Ковальчук Галина Ярославівна


Кандидат біологічних наук, доцент

У 2006 році успішно захистила кандидатську дисертацію «Фізіологічна активність мінеральної води «Нафтуся» до і після її мікробної депривації» за спеціаль-ністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин у Інституті фізіології імені О. О. Богомольця НАН України (м. Київ).

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: нові прояви фізіологічної активності мінеральної води «Нафтуся», дослідження рівня індивідуального здоров’я студентів та учнів шкіл Дрогобиччини, впровадження сучасних педагогічних технологій у практику викладання дисциплін валеологічного спрямування.

e-mail: h.kovalchuk@dspu.edu.ua, galynakovalchuk5@gmail.com