Копко Ірина Євгенівна


Кандидат біологічних наук, доцент

У 2005 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Фосфорні сполуки у тканинах курей за дії мікробної фітази та аліментарних чинників» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія у Львівському інституті біології тварин.

Автор 55 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: дослідження актуальних питань валеологічної освіти та оздоровлення населення, підготовки кадрів валеологів.

e–mail: i.kopko@dspu.edu.ua, irynakopko77@gmail.com