Старчевський Михайло Казимирович

Старчевський Михайло Казимирович – доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри біології та хімії

E-mail: starchev.m@dspu.edu.ua

Освіта:

1971 – 1976 рр. – навчання у Львівському політехнічному інституті за спеціальністю «технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу».

1976 – 1979 рр. – аспірант інституту загальної і неорганічної хімії академії наук СРСР

1980 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Комплекси паладію в каталізі окислювальних перетворень алкілароматичних вуглеводнів.

1980 р. – рішенням ВАК присвоєне звання старшого наукового співробітника по спеціальності «Фізична хімія»

2001 р – захистив докторську дисертацію на тему «Окислення спиртів С1-С7 у розчинах кластерів паладію»

Трудова діяльність:

08.1976 – 12.1976 рр – інженер лабораторії №1 Бориславського філіалу Державного науково-дослідного інституту Хлорпроект

12.1979 – 10.1994 рр. – старший науковий співробітник лабораторії №1 Державного науково-дослідного інституту Хлор проект

10.1994 – 09.2000 рр. – виконуючий обов’язки провідного наукового співробітника лабораторії №1 Бориславського науково-дослідного інституту «Синтез»

09.2000 – 04.2005 рр. – провідний науковий співробітник лабораторії №1 ВАТ «Бориславський науково-дослідний інститут «Синтез»

04.2005 – 08.2005 рр. – доцент кафедри курортного менеджменту відділення економіки і менеджменту ДДПУ ім. І.Франка.

09.2005 – 07. 2006 рр. – старший науковий співробітник наукової групи кафедри інноватики ДДПУ ім. І.Франка

08.2006 – 08 2016 рр. – директор ТзОВ «Інтер-Синтез»

Вересень 2016 р. – професор кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

 

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

  1. Kropyvnytska L., Stadnichuk O., Kucher L., Kucher М., Starchevskyy M. Water quality dynamics of the mountain part of the Striy river. Chapter 5. Bioresources and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Educator, 2021, P.50-59 .
  2. Брюховецька І., Гвоздецька Г., Старчевський М. Методичні рекомендації для виконання та написання кваліфікаційних (магістерських) робіт з хімії: методичні матеріали [для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Хімія)]. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. 64 с.
  3. Стаднічук О, Кропивницька Л, Кучер Л., Старчевський М. Нітратне забруднення та здоров’я населення. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку» (Дрогобич, 27-28 жовтня 2020 р.). Дрогобич, 2020. С. 28-31.
  4. Прийма А.М., Кавецький Т.С., Старчевський М.К. Хімія високомолекулярних сполук : методичні матеріали до практичних занять. Дрогобич: Редак.- видав. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2018. 32 с.
  5. Прийма А.М., Кавецький Т.С., Старчевський М.К. Високомолекулярні сполуки : методичні матеріали до самостійної роботи. Дрогобич: Редак.-видав. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2019. 48 с.