Скробач Тарас Богданович


кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Контактні засоби зв’язку: t.scrobach@dspu.edu.ua, tskrobach@ukr.net

Народився 6 грудня 1978 року в м. Дрогобич, Львівської області. В 1995 р. – вступив на лісогосподарський факультет Українського державного лісотехнічного університету, який закінчив з відзнакою у 2000 році. Кваліфікація – спеціаліст, інженер лісового та садово-паркового господарства. З 2002 – 2005 р. р. – навчання в аспірантурі (денна форма) при Національному лісотехнічному університеті України. У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за напрямком 06.03.01. Лісові культури та фітомеліорація.

З 2006 року працював асистентом кафедри лісових культур та лісової селекції в Національному лісотехнічному університеті України. З 2007р. – до сьогодні працює доцентом кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка та виконує функції заступника декана біолого-природничого факультету з виховної роботи. В 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри екології та географії.

Автор наукових праць з лісового господарства, рекультивації та фітомеліорації, агроекології, серед яких статті, методичні посібники, тези. Основними науковими інтересами є проблематика лісового господарства, садово-паркове будівництво, фітомеліорація та рекультивація.