Волошин Сузанна Василівна

Волошин Сузанна Василівна – старший викладач, кандидат педагогічних наук

e-mail:
suzannavoloshun@ukr.net

Освіта:
1999 р. – закінчила Залужанську СЗШ І ступеня Дрогобицького району;
2003 р. – закінчила Снятинську СЗШ І-ІІ ступенів Дрогобицького району;
2005 р. – закінчила Дрогобицький державний педагогічний ліцей;
2005 – 2011 рр. – навчалася у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, спеціальність «Менеджмент організацій» (отримала диплом бакалавра та спеціаліста з відзнакою);
2010 – 2011 рр. – навчалася у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність «Менеджмент організацій» (отримала диплом магістра з відзнакою);
2016 р. – закінчила Дрогобицький державний університет імені Івана Франка, спеціальність «Початкова освіта»;
2016 – 2018 рр. – навчалася в аспірантурі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
2018 р. – закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність «Біологія»;
2019 р. – захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Трудова діяльність:
2006 р. – працювала вихователем в спортивно-оздоровчому таборі «Смерічка» Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
2011 – 2015 рр. – викладач Вищого професійного училища № 19 м. Дрогобича;
2019 – 2020 рр. – спеціаліст з обслуговування клієнтів в АТ КБ «ПриватБанк»;
2020 – 2021 рр. – спеціаліст Українсько-бельгійського центру при біолого-природничому факультеті Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
2021 р.– до сьогодні – старший викладач кафедри біології та хімії біолого-природничого факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. MylostyvaD.F., FarafonovS.J., PuzniakO.M., StakhivV.I., BorshchenkoV.V., TsisinskaS.V., VoloshinS.V. Amtioxidant system of the body of young Ukrainian beefcattle under th eaction of microelements // Regulatory Mechanismsin Biosystems,2023. Vol.14. No P. 106-111.
 2. Кравців М., Волошин С. Домашня робота з біології як форма організації навчальної діяльності учнів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції„Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Євразії” (31.01.2023 р.) // Збірник наукових праць. Переяслав, 2022 р. С. 43-45.
 3. Карпінська Н., Волошин С. Застосування квест-технології на уроках біології засобами віртуальних екскурсій. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції„Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Євразії” (31.01.2023 р.) // Збірник наукових праць. Переяслав, 2022 р. С.40-41.
 4. Стахів В.І., Волошин С.В.,Стахів Л.Г. Видовий склад і чисельність зимуючих птахів приміського парку м. Стебника / ActaCarpathica: збірник наукових праць. Видавничий дім „Гельветика”, №2 (38). С. 62-70.
 5. Стахів В.І., Волошин С.В.,Стахів Л.Г. Особливості екології слимаків роду Arion / „Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничо-математичних наук та методик їх викладання”: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції (Глухів, 20-21 жовтня 2022 р.). Глухів, 2022. С.30-35.
 6. Стахів В.І., Волошин С.В.,Стахів Л.Г. Передача паразитарних інвазій слимаками роду Arion / Перспективи розвитку науки, освіти і технологій в контексті євроінтеграції: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 12 жовтня 2022 р.). Кропивницький: ЦФЕНД, 2022. С. 35-36.
 7. Місяйло Х.І., Стахів В.І., Фарафонов С.Ж., Волошин С.В. Біологічний спосіб боротьби з гельмінтозами великої рогатої худоби в умовах Передкарпаття / Сучасний стан і перспективи розвитку біо- й агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів / упор. Василь Стахів, Оксана Лупак, Сузанна Волошин. Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2022. С. 88-93.
 8. Стахів Л., Стахів В., Волошин С., Прийма А. Проблема наступності й перспективності у здійсненні екологічного виховання учнів за екоцентричною парадигмою у закладах загальної середньої освіти : нормативно-правовий аспект. Молодь і ринок, 2022. № 5/203. С.110-115.
 9. Пантюк М., Стахів Л., Стахів В., Волошин С. Екологічне виховання учнів у закладах загальної середньої освіти за екоцентричною парадигмою. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М.Пантюк, А.Душний, В.Ільницький, І.Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім „Гельветика”, 2022. Вип. 49. Том 2. С.132-138
 10. PiechkaL., VoloshynS.,MuliarN., TurbarT., BoiarynL., VlasenkoO. Neuropsychological approach in teaching children in the context of partnership pedagogy as a key component of Brain. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. April, 2022. Vol. 13 P. 67-79.
 11. Волошанська С., Волошин С. Історія біології: навчальний посібник. Частина 1. Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2022. Ч.1. 110 с.
 12. Стахів Л., Стахів В., Волошин С. Формування креативних компетентностей майбутнього вчителя закладів загальної середньоїосвіти в умовах модернізації вищої школи. Молодь і ринок, 2021. 1. № 9 (195). С. 110-114.
 13. Стахів В.І., Фарафонов С.Ж., Волошин С.В. Токсикогенні рослини природних пасовищ Прикарпаття і можливі кормові отруєння тварин під час випасання / Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року) /ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2021. C.336-340.
 14. Стахів В., Стахів Л., Волошин С. Поширеність гельмінтозних захворювань серед населення міста Дрогобича та Дрогобицького району / матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (22 вересня 2021 року) „Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку”: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип.72. С.3-6.
 15. Kondiuch T., Stakhiv V., Voloshun S. Extracurricular activities of students as a means of deepening knowledge of biology /Conference proceedings (Studentsection). Edited by Svitlana Voloshanska, Svitlana Monastyrska, Nataliia Hoivanovych. Czestochowa, 2021. С. 104-109.
 16. Стахів Л., Стахів В., Волошин С. Формування креативних компетентностей майбутнього вчителя закладів загальної середньої освіти в умовах модернізації вищої школи. Молодь і ринок, 2021. № 9 (195). С. 110-114.
 17. Стахів Л., Шаран О., Волошин С. Технологія формування творчої особистості: методика складання дидактичних казок: навчально-методичний посібник. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. 54 с.
 18. Stakhiv L., Stakhiv V., Voloshun S. Social and health preservation education sector of primary school through the prism of analysis of modern educational documents. Human Health: Realities and Prospects. Monographic series. Volume 5. „Health and Nanobiotechnology”, editedby Nadiya Skotna, Svitlana Voloshanska, Taras Kavetskyy, Aziz Eftekhari, Rovshan Khalilov. Drohobych : Posvit, 2020. Р. 201-210.
 19. Волошин С.В., Квас О.В. Патріотичне виховання учнів початкової школи засобами музейної педагогіки : методичні рекомендації (на допомогу вчителеві початкової школи). Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. 82 с.
 20. Волошин С.В. Патріотичне виховання учнів початкової школи засобами музейної педагогіки. Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. Київ, 2019. 20 с.