Філь Віталій Михайлович

Завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, доцент

У 2008 році успішно захистив кандидатську дисертацію «Вплив оздоровлювального напою «Трускавецька кришталева з алое» на фізіолого-біохімічний статус організму» за спеціальністю 03.00.13. – фізіологія людини і тварин у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Автор 145 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми використання інформаційних технологій при визначенні стану здоров’я молоді.

e-mail:
v.fil@dspu.edu.ua
fillvitalij@gmail.com