Микитчин Оксана Іванівна


кандидат географічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку: o.mykytchyn@dspu.edu.ua, omykytchyn@ukr.net

Народилася 19 листопада 1984 р. в с. Довге, Стрийського району, Львівської області. Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка (2006). Кандидат географічних наук (2013). З вересня 2005 до серпня 2006 року – вчитель географії Миртюківської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів Стрийського району, з серпня 2006 до жовтень 2006 року – вчитель географії Стрийської районної вечірньої (змінної) школи ІІ-ІІІ ступенів.

З 2006 до 2012 року – аспірант кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Моделювання впливу господарської діяльності на навколишнє середовище басейну р. Бережниця (Правобережжя Дністра)” за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

З 2015 року – викладач кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Автор 43 наукових праць. з них 38 наукового та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі 16 у фахових виданнях України, 1 у міжнародних наукометричних базах даних (Web of Science), 5 у закордонних виданнях.

Основні наукові інтереси: геоінформаційне моделювання, басейнові геосистеми, заплавно-руслові комплекси, антропогенне навантаження, дешифрування даних дистанційного зондування Землі, оптимізація геоекологічного стану.