Прийма Андрій Мирославович

Прийма Андрій Мирославович – доцент, кандидат технічних наук

e-mail:
a.pryima@dspu.edu.ua
apryima@ukr.net

 Освіта:
1987 р. – закінчив Бориславську СШ №7.
1987 – 1992 рр. – навчання у Державному університеті «Львівська політехніка», спеціальність «Інженер-хімік-технолог».
1992 – 1995 рр. – навчання в аспірантурі у Державному університеті «Львівська політехніка».
1997 р. – захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю; 05.17.041 «Технологія продуктів органічного синтезу».

Трудова діяльність:
1995 – 2000 рр. – ВАТ «ГАЛЛАК».
2000 – 2003 рр. – компанія «Грамед».
2003 – 2005 рр. – старший викладач кафедри хімії та екології ДДПУ імені І.Франка.
2005 – 2014 рр. – доцент кафедри хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
2007 р. – курси із цивільної оборони (Інститут Державного управління у сфері цивільного захисту м. Київ).
2013 р. – курси цивільного захисту (Обласний штаб цивільного захисту).
2014 р. – доцент кафедри біології та хімії.

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Прийма А., Брюховецька І., Волошин С., Прийма Т. «Сезонна мінливість фізико-хімічних показників природних водних джерел Стрийського району» // Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові, 2022/1(57),2(58).– Львів, 2023. – С. 51-52.
 2. АндрійПрийма, Сузанна Волошин, ТетянаЄфімова. Дослідженняфізико-хімічнихпоказниківприроднихводнихджерелСтрийського району. (Фаховевидання) // ActaCarpathica .Збірникнуковихпраць №1 (37). – – С.104 – 111.
 3. Прийма А., Брюховецька І., Волошин С., Прийма Т. «Сезонна мінливість фізико-хімічних показників природних водних джерел Дрогобицького району» // Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові, 2022/1(55),2(56).– Львів, 2022. – С. 44-46.
 4. Уляна САВІЦЬКА, Андрій ПРИЙМА.Дослідженняфізико-хімічнихпаказниківприроднихводнихджерел м. Борислава та йогооколиць. Сучасний стан і перспективирозвиткубіо- й агроценозів в умовахпостійного техногенного забруднення: збірникматеріалівVМіжнародноїнауково-практичноїконференціїмолодихучених та студентів / упор. Василь Стахів, Оксана Лупак, Сузанна Волошин.Дрогобич :ДрогобицькийдержавнийпедагогічнийуніверситетіменіІвана Франка, 2022. – С.93-98.
 5. Стахів Л., Стахів В., Волошин С., Прийма А. Проблема наступності та перспективності у здійсненні екологічного виховання учнів за екоцентричною парадигмою у закладах загальної середньої освіти: Нормативно-правовий аспект. Молодь і ринок №5/203 (2022).– С.110-115. (Фахове видання).
 6. Donchev,T. Kavetskyy, O. Mushynska, O. Zubrytska, I. Briukhovetska, A. Pryima, H. Kolavchuk, N. Hoivanovych, L. Kropyvnytska, Y. Pavlyshak, T. Skrobach, G. Kossak, S. Monastyrska, А. Kiv. Computer model of track biosensor // Semicond. Phys. Quant. Electron. Optoelectron., 2022, V.25, #4. (Scopus, WoS, Q3; OpenAccess).
 7. Yefimova T., PryimaA.Research of physical and  chemical   parameters  of natural  water  sourses of Sambir  district.Conference proceedings SMART SOCIETY 2021 (student section). 2021. Series: SS-06/01. 39-45 (зарубіжна конференція, 0,32др. арк., 0,5 авт. ч.).
 8. Прийма А., Брюховецька І.В. Прийма Т. «Сезонна мінливість фізико-хімічних показників природних водних джерел Самбірського району» // Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові, 2021/1(53),2(54).– Львів, 2021. – С. 68-69. (IndexCopernicus).
 9. Брюховецька І. В., Прийма А. М. Дослідження гідрохімічних параметрів води окремих об’єктів Стрийського району Львівщини. Topical issues of modern science, society and education : Proceedings of 1st International Scientific and Practical Conference, Kharkiv, Ukraine, August 8–10, 2021. Kharkiv. Р. 252–258.
 10. Прийма А., Брюховецька І.В., Прийма Т. «Сезонна мінливість фізико-хімічних показників природних водних джерел Старосамбірського району» // Технічні вісті. Орган інженерноготовариства у Львові. С. 79-80. (IndexCopernicus) (0,17 д.а., 0,45 авт. ч.).
 11. T. Kavetskyy, O. Zubrytska, L. Pan’kiv, R. Khalilov, A. Nasibova, A. Akbarzadeh, A. Pryima, N. Stebeletska, S. Voloshanska. Use of magnetic susceptibility measurement for analysis of self-organized magnetic nanoparticles in biological systems. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, 2020, Chapter 17, P.215-221. (Scopus, SJR = 0.11, Q4 – Biophysics) DOI: 10.1007/978-94-024-2018-0 (0,43 д.а./0,3 авт.ч).
 12. Bryukhovetska I., Priyma A. Research of hydrochemical indicators and possibilities of migration of the surface water pollution of the Stryi district of Lviv region // Human Health: Realities and Prospects. Monographic series. Volume 5. Drohobych :Posvit, 2020. P. 139–149.
 13. Kavetskyy, O. Zubrytska, L. Pan’kiv, R. Khalilov, A. Nasibova, A. Akbarzadeh, A. Pryima, N. Stebeletska, S. Voloshanska. Use of magnetic susceptibility measurement for analysis of self-organized magnetic nanoparticles in biological systems // NATO Science for Peace and Security Series – B: Physics and Biophysics, 2019, in press (Scopus). – 0,375 др. арк. / 0,125 др. арк.
 14. T. Kavetskyy, O. Zubrytska, L. Pan’kiv, R. Khalilov, A. Nasibova, A. Akbarzadeh, A. Pryima, N. Stebeletska, S. Voloshanska. Use of magnetic susceptibility measurement for analysis of self-organized magnetic nanoparticles in biological systems // In book: Nanoscience and Nanotechnology in Security and Protection against CBRN Threats (P. Petkov, M.E. Achour, C. Popov, eds.), Dordrecht: Springer, 2019, in press. – 0,375 др. арк./ 0,125 др. арк.
 15. Прийма А., Брюховецька І.В. Прийма Т. «Дослідження фізико-хімічних показників поверхневих вод Самбірського району» // Технічні вісті. Орган інженерноготовариства у Львові, 2019/1(49),2(50).–Львів, 2019. – С. 75-76. (IndexCopernicus).