Кропивницька Лілія Михайлівна

Кропивницька Лілія Михайлівна – доцент, кандидат технічних наук

e-mail:
liliyakrop@dspu.edu.ua
KropLiliya@ukr.net

Освіта:
1993 р. – закінчила Ільницьку СШ.
1993 – 1998 рр. – навчання у Державому університеті «Львівська політехніка», спеціальність «Інженер-хімік-технолог».
2003р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Хімія-технологія неорганічних речовин».

Трудова діяльність:
2003р. – асистент кафедри хімії і технології неорганічних речовин Національного університету «Львівська політехніка».
2003 – 2005 рр. – старший викладач кафедри хімії і технології неорганічних речовин.
2005 – 2008 рр. – доцент кафедри хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
2008 – 2013 рр. – завідувач кафеди хімії;
з 2013 – доцент кафедри біології та хімії.

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Odosii L., Kropyvnytska L., Kobasa I., Mikhlyova M. Creation of effective photocatalitic system with expanded light sensitive range. Chapter Health and Biosensors. Edited by Nadiya Skotna, Svitlana Voloshanska, Taras Kavetskyy, Oleg Smutok, Mykhailo Gonchar. Drohobych: 2019. Р. 130 – 148
 2. Kucher L., Kropyvnytska L., Stadnichuk O., Kucher M. Human health as a factor of increasing labour potential Chapter 3. Ecology and human health/ Ed. by A. Krynski, G. Kamtoh Tebug, S. Czestochowa: Educator. 2019. P.190-200.
 3. Stadnichuk O., Kropyvnytska L., Kucher L., Martyniuk I., Platonov M. The impact of the mineral water composition on the populat health // PNAP (Scientific Jornal of Polonia University ISSN 1895-9911), 2019, 34 (2019) nr 3, s. 91-97.
 4. Kropyvnytska L., Stadnichuk О., Martyniuk І., Kucher М., Kucher L . Decentralized water supply and its impact on public health. Chapter 8. Sustainable Development and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Educator, 2020, Р. 96 – 106.
 5. Стаднічук О, Кропивницька Л, Людмила Кучер І, Старчевський М. Нітратне забруднення та здоров’я населення. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку” (27-28 жовтня 2020 р.). Дрогобич, 2020.
 6. Кропивницька Л, Стаднічук О, Мартинюк І, Кучер М. Активне навчання у вищих навчальних закладах. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної  конференції “Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку” (27-28 жовтня 2020 р.). Дрогобич, 2020. С
 7. Kropyvnytska L.,Stadnichuk O., Kucher L., Kucher М., Starchevskyy M. Water quality dynamics of the mountain part of the Striy river. Chapter 5. Bioresources and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Educator, 2021, P.50-59.
 8. Bukliv R, Helesh A, KuryletsО, Bukliv S, Kropyvnytska L. Introduction of video resources in interactive learning of students specialty in chemical technologies and engineering during the covid-19 pandemic Chemistry, Technology and Application of Substances. Vol. 4, No. 2, 2021. P. 136-144. (Index Copernicus)
 9. Donchev, T. Kavetskyy, O. Mushynska, O. Zubrytska, I. Briukhovetska, A. Pryima, H. Kolavchuk, N. Hoivanovych, L. Kropyvnytska, Y. Pavlyshak, T. Skrobach, G. Kossak, S. Monastyrska, А. Kiv. Computer model of track biosensor. Semicond. Phys. Quant. Electron. Optoelectron., 2022, V.25, #4. (Scopus