Стахів Василь Іванович

Стахів Василь Іванович – доцент, кандидат біологічних наук

e-mail:
stakhiv.v@dspu.edu.ua
vasylstakhiv@ukr.net

 Освіта:
1982 р. – закінчив Вороблевицьку СШ Дрогобицького району;
1982 – 1989 р.р. – навчання у Львівському зооветеринарному інституті, спеціальність ветеринарія (1983 – 1985 р.р. – служба в армії);
1989 – 1992 р.р. – навчання в аспірантурі Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН;
1993 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю годівля с/г тварин та технологія кормів.

Трудова діяльність:
1989 – 1990 рр. – старший лаборант лабораторії амінокислотного та мінерального живлення НДІЗіТ західних районів УРСР;
1992 – 1994 рр. – науковий співробітник лабораторії тваринництва Передкарпатського філіалу ІЗіТ західного регіону УААН;
1994 – 1997 рр. – старший науковий співробітник лабораторії тваринництва Передкарпатського філіалу ІЗіТ західного регіону УААН;
1997 – 2000 рр. – завідувач лабораторії тваринництва Передкарпатського філіалу ІЗіБТ УААН;
1999 – 2001 рр. – викладач  кафедри біології біологічного факультету (за сумісництвом);
2000 – 2001 рр. – заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії тваринництва Передкарпатського філіалу ІЗіТ західного регіону УААН;
2001 р. – доцент кафедри біології та хімії;
2000 – 2005 рр. – заступник декана з наукової та виховної роботи;
2005 – 2008 рр. – заступник декана з виховної роботи;
2008 – 2022 рр. – заступник декана з науково-дослідної та міжнародної співпраці;
з 2022 по сьогодні – доцент кафедри біології та хімії

