Павлишак Ярослава Ярославівна

Павлишак Ярослава Ярославівна – доцент, кандидат сільськогосподарських наук

e-mail:
ya.pavlyshak@dspu.edu.ua
pavlyshak22@ukr.net

Освіта:
1990 р. –  закінчила Лішнянську СШ Дрогобицького району.
1990 – 1995 рр. – навчання в Тернопільському державному педагогічному інституті, спеціальність „Біологія та хімія”.
2003 р – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Трудова діяльність:
1996 р. – Передкарпатська дослідна станція ІЗіТ західного регіону УААН лабораторія землеробства.
2007 р. – старший науковий співробітник Передкарпатської дослідної станції ІЗіТ західного регіону УААН.
2005 р. – доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.
2013 – доцент кафедри біології та хімії.

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Павлишак Я.Я., Монастирська С.С. Біологія лікарських рослин. Методичні матеріали до лабораторних робіт для спеціальності 091 Біологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2023. 58 с. (3,63 д.а.).
 2. Павлишак Я. З досвіду вивчення лікарських рослин студентами – біологами. Роль соціального та емоційного інтелекту як найважливіших soft-skills XXI століття в освітньому процесі: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 6 березня – 16 квітня 2023. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. С.319-323.
 3. Павлишак Я., Яциків У. Поширення Heracleum Sosnowskyi Manden у флорі Дрогобиччини. Сучасні тенденції розвитку науки, освіти, технологій та суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (12 вересня 2023 р., м. Полтава). Полтава, 2023. С.60-61.
 4. Павлишак Я., Яциків У. Родючість ґрунтів Львівщини і проблеми їх збереження та відтворення. Сучасний стан та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9 лютого 2023 р., м. Кременчук). Кременчук, 2023. С.8-9.
 5. Коссак Г.М., Гойванович Н.К., Павлишак Я.Я. Самовизначення та самокорекція як кінцевий етап реалізації життєвих планів старшокласників. Молодь і ринок. № 3 (211) березень 2023. С.153-157. (фах вид. Index Copernicus).
 6. Павлишак Я.Я., Даньків В.Я., Коссак Г.М. Аналіз флори «Лішнянського лісництва» (Дрогобицький район) Екологічні науки. Науково-практичний журнал.Вип.2.(47).2023.С.184-187.(фах.вид.).
 7. Даньків В.Я., Петришин М.А., Павлишак Я.Я. Характеристика корів, дочок різних бугаїв симентальської породи в умовах Львівщини. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2023. Вип.73(2). С.140-153. (фах.вид.).
 8. QI. Donchev, T. Kavetskyy, O. Mushynska, O. Zubrytska, I. Briukhovetska, A. Pryima, H. Kolavchuk, N. Hoivanovych, L. Kropyvnytska, Y. Pavlyshak, T. Skrobach, G. Kossak, S. Monastyrska, А. Kiv. Computer model of track biosensor. Semicond. Phys. Quant. Electron. Optoelectron., 2022, V.25, #4. (Scopus, WoS, Q3; IF 0.58, Open Access).
 9. Павлишак Я., Даньків В. Таксономічний склад синантропної фракції флори Миколаївської ОТГ. Acta Carpathica. 2022. №1 (37). С. 45-50. (фах. вид.).
 10. Павлишак Я. Стан збереження популяцій рідкісних та зникаючих видів у флорі Львівщини. Acta Carpathica. 2022. № 2 (38). С.56-61. (фах. вид.).
 11. Павлишак Я.Я., Кречківська Г.В. Синантропні рослини в урбанофлорі Новий Розділ Львівської області. Екологічні науки. Вип.6 (39), 2021. С.199-203 (фах. вид., Index Copernicus.)
 12. Кречківська Г., Павлишак Я. Вивчення видового різноманіття афілофороїдних грибів у парках м. Дрогобич. Acta Carpathica, 2021. № 1 (35). P.36-42.
 13. Pavlyshak Y., Krechkivska H., Dankiv V. Floristic diversity of Nahuievychi state historical and cultural reserve. Acta Carpathica, 2021, № 2 (36). P. 52-58.
 14. V. Ya. Dankiv, M. A. Petryshyn, Ya.Ya. Pavlyshak. Development of heifers and dairy productivity of cows, doughters of different Simmental breed bulls Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Львів – Оброшине, 2022. Вип. (71) – 2. С. 228-244 (фах. вид.).
 15. Кречківська Г.В., Павлишак Я.Я. Видове різноманіття представників агарикоїдних гіменоміцетів території урочища «Помірки». Екологічні науки. Вип.1 (40), 2022. С.144-148 (фах. вид, Index Copernicus.).
 16. Павлишак Я.Я., Даньків В.Я., Шпек М.П. Дендрофлористичний склад вуличних насаджень міста Дрогобич Екологічні науки. Вип.3.(42). 2022. С.175-180. (фах. вид., Index Copernicus).
