадська Модель Виконання Занять (CMOP) і розроблена на основі цієї моделі Канадська Оцінка Виконання Занять (COPM) забезпечують підхід, орієнтований на клієнта.

З’ясовано сучасний стан реабілітації після ампутації нижніх кінцівок.

Обгрунтовано, що програми фізичної реабілітації пацієнтів з наслідками ампутації нижньої кінцівки на післялікарняному етапі повинні включати оцінку суб’єктивного рівня власного стану якості життя і засоби його покращення

 Основні публікації:

 1. Golod N. R., Churpiy I. K., Yaniv O.V., Buhaienko T.V., Bespalova O. O., Rohalya Y. L., Sabadosh M. V. The Influence of the Application of mineral water on the functional state of the Liver of patients after Laparoscopic Cholecystektomia in the Long period of Rehabilitation. Acta Balneologica, journal of the polish balneology and physical medicine association; Tom LXIV Number 1 (167)/2022 january-february. P. 29 – 33. ESCI (Web of Science), EBSCO, Index Copernicus Імпакт-фактор – 0,2.
 2. Ruzhylo, S.V.; Popovych, A.I.; Zakalyak, N.R.; Chopyk, R.V.; Fihura, O.A.; Bilas, V.R.; Badiuk, N.S.; Gozhenko, A.I.; Popovych, I.L.; Zukow, W. BIOACTIVE WATER NAFTUSSYA AND OZOKERITE HAVE THE SAME NEURO-ENDOCRINE-IMMUNE EFFECTS IN MALE RATS CAUSED BY ARYL HYDROCARBONS. PhOL – Pharmacology OnLine-vol.3. – 2021, Р. 213 – 226 – Scopus.
 3. Іваніків Н.М., Грибок Н.М. Забезпечення участі клієнтів в реабілітаційному процесі з позиції канадської моделі виконання занять/ Н.М. Іваніків, Н.М. Грибок // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7. – № 3 (37). – С. 236 – 240. фахове видання категорії Б.
 4. Afanasyev S., Maikova T., Afanasyeva О., Rokutov S.,Proskura V., Mukvych V., Zakalyak N., Grygus I. Фізична терапія хворих з посттравматичним гонартрозом у разі дисбалансу остеоасоційованих мікроелементів. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2022. N10. С. 17-23. фахове видання категорії Б.
 5. Закаляк Н.Р., Герасименко О.С., Масний О.О. Методичні умови застосування засобів фізичної реабілітації при ампутованій нижній кінцівці// Innovations and prospects of  world  science: Proceedings of XII International Scientific and Practical Conference (20-22 July, 2022, Vancouver, Canada). 2022. С. 35-40. країна ОЕСР.
 6. Закаляк Н.Р., Герасименко О.С., Масний О.О. Оцінка якості життя осіб з ампутованою нижньою кінцівкою у фізичній реабілітації // Science, innovations and education:  problems  and  prospects:  International  scientific  and  practical  conference (28-30 July, 2022, Tokyo, Japan). 2022. С. 72-78. (0,5 др. арк.) – країна ОЕСР.