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Герич М., Стахів В. Формування природодослідників у процесі проведення екскурсій (7 клас) // Актуальні проблеми сучасної науки: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції / за редакцією О.Кузика, І.Столярчука. Дрогобич: Ред.-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2023. С. 166-168.
 2. Дідоха Д.,Стахів В. Аудіовізуально-кінестетичний метод навчання під час проведення практичних занять з біології у 7 класі // Актуальні проблеми сучасної науки: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції / за редакцією О.Кузика, І.Столярчука. Дрогобич: Ред.-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2023. С. 168-170.
 3. Данилів З.І., Стахів В.І. Формування критичного та системного мислення в учнів 7 класу у процесі навчання біології. Шлях у науку: перші кроки: Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. 06 квітня 2023 р., м. Тернопіль. Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2023. С.36-38.
 4. Степ’як С., Стахів В., Формування екологічної грамотності учнів у процесі проведення проєктної діяльності у закладах загальної середньої освіти. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції„Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Євразії” (31.01.2023 р.) // Збірник наукових праць. Переяслав, 2022 р. С. 61-63.
 5. Фарафонов С., Ісаков В., Стахів В., Волошин С. Застосування продуктів мікробіологічного виробництва в критичний період відлучення ремонтних телиць м’ясного напрямку продуктивності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції„Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку” (18 листопада 2022 року): Зб. наук. праць, Переяслав, 2022. Вип. 82. С.137-141.
 6. Donchev I., Kavetskyy T., Mushynska O., Zubrytska O., Briukhovetska I., Pryima A., Kovalchuk H., Hoivanovych N., Kropyvnytska L., PavlyshakY., Skrobach T., Kossak G., StakhivV., Monastyrska S., Kiv A. Computer model of trackbiosensor //Semicond. Phys. Quant. Electron. Optoelectron., 2022, V. 25, No4,P. 146-156.
 7. Gvozdii S., Romaniuk R.,Genkal S., Shorobura I., StakhivV., Pienov V. Features of Training Future Teachers of Natural Sciences in Modern Higher Education in the Context of Modern Neurosciences. Brain. Broad Researchin Artificial Intelligence and Neuroscience. September, 2022. Vol. 13. Issue P. 245-258.
 8. Стахів В.І., Волошин С.В., Стахів Л.Г. Особливості екології слимаків роду Arion / „Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничо-математичних наук та методик їх викладання”: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції (Глухів, 20-21 жовтня 2022 р.). Глухів, 2022. С.30-35.
 9. Стахів В.І., Волошин С.В., Стахів Л.Г. Видовий склад і чисельність зимуючих птахів приміського парку м. Стебника / Acta Carpathica: збірник наукових праць. Видавничий дім „Гельветика”, 2022. №2 (38). С. 62-70
 10. Стахів Л., Стахів. В., Волошин С., Прийма А. Проблема наступності й перспективності у здійсненні екологічного виховання учнів за екоцентричною парадигмою у закладах загальної середньої освіти : нормативно-правовий аспект. Молодь і ринок, 2022.№ 5/203. С.110-115.
 11. Kavetskyy T.S., Soloviev V.N., Khalilov R.I., Serezhenkov V.A., Pan’kiv L.I., Pan’kiv I.S., Nasibova A.N., Stakhiv V.I., Ivasivka A.S., Starchevskyy M.K., Pavlovskyy Y.V., BondarukY.V., Dyachok D.A., Bodnar L.V., Voloshanska S.Y. EPR studyofself-organizedmagneticnanoparticlesinbiomaterials. SemiconductorPhysics, QuantumElectronics&Optoelectronics 2022, V. 25, No 2, whichwillbepublishedinJune 2022, V. 25, No2,P. 146-156.
 12. Фарафонов С., Кицун А., Стахів В. Продуктивність відгодівельного молодняку свиней при згодовуванні кормів із вмістом зерна тритикале / Органічне виробництво і продовольча безпека: збірник праць учасників Х Міжнародної науково-практичної конференції, присв’яченої 11-річчю поліського національного університету, 21-22 квітня 2022 р. Житомир: Поліський національний університет, 2022. С.302-305.
 13. Пантюк М., Стахів Л., Стахів В., Волошин С. Екологічне виховання учнів у закладах загальної середньої освіти за екоцентричною парадигмою. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М.Пантюк, А.Душний, В.Ільницький, І.Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім „Гельветика”, 2022. Вип. 49. Том 2. С.132-138.
 14. Стахів В.І., Волошин С.В., Стахів Л.Г. Передача паразитарних інвазій слимаками роду Arion / Перспективи розвитку науки, освіти і технологій в контексті євроінтеграції: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 12 жовтня 2022 р.). Кропивницький: ЦФЕНД, 2022. С. 35-36.
 15. Mintser O., Pisotska L., Stetsula N., Stakhiv V., Kutalo L. Assessment of coherent properties of water from natural sources using kirlian photography of water. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Czestochowa, 2021, 47 (2021) nr 4, s. 158-170.
 16. Sokolova A., Farafonov S., Stakhiv V., Kilnitska O.  Ecologigal prerequisites for rural health: current situation and identification of problems. Chapter Bioresourcesand Human Health. Editedby Andrej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Educator, 2021. Р. 103-113.
