Монастирська Світлана Семенівна

Монастирська Світлана Семенівна – доцент, кандидат біологічних наук.

 e-mail:

s.monastyrska@dspu.edu.ua
svitlana.monastyrska@gmail.com

Освіта:
1977р. – закінчила СШ №1 м. Трускавець.
1978 – 1983 рр. – навчання у Львівському державному університеті ім. Івана Франка, спеціальність біохімія; кваліфікація: „Біохімік. Викладач”.
1983 – 1988 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі біохімії Львівського державного університету.
1988 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю „Біохімія”.

Трудова діяльність:
1988 – 1993 рр. – молодший науковий співробітник НДЛ-43 Львівського університету.
серпень 1993 р. – старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін факультету вчителів початкових класів Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка.
1998 р. –  доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.
2000 – 2009 рр. – завідувач кафедри біології.
з 2010 р. – доцент кафедри біології та хімії.
2017 – 2023 роки – завідувач кафедри біології та хімії;
З 2023 року – доцент кафедри біології та хімії

Державні та галузеві нагороди та почесні звання
Нагороджена знаком «Відмінник освіти» та нагрудним знаком «Василь Сухомлинський».

 НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Liubov Kvasnii, Svitlana Voloshanska, SvitlanaMonastyrska, Natalia Hoivanovych. Youth digital inclusion.Global and national development trends digital economy. Monograph. Oktan print, Praha, 2023. P.319-328.
 2. Bondaruk Y.V., Kavetskyy T.S., Vinkovskaya A.O., Kushniyazova M., Dyachok D.O., Pankiv L.I., Klepach H.M., Mushynska O.R., Zubrytska O.V., Matskiv O.I., Pavlovskyy Y.V., Voloshanska S.Y., Monastyrska S.S.,Bodnar L.V., Kiv A.E. Improvement of new electronic materials using computer modeling. Semicond. Phys. Quant. Electron. Optoelectron. 2023, V.26, No 4. https://doi.org/10.15407/spqeo26.04.000 (Scopus, WoS, SJR = 0.19, Q3 – Electricaland Electronic Engineering).
 3.  SvitlanaVoloshanska, Svitlana Monastyrska, Natalia Hoivanovych. Features of the use one digital technologies in the theaching of biological disciplines.Digital macrotrends and technologie softhe XXI century. Monograph. Part II.Oktanprint, Praha 2023. P. 207-212
 4. Монастирська С.,Гойванович Н.,Климишин О. Гідробіологічний аналіз стану вод р. Стрий в межах карпатського передгір’я. Екологічні науки. 2022. № 5(44). С. 77-82.
 5. Монастирська С.С., Біла М.І., Задільська І.Б. Гункевич С.І. Поширеність інвазійних видів у Дрогобицькому районі та їх вплив на біорізноманіття. ActaCarpathica. 2022. №2 (38). С. 38-46.
 6. Klepach H., Liahovych M., Duma S., Monastyrska S., Lesyk Y. Influence of chromecitrate nanoparticles ongrowth and proliferative activity of Alliumcepa L. astest-object. Health, Bioecology and Nanomedicine: monographicseries. Vol. 6. Chapter 2 / Ed. by N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, A. Eftekhari, R. Khalilov.Drohobych:Posvit, 2021. P.18-29
 7. I. Donchev, T. Kavetskyy, O. Mushynska, O. Zubrytska, I. Briukhovetska, A. Pryima, H. Kolavchuk, N. Hoivanovych, L. Kropyvnytska, Y. Pavlyshak, T. Skrobach, G. Kossak, V. Stakhiv, S. Monastyrska, А. Kiv. Computermodeloftrackbiosensor. Semicond. Phys. Quant. Electron. Optoelectron., 2022, V.25, #4. (Scopus, WoS, Q3; IF 0.58)
 8. Гойванович Н.,Монастирська С.,Івасівка А. Моніторинг якості криничних вод Самбірського району за санітарно-хімічними показниками. ActaCarpathica.2021. № 2(36). С. 12-20.
 9. MonastyrskaS.,HoivanovychN.,KovalivY., Yuzviak M.Comparative analysis of biologically active substances of Verbascum phlomoides an dHypericum perforatum l. indifferentecosystems. Acta Carpathica. 2021. № 1(35). P. 13-20.
 10. Гойванович Н., Монастирська С.Використання освітнього інструментарію під час навчання природничих дисциплін у закладах середньої освіти І–ІІІ ступенів. Нова українська школа й підготовка вчителя до забезпечення базової середньої освіти: збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції. Глухів, 2021. С. 138-142.
 11. HoivanovychN.,Monastyrska S. Environmental impact of roadtransport. Chapter 4. Bioresources and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges KamtohTebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Educator, 2021, P.45-55.
 12. Hoivanovych N., Voloshanska S.,Monastyrska S., Kovalchuk H., LesykYa., Ivasivka A. Integrated Monitoring of the Spring Water Quality in the Mostyska District of Lviv Region. Advances in Economics, Business and Management Research /ІII International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020), 2020, vol. 129, 264-271. (у наукометричнійбазіданих CNKI, Wanfang Data.)
 13. Chenchak O., Monastyrska S.,Hoivanovych N. Influence of Achilleamillefolium growth conditions on antioxidant activity in plant raw materials. ActaCarpathica, 2020, № 33–34,P. 81-88.
 14. Коссак Г., Монастирська С. Особливості організації освітнього процесу у закладах середньої та вищої освіти у період пандемії. //Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук в контексті вимог Нової української школи : збірник матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 20 травня 2021 року. С. 184-186.
 15. Гункевич С., Бігун Ю., Монастирська С. Антиоксидантні властивості деяких лікарських рослин родини Asteraceae. Збірник тез ХVІІ міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів „Молодь і поступ біології” (м. Львів, 19–21 квітня 2021 р.). С. 222-223.
 16. 16.MonastyrskaS., KovalchukH., StetsykR.Diabetesmellitusdistribution in mountainous regions of the Carpathian region.Chapter15.Sustainable Development and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges KamtohTebug, SvitlanaVoloshanska. Czestochowa: Educator, 2020, Р. 172–180.
 17. Hudz M., Melnyk V., Didokha D., Monastyrska S.Study of biologically valuable components of Vicia cracca. Conference proceedings SMART SOCIETY 2020. Series: SS-05/01. P. 12-17.
 18. Kovaliv Y., Tokar V., Monastyrska S. Indicators of antioxidant system of Verbascum phlomoides. Conference proceedings SMART SOCIETY 2020. Series: SS-05/01. P. 129-133.
 19. Lesyk Y., Ivanytska A., Kovalchuk I., Monastyrska S.,Hoivanovych N., Gutyj B.,Zhelavskyi M., Hulai O., Midyk S., Yakubchak O., Poltavchenko T. Hematological parameters and content of lipids in tissues of the organism of rabbits according to the silicon connection.Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(1), 15 -22.
 20. Monastyrska S., Kovalchuk H., LesykYa., Ivasivka A. Integrated Monitoring of the Spring Water Quality in the Mostyska District of Lviv Region Advances in Economics, Business and Management Research /ІII International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence, 2020 (ISC-SAI 2020), 2020, vol. 129, 264-271.