Волошин Олена Романівна


Кандидат педагогічних наук, доцент

У 2012 році успішно захистила кандидатську дисертацію «Розвиток валеологічної освіти на західноукраїнських землях (1918 – 1939 рр.)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

Автор 65 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: фізичне виховання молоді, інноваційні методи навчання, імплементація здоров’я-зберігаючих технологій у навчальних закладах України.

e–mail: o.voloshyn@dspu.edu.ua, olenavoloshyn2015gmail.com