Сеньків Віктор Миколайович


кандидат технічних наук,доцент

Контактні засоби зв’язку: v.senkiv@dspu.edu.ua, v_senkiv@ukr.net

Народився 2 листопада 1977 року у м. Болехів Івано-Франківської області.

Закінчив Державний університет «Львівська політехніка» (1999). Кандидат технічних наук (2007).З 2000 р. – молодший науковий співробітник кафедри аналітичної хімії Національного університету „Львівська політехніка”. З 2003 по 2006 р. – аспірант кафедри екології та охорони навколишнього середовища Національного університету „Львівська політехніка”. З 2007 р. – працює у Дрогобицькому державному університеті імені Івана Франка.

У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Екстрагування з твердих тіл в умовах періодичного вакуумування системи” за спеціальністю 05.17.01 – Процеси та обладнання хімічних виробництв. З 2007 по 2010 р. – старший викладач кафедри екології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2010 р. і до сьогодні – доцент кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (до 2014 кафедри екології).

Основні наукові інтереси: екстрагування у системі тверда фаза-рідина, утилізація відходів, оптимізація техногенних екосистем.Автор 53 публікацій, з них 49 наукового та 4 навчально-методичного характеру, у тому числі 17 у фахових виданнях України, 9 у закордонних виданнях та 2 патенти України.