Лесик Ярослав Васильович

Лесик Ярослав Васильович – доктор ветеринарних наук,  старший науковий співробітник

e-mail:
lesyk.ya@dspu.edu.ua
lesykyv@gmail.com

Освіта:
1989 р. – закінчив Миколаївську СШ № 3.
1990–1995 рр. – навчання на факультеті ветеринарної медицини Львівської академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького.
2005–2008 рр. – навчання в аспірантурі без відриву від виробництва Інститут біології тварин УААН.
У 2008 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю: 03.00.13 – фізіологія людини і тварин і здобув науковий ступінь кандидат ветеринарних наук.
2010 р. – отримав вчене звання «старший науковий співробітник».
У 2015 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю: 03.00.13 – фізіологія людини і тварин і здобув науковий ступінь доктор ветеринарних наук.
У 2019 році закінчив Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка і здобув кваліфікацію магістр за спеціальністю: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Трудова діяльність:
1995–2004 рр. – головний лікар ветеринарної медицини кооперативу «Україна» с. Демня Миколаївського району Львівської області.
2004–2006 рр. – фахівець лабораторії екологічної фізіології і біохімії Інституту біології тварин УААН.
2006 р. –  молодший науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології і біохімії  Інституту біології тварин УААН.
Січень 2008 р. – науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології і біохімії Інституту біології тварин УААН.
2008  – 2018 рр. –заступник директора з інноваційно-наукової діяльності Інституту біології тварин НААН.
Січень 2019 року головний науковий співробітник лабораторії інтелектуальної власності та аналітичних методів дослідження Інституту біології тварин НААН.
Вересень 2016 р. і до тепер – професор кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

У авторському доробку 129 публікацій, з них 122наукових та 7 навчально-методичного характеру, у тому числі 64 наукові праці, опубліковані у вітчизняних, 14 у міжнародних рецензованих фахових виданняхWebofScience та Scopus, 11 патентів, 2 технічні умови.
Ярослав Лесик є членом редколегії всеукраїнського журналу «Біологія тварин» та журналу «Кролівництво та звірівництво України». Науковий редактор наукового видання «ActaCarpathica». За значний внесок у розвиток науки в Україні нагороджений почесними грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства України (2009 р., 2010 р.), Управління ветеринарної медицини (2011 р.), лауреат премії імені С. З. Гжицького (рішення  вченої ради Інституту біології тварин НААН від 19 вересня 2016 р., протокол № 10).У рамках Міжнародної програми «Наукова еліта України», за вагомі здобуткита особистий внесок у розвиток науки України, було вручено національну відзнаку «Науковець року», Почесну грамоту та Книгу пошани Лесику Я.В.