 17. Павлишак Я.Я., Даньків В.Я. Аналіз адвентивної фракції флори Дрогобицького району Екологічні науки. Вип.4 (43). 2022. С.154-157 (фах. вид., Index Copernicus).
 18. Pavlyshak Y., Krechkivska H., Dankiv V. Taxonomic diversity of tree medicinal plants in Drohobych.Chapter 10. Bioresources and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Educator, 2021, P.68-78 (за кордоном, у країнах ОЕСР)
 19. Hasiak I., Pavlyshak Y. Analysis of the systematic structure of the flora of Skole district. Conference proceedings SMART SOCIETY 2021 (student section). 2021. Series: SS-06/01. P. 65-72
 20. Даньків В.Я., Дяченко О.Б., Павлишак Я.Я., Когут М.І. Екстер’єрні особливості та молочна продуктивність корів симентальської комбінованої (молочно-м’ясної) породи у ТзОВ «Літинське». Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Львів – Оброшине, 2020. Вип. 68 (1). С. 189-204 (фах. вид.).
 21. Бриндзя І.В., Павлишак Я.Я., Кречківська Г.В. Місце технологій дистанційного навчання у системі підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін. Scientific and pedagogical internship «Effective training methods in the area of biology, geography, geology, chemistry and physics». November 16 – December 28, 2020. Lublin, Repablic of Poland. С. 8-11. (за кордоном, у країнах ОЕСР).
 22. Pavlyshak Y. Analysis of the adventitious flora fraction in the forest and meadow groups of Drohobych district. Acta Carpathica, 2020. № 33–34. P.60-66.
 23. Pavlyshak Y.Y., Krechkivska H.V., Lushchak R. I.. Analysis of the current state of medicinal plants in Ivano-frankivsk region and their use for medicinal purposes. Chapter 12 Human Health: Realities and Prospects. Monographic series. Volume Health and Nanobiotechnology. Edited by Nadiya Skotna, Svitlana Voloshanska, Taras Kavetskyy, Aziz Eftekhari, Rovshan Khalilov. Drohobych: Posvit, 2020. P. 159-168.
 24. Krechkivska Н., Pavlyshak Y.,.Lushchak R.I. Species composition study of wild medicinal plants in Horodok district. Chapter 12 State of environment and human health / Ed. by A. Krynski, G. K. Tebug, S. Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University «Educator», 2020. P.141-150.
 25. Чепіль С., Гарасимяк О., Павлишак Я. Adventive species of flora in the forest and meadow groups of Drohobych district // Conference proceedings SMART SOCIETY 2020 (student section). Series: SS-05/01. P. 5-11.
 26. Pavlyshak , Krechkivska Н. Bioecological analysis of the ephemeroids of the flora of Sambir district // Acta Carpathica 31-32. 2019. P. 63-69.
 27. Hoivanovych N., Pavlyshak Y., Antonyak H. Influence of anthropogenic load in the city of Stryi on the functional state of photosynthetic apparatus of plants-indicators // Acta Carpathica 31-32. 2019. P. 52-59.
 28. Ivasivka A., Fil V., Monastyrska S., Pavlyshak Ya. Monitoryng of tuberculosis incidence in different population segments of Lviv region for the period from 2012 to 2017 / Health and Biosensors. Chapter 9 / by N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4. Р. 112-120.
 29. Krechrivska H., Pavlyshak Ya. Use of Vascular Plans as Enviromental Phytoindicators / Human Health: Realities and Prospects. Monographiс series. Health and Biosensors. Chapter 12 / Ed. by N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4 P. 149-157.
 30. Pavlyshak Ya., Krechkivska Н., Kossak Н., Shpek M., Machoń Т. The species composition of plants of the family Lamiaceae in the flora of Precarpathian region and their State of environment and human health / Ed. by A. Krynski, G. K. Tebug, S. Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University «Educator», 2019. P. 108-116.
 31. Hoіvanovych N., Pavlyshak J., Antonyak H. Morphometric features of indicator plants in conditions of Stebnyk city // Acta Carpathica 29-30. 2019. P. 53-59.
 32. Krechrivska H., Pavlyshak Ya. Use of Vascular Plans as Enviromental Phytoindicators / Human Health: Realities and Prospects. Monographiс series. Health and Biosensors. Chapter 12 / Ed. by N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4 P. 149-157.
 33. Коссак Г., Шпек М., Павлишак Я., Дрозд І. Формування дослідницьких компетентностей в студентів у процесі діяльності на навчально-дослідній ділянці. Молодь і ринок (Index Copernicus). № 7 (174). 2019. С. 41-45.