Шпек Микола Петрович

Шпек Микола Петрович – доцент, кандидат сільськогосподарських наук

e-mail:

shpek.m@dspu.edu.ua

shpek.mp@gmail.com

Освіта:

1967 – 1975 рр. – навчання в Хідновицькій ВШ Мостиського району Львівської області.
1975 – 1977 рр. – навчання в Хирівській СШ Ст.Самбірського району  Львівської області.
1978 – 1980 рр. – служба в лавах РА.
1981 – 1986 рр. – навчання у Львівському сільськогосподарському інституті, агрономічний факультет, денне відділення  (м. Дубляни Львівської області).
1986 – 1989 рр. – навчання в аспірантурі (стаціонарно) в науково-дослідному інституті землеробства і тваринництва Західних областей України, с.Оброшино; Пустомитівського району Львівської області.
Червень 1991р. – захистив кандидатську дисертацію.

Трудова діяльність:

1989 – 1992 рр. – науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва Західних областей України, науковий співробітник лабораторії технології вирощування сільськогосподарських  культур (с. Оброшино, Пустомитівського району, Львівської області).
1993 – 1994 рр. – Дрогобицька райдержадміністрація, головний спеціаліст з питань екології (м. Дрогобич, Львівської області).
1994 – 1999 рр. – управління агропромислового комплексу Дрогобицького району, головний агроном.
З 1999 – дорадник  ЛАДС.
З 2000 по 2004 рр. – стрийський державний аграрний коледж, викладач землеробства, рослинництва та кормовиробництва (м. Стрий Львівської області).
З 2004 – доцент кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка.

 

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Lupak O., Kovalchuk H., Shpek M., Antonyak H Comparative characteristics of the content of biologically active substances in the inflorescences of Matricaria recutita L. Chapter Bioresources and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Educator, 2021, P.21-31 (за кордоном, у країнах ОЕСР)
 2. Коссак Г., Шпек М.,  Дрозд І. Вплив найближчого оточення учнів на реалізацію подальших життєвих планів та вибір профільного рівня навчання. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2021. № 3 (189). С. 119-123. (фахове виданнях категорії Б, у наукометричній базі даних Index Copernicus, ERIH PLUS)
 3. Shpek M., Lupak O., Kossak H., Kovalchuk H., Lytvyn O., Borysiuk V. Ecological and biological characteristics of cultivating medicinal plants Melissa officinalis and Thymus vulgaris in the conditions of the West Ukraine. Acta Carpathica, 2020, № 33–34, Р. 89-98. (за кордоном, у країнах ОЕСР)
 4. Klepach H., Lupak O., Kovaliv Y., Shpek M.Comparative characteristics of the content of some biologically active substances of Mentha piperita L. varieties “Zgadka” and “Chornolista” grown in soil and climatic conditions of Precarpathia. Acta Carpathica, 2020,
  № 33–34,  P. 26–34 (за кордоном, у країнах ОЕСР).
 5. Дрозд І.Ф., Шпек М.П. Формування маси 1000 насінин льону олійного в умовах Передкарпаття. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 112. Херсон: Видав. дім: Гельветика, 2020. С. 54-61.
 6. Коссак Г., Шпек М. Формування дослідницьких компетентностей в учнів у процесі пізнавальної діяльності з біології. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку» (Дрогобич, 27-28 жовтня 2020 р.). Дрогобич, 2020.
  С. 163-166 .
 7. Шпек М., Коссак Г. , Петрунів В. Вплив біологічних препаратів на морфо метричні показники та урожайність чебрецю звичайного (Tvulgaris) культивованого в умовах Передкарпаття Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку» (Дрогобич, 27-28 жовтня 2020 р.). Дрогобич, 2020. С. 136-140.
 8. Shpek M., Stakhiv V., Kossak H., Lupak O., Lytvyn O., Petruniv V. Ecological-morphological features of motherwort (Lvillosuus), cultivated in the preccarpathy conditions / Human health : realities and prospects. Monographic series. Health and biosensors. Chapter 10 / Ed. by N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4. P. 121-129.
 9. Pavlyshak Ya., Krechkivska Н., Kossak Н., Shpek M., Machoń Т. The species composition of plants of the family Lamiaceae in the flora of Precarpathian region and their State of environment and human health / Ed. by A. Krynski, G. K. Tebug, S. Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University «Educator», 2019, P. 108-116.
 10. Vlokh V., Lytvyn O., Dudar I., Bomba M., Dudar O., Shpek M., Lupak O. Effeсtive direction for the ecology of the production of «The second bread». State of environment and human health / Ed. by A. Krynski, G. K. Tebug, S. Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University «Educator», 2019, P. 60-70.
 11. Pavlyshak Ya., Krechkivska Н., Kossak Н., Shpek M., Machoń Т. The species composition of plants of the family Lamiaceae in the flora of Precarpathian region and their State of environment and human health / Ed. by A. Krynski, G. K. Tebug, S. Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University «Educator», 2019, P. 108-116.
 12. Vlokh V., Lytvyn O., Dudar I., Bomba M., Dudar O., Shpek M., Lupak O. Effeсtive direction for the ecology of the production of «The second bread». State of environment and human health / Ed. by A. Krynski, G. K. Tebug, S. Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University «Educator», 2019, P. 60-70.
 13. Havran L., Matsiurarak A., Shpek M. The influence of biological preparations on the morphological indices and crop capacityof the purple coneflower (Echinacea purpurea) in the conditions of the Precarpathian region of Ukraine // Congress proceedings SMART SOCIETY (student section). 2019. Vol.2. P. 90-92.
 14. Коссак Г., Шпек М., Павлишак Я., Дрозд І. Формування дослідницьких компетентностей в студентів у процесі діяльності на навчально-дослідній ділянці.// Молодь і ринок. №7 (174). 2019. С. 41-45.
 15. Shpek M., Stakhiv V., Kossak H., Lupak O., Lytvyn O., Petruniv V. Ecological-morphological features of motherwort (Lvillosuus), cultivated in the preccarpathy conditions / Human health : realities and prospects. Monographic series. Health and biosensors. Chapter 10 / Ed. by N.Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, 2019. Vol.P. 121-129.