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Fedoruk, R., Kovalchuk, I., Pylypets, A., Tsap, M., Lesyk Y.,Androshulik, R., Demchenko, O., Tymoshok, N., Babenko, L. Theeffectofprobioticmicroorganismsoncatalaseactivity, fractionalcompositionofsolubleproteins, andintestinalmicrobiotaofhoneybees. Microbiologicaljournal. 2023, 85 (4). Р. 46–57. Режим доступу: doi:10.15407/microbiolj85.04.046 (Scopus);
 2. Bashchenko, М., Boiko, О., Honchar, О., Sotnichenko, Y., Lesyk, Y.,Iskra, R., Gutyj, B. Peculiaritiesofgrowthandfurtherproductivityofpurebredandcrossbredcows. RegulatoryMechanismsinBiosystems. 2023, 14 (1). Р. 118–124. doi: 10.15421/022318. (WebofScience(ESCI)).
 3. Shevchenko, Y., Honchar, O., Havrysh, O., Boiko, О., Lesyk Y.,Grabovska, О. Geneticcharacteristicsofpoltavskesriblorabbitsbymyostatinandprogesteronereceptorgeneandselectionindices. BiologichniStudii / StudiaBiologica. 2023, 17 (2). Р. 71–84. doi: 30970/sbi.1702.714(Scopus);
 4. Lesyk,,Dychok-Niedzielska, A., Boiko, О.,Honchar, О., Bashchenko, M., Kovalchuk, І., Gutyj, B. Hematologicalandbiochemicalparametersandresistanceoftheorganismrabbitsforfeedingsulfurcompounds. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2022, 13 (1). Р. 60–66. Режим доступу:doi: 10.15421/022208(WebofScience(ESCI));
 5. Lesyk,,Boiko, О., Bashchenko, M.,Honchar, О., Ivanikiv,N.Blood parameters of rabbits given different amounts of iodine citrate. Scientific Horizons. 2022, 25(5). Р. 40–47.Режим доступу:doi :10.48077/scihor.25(5).2022.40-47(Scopus);
 6. Boiko, O., Lesyk, Y.,Bashchenko, M., Honchar, O., Denys, H., Grabovska, O., Luchka, I. Zinc citrate influence on the concentration of some macro- and microelements in rabbit body tissues. Biology Study. 2022, 16 (4). Р. 45–58. Режим доступу:doi:10.30970/sbi.1604.697 (Scopus);
 7. Boiko, О., Honchar, О., Lesyk,Y., Kovalchuk, І., Gutyj, B.,Dychok-Niedzielska, A. Effect of consumption of I, Se, S and nanoaquacitrates on hematological and biochemical parameters of the organism of rabbits. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2021, 12 (2). Р. 335–Режимдоступу:doi: 10.15421/022145(Web of Science(ESCI));
 8. Lesyk,,Dychok-Niedzielska, A., Boiko, О.,Bashchenko, M.,Honchar,О. Reproductive Ability of Doe-Rabbits and Growth and Preservation of the Offspring by Feeding Sulfur Compounds. ScientificHorizons. 2021, 24 (8). Р. 9–14. Режим доступу:doi: 10.48077/scihor. (Scopus);
 9. Lesyk,,Ivanytska, A., Kovalchuk, I., Monastyrska, S., Hoivanovych, N., Gutyj, B., Zhelavskyi, M., Hulai, O., Midyk, S., Yakubchak, O., Poltavchenko, T. Hematological parameters and content of lipids intissues of the organism of rabbits according to thesilicon connection. Ukrainian Journal of Ecology.2020, 10 (1). Р. 30–36. Режим доступу:doi: 10.15421/2020_5 (WebofScience(ESCI));
 10. Boiko, О.,Honchar, О.,Lesyk,Y.,Kovalchuk, І.,Gutyj, B. Influence of zinc nanoaquacitrate on the immuno-physiological reactivityand productivity of the organism of rabbits. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2020, 11(1). Р. 133–138. Режим доступу:doi: 10.15421/022020(WebofScience (ESCI)) / Scopus);
 11. Лесик Я.В. Особливості застосування основних принципів біоетики у підготовці магістрів-біологів. Міжнародна науково-практична конференція з природничих наук (м. Люблін, Республіка Польща), 2020, 75−77.
 12. KovalchukI., DvylyukI., LesykYa., DvylyukI., GutyjB. Physiological relationship between content of certain microelements in the tissues of different anatomic sections of the organism of honey bees exposed to citrates of argentum and cuprum. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2019. 10(2), 177−181
 13. Іваницька А.І., Лесик Я.В. Вплив сполук силіцію на вміст Кальцію, Фосфору та окремих ліпідів у плазмі крові кролів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.2019. 21(95), 41−46.
 14. Дичок-Нєдзєльска А. З., Лесик Я. В., Ковальчук І.І.Вплив сполук сульфуру на вміст мікроелементів у тканинах організму кролів.Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.2019. 21(95), 161−165.
 15. Лесик Я.В., Хомин М.М., Лучка І.В., Босаневич Н.О. Вплив різної кількості цинку цитрату на біохімічні показники крові та продуктивність організму кролів.Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.2019. 21(95), 210−215.
 16. Дичок-Нєдзєльска А. З., Лесик Я. В. Вплив сполук сульфуру на біохімічні показники крові кролів. Ефективне кролівництво і звірівництво. 2019, 5, 190−199.
 17. Іваницька А. І., Лесик Я. В.Вплив сполук силіцію на відтворну здатністькролематок. Ефективне кролівництво і звірівництво. 2019, 5, 213−233.
 18. KovalchukI., DvylyukI., LesykYa., DvylyukI., GutyjB. Physiological relationship between content of certain microelements in the tissues of different anatomic sections of the organism of honey bees exposed to citrates of argentum and cuprum.Regulatory Mechanisms in Biosystems. 10(2), 177−181.
 19. Іваницька А.І., Лесик Я.В. Вплив сполук силіцію на вміст Кальцію, Фосфору та окремих ліпідів у плазмі крові кролів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 2019. 21(95), 41−46.
 20. Дичок-Нєдзєльска А. З., Лесик Я. В., Ковальчук І.І.Вплив сполук сульфуру на вміст мікроелементів у тканинах організму кролів.Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 2019. 21(95), 161−165.
 21. Лесик Я.В., Хомин М.М., Лучка І.В., Босаневич Н.О. Вплив різної кількості цинку цитрату на біохімічні показники крові та продуктивність організму кролів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 2019. 21(96), 65−70.