Бриндзя Ірина Володимирівна

кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри біології та хімії
Контактні засоби зв’язку: i.bryndzia@dspu.edu.ua, ira_3107@ukr.net
Народилася 31 липня 1982 року в с. СтаросілляІваничівського району Волинської області. Закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію магістра екології. З 2005 року працюю вчителем природознавства у Стебницькому ліцеї № 7. З 2008 року працювала на посаді викладача кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Протягом 2009 – 2013 рр. навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У 2017 році захистила дисертацію на тему: «Екологічна оцінка перетворення неорганічних сполук нітрогену у колодязях Прикарпаття» за спеціальністю 03.00.16 – екологія. Протягом 2020-2021 рр. займала посаду завідувача кафедри екології та географії ДДПУ імені Івана Франка. У 2022 році отримала вчене звання доцента. З 2022 року працюю доцентом кафедри медико-біологічних дисциплін географії та екології. З 2023 р. – завідувач кафедри біології та хімії ДДПУ імені Івана Франка.

Автор 55 наукових праць: з них 47 наукового та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі 10 у фахових виданнях України, 2 у міжнародних наукометричних базах даних (WebofScience та Scopus), 12 у закордонних виданнях.

Основні наукові інтереси: моніторинг стану малих джерел водопостачання на територіях Прикарпаття з різним рівнем антропогенного навантаження.

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Igor L Popovych, Walery A Zukow, Vitalii M Fil, Halyna Y Kovalchuk, Iryna V Bryndzia, Olena R Voloshyn, Iryna Y Kopko, Oksana M Lupak, Taras B Skrobach. The interaction of synbiotic of the environment and the endoecosystemas one of the mechanisms of action of balneotherapy. DOI 10.15584/ejcem.2023.2.26 Наукометрична база даних ScopusEuropeanJournalofClinicalandExperimentalMedicineEur J ClinExpMed 2023; 21 (2): 315–323.
 2. Viktor Mykolayovych Senkiv, Iryna Volodymyrivna Bryndzia. Spatial analysis of water quality indicators in Drohobych district. ACTA CARPATHICA. Збірник наукових праць. N 1 (39), 2023. 16 – 27 р. DOI https://doi.org/10.32782/2450-8640.2023.1.2.
 3. Т. Скробач, І.Бриндзя, О. Микитчин. Про доцільність зміни меж ландшафтного заказника місцевого значення «Бориславський». Наукові записки Державногоприродничого музею. Вип. 38. 2022.  С. 115 – 122 (фахове виданнях категорії Б). https://doi.org/10.36885/nzdpm
 4. Н. Гойванович, І.Бриндзя, Л. Білокур. Екологічна характеристика басейну річки Дністер в межах Самбірського району. ActaCarpathica №1 (37) 2022. P. 26 ‒ 34.(фахове виданнях категорії Б).
 5. І.Бриндзя, Т. Скробач. Якість криничної води Дрогобицької територіальної громади. Наукові записки Державного природничого музею. Вип. 38. 2022.  С. 93-104. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm
 6. Л. Кропивницька, І. Бриндзя, І. Мартинюк, А.Каршень, О. Стаднічук. Оцінка екологічного ризику стану поверхневих вод річки Опір у межах Національного природного парку «Сколівські Бескиди». ActaCarpathica №2 (38) 2022. P. 22 ‒ 30. DOI https://doi.org/10.32782/2450-8640.2022.2.3.
 7. Бриндзя І.В., Тимощук У.Т. Природно-ресурсний потенціал як фактор рекреаційного розвитку Карпатського регіону // The 7th International scientific and practical conference “Innovative areas of solving problems of sciencea nd practice” (November 08 – 11, 2022) Oslo, Norway. International Science Group. 2022. P. 67-73.
 8. Гойванович Н. К., Бриндзя І. В. Моніторинг якості криничних вод Жидачівського району Львівської області. – Наукові записки Державного природничого музею, 2021. – С.105 – 115 (фахове видання).
 9. І.Бриндзя, Л. Слободян, М. Цайтлер, Н. Кучманич. Сталий розвиток. Навчальний посібник. Дрогобич: Вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2021. 29 с. Рекомендовано до друку Вченою радою університету (протокол № 14 від 25.11.2021 р.)
 10. І. Бриндзя, Н. Гойванович, А. Івасівка. Моніторинг якості криничних вод Старосамбірського району Львівщини. Екологічні науки. 2021. Вип. 7 (34). С. 151 ‒ 156. (фахове виданнях категорії Б).
 11. Kuchmanych N., Bryndzia I., Slobodyan L. Estimation for the influence of phenolcontenting roundwater and surface waters of boryslav on the prevalence of chronic hepatitis. Sustainable development and human health : монографія. Czestochowa, 2020. С. 151–161. Bryndzia I. Assessment of the  level of natural  resources  development  potential in ActaCarpathica 33 ‒ 34.2020. P. 54 ‒ 59
 12. І. Бриндзя, Я. Павлишак, Г. Кречківська. Місце технологій дистанційного навчання у системі підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін. Pedagogical culture and proffesionalism of teachers of biology, ecology, geography, geology, chemistry and physics. Lublin, 2020. Р. 8 ‒ 12.
 13. MarianaBuksa, Uliana Malaniak, Iryna Bryndzia Рlantationcultivation of forestsas a means of increasing the productivity of forests for Drohobych state forestry enterprise. Conference proceedings (studentsection) series: ss-05/01 isbn 978-83-7542-181-1: Publishing House of Polonia University “Educator”. Czestochowa, 2020. С. 119 – 129.
 14. Н. Кучманич, І. Бриндзя, Г. Щемельов. Пластові води Бориславського нафтопромислового району як джерело йоду та брому. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: «Геологія. Географія. Екологія». 2018. Вип. 48. С. 62‒70. Режим доступу: http://journals.uran.ua/geoeco/article/download/62-70/133442 (WebofScience).
 15. Н. Кучманич, І.Бриндзя. Геологія. Методичні матеріали до проведення лабораторних занять. Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. Івана Франка. 2016. 91 с. Рекомендовано до друку Вченою радою університету (протокол № 8 від 29.06.2016 р.).
 16. С. Монастирська, І.Бриндзя. Біогеографія. Методичні вказівки до практичних занять. Дрогобич: Вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка. 2015. 61 с. Рекомендовано до друку Вченою радою університету (протокол № 5 від 29.04.2015 р.).
 17. М. Цайтлер, І.Бриндзя, М. Досвядчинська. Моніторинг довкілля. Методичні вказівкидля проведення лабораторних робіт. Дрогобич: Вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. 78 с. Рекомендовано до друку Вченою радою університету (протокол № 9 від 26.06.2014 р.)