Іванов Євген Анатолійович


доктор географічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку: eugen_ivanov@email.ua, yevhen.ivanov@lnu.edu.ua

Народився 16 липня 1975 р. в м. Валуйки Бєлгородської області.

Освіта. У 1992‒1997 рр. навчався на географічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка (спеціальність “Географ. Викладач”). У 1997‒2000 рр. навчався в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2013‒2016 рр. перебував у докторантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів.

У 2001 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему: “Еколого-ландшафтознавчий аналіз гірничопромислових територій (на прикладі Львівської області)” зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів (науковий керівник: проф. А. В. Мельник).

У 2018 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив докторську дисертацію на тему: “Природно-господарські системи гірничопромислових територій Західного регіону України: функціонування, моделювання, оптимізація” зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів (науковий консультант: проф. І. П. Ковальчук).

Трудова діяльність. З 2000 р. працював на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка на посадах інженера Чорногірського географічного стаціонару, лаборанта та інженера кафедри фізичної географії, завідувача навчальної лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування, асистента кафедри конструктивної географії і картографії (за сумісництвом). З вересня 2004 р. перебував на посаді доцента кафедри конструктивної географії і картографії. У листопаді 2005 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри конструктивної географії і картографії. У 2005‒2008 рр. був завідувачем відділення “Прикордонний екологічний контроль” у Природничому коледжі університету. У 2011‒2013 і 2018‒2019 рр. був заступником декана географічного факультету з навчально-виховної і наукової роботи. З вересня 2016 р. виконував обов’язки, а з червня 2018 р. ‒ завідувач кафедри конструктивної географії і картографії.

Наукова робота. Наукові інтереси пов’язані з питаннями картографування, моделювання, обліку, ландшафтного планування, охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів у межах гірничопромислових територій Західного реґіону України в умовах реструктуризації гірничих підприємств. У коло наукового зацікавлення входять актуальні питання конструктивної географії, ландшафтознавства, ландшафтної екології, геоекології, гідроекології, геоекологічного картографування і моделювання.

Здійснював наукове керівництво держбюджетними науково-дослідними темами: “Трансформація природно-господарських систем гірничопромислових територій” (2008‒2010) і “Оптимізація природно-господарських систем Західного регіону України з метою забезпечення його сталого розвитку” (2017–2019).

Виступав (спів)організатором дев’яти наукових конференцій і семінарів. Брав участь у понад 60 міжнародних і всеукраїнських наукових і науково-практичних з’їздах, конференціях і семінарах.

Автор понад 390 наукових, навчально-методичних, енциклопедичних і публіцистичних праць, у т. ч. 13 монографій, трьох навчальних посібників, 11 методичних розробок, 54 статей у фахових виданнях, 37 статей в закордонних і наукометричних виданнях. Опублікував понад 20 статей до “Екологічної енциклопедії” і 10 статей до “Енциклопедії Сучасної України”.