 17. Стахів В. Орнітологія: збірник завдань для самостійної роботи. Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2021. 46 с.
 18. Стахів В.І., Фарафонов С.Ж. Використання лімацидів щодо знищення чисельності слимака іспанського Arion lusitanicus у природних та техногенно змінених екосистемах Дрогобицького району та прилеглих територій / Роль науково-технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпро, 25 лютого 2021 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур, Дніпро, 2021. С. 578-580.
 19. Яців Г., Стахів В. Дослідження поширеності гельмінтозних захворювань серед населення міста Дрогобича та Дрогобицького району / Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей ХVІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 19-21 квітня 2021 р.). Львів: ТОВ „Ромусполіграф”, 2021. С.165-166.
 20. Стахів Л., Стахів В., Волошин С. Формування креативних компетентностей майбутнього вчителя закладів загальної середньої освіти в умовах модернізації вищої школи. Молодь і ринок, 2021. № 9 (195). С. 110-114.
 21. Kondiuch T., Stakhiv V., Voloshуn S. Extracurricularactivitiesofstudentsas a meansofdeepeningknowledgeofbiology. Conferenceproceedings SMART SOCIETY 2021 (studentsection). 2021. Series: SS-06/01. 104-109.
 22. Opoka M., Stakhiv V., Stakhiv L. Application of the modeling method intheprocess of teaching biologyin 7th Conference proceedings SMART SOCIETY 2021 (studentsection). 2021. Series: SS-06/01. P.104-109.
 23. Стахів В.І., Фарафонов С.Ж., Волошин С.В. Токсикогенні рослини природних пасовищ Прикарпаття і можливі кормові отруєння тварин під час випасання / Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року). ДСЛРІАПНААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2021. C.336-340.
 24. Ісаков В.В., Фарафонов С.Ж., Стахів В.І. Порівняльна оцінка згодовування кормів, вирощених на основі біологічного землеробства та їх вплив на  ріст і розвиток відгодівельного свинопоголів’я / Збірник праць учасників ІХ Міжнародної науково-практичної конференції „Органічне виробництво і продовольча безпека” (27-28 травня 2021 року). Житомир. Поліський національний університет, 2021. С.183-189.
 25. Стахів В., Стахів Л., Волошин С. Поширеність гельмінтозних захворювань серед населення міста Дрогобича та Дрогобицького району / матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (22 вересня 2021 року) „Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку”: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 72. C.3-6.
 26. Pisotska L.A., Yevdokymenko N.M., Stetsula N.O., Stakhiv V.I. Kirlianography ofbioelectricpropertiesinplants. – HumanHealth: Realities andProspects. Monographicseries. Volume „Health and Nanobiotechnology”,  edited by Nadiya Skotna, Svitlana Voloshanska, Taras Kavetskyy, Aziz Eftekhari, Rovshan Khalilov. Drohobych :Posvit, 2020. Р. 168-179.
 27. Stakhiv L., Stakhiv V., Voloshun S. Social and health preservation education sector of primary school through the prism of analysis of modern educational documents. Human Health: Realities andProspects. Monographicseries. Volume „Health and Nanobiotechnology”,  edited by Nadiya Skotna, Svitlana Voloshanska, Taras Kavetskyy, Aziz Eftekhari, Rovshan Khalilov. Drohobych : Posvit, 2020. Р. 201-210.
 28. Farafonov S., Stakhiv V., Kravtsiv R.-I., Sokolova A. Facilitation of adaptation processes during critical retention periods in beefcattle with bacillus probiotics. Sustainable Development and Human Health. Editedby Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Czestochowa: Educator, 2020. P. 162-171.
 29. Стахів В., Фарафонов С. Хімічні заходи боротьби зі слимаком іспанським Arionlusitanicus у природних та техногенно змінених екосистемах околиць Дрогобицького району і початку територій міст Стебника, Трускавця та Борислава Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку» (Дрогобич, 27-28 жовтня 2020 р.). Дрогобич, 2020. С. 47-49.
 30. Стахів В., Монастирська С.Щоденник навчальної польової практики з ботаніки і зоології [для підготовкистудентів спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) та спеціальності 091 Біологія]. Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. 25 с.
 31. Farafonov S., Stakhiv V., Kravtsiv R. Toxic and harmful plants of western Polissya for natural pastures-organic-ecological threats to organic stockbreading. / Humanhealth : realities and prospects. Monographic series. Health and biosensors. Chapter 8 / Ed. by N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4. P. 91-111.
 32. Farafonov S.Stakhiv V., Stakhiv L., Kravtsiv R. Some technologica lsolutions for meatcattletaking into account microclimatic, ethological factors and possibilities diversification of productuin // ActaCarpathica 29-30. C. 123 – 132.
 33. Застосування пробіотиків бактерій роду Bacillusу м’ясному скотарстві Волині у критичні періоди утримання / ФарафоновС.Ж., Соколова А.О., Казимир М.М., Назаркевич Р.Т., Борщенко В.В., Бойко О.П., Потапчук Ю.В., Стахів В.І., Трокоз В.О., Чирка О.А. / Методичні рекомендації. Луцьк: Надстир’я, 2019. 35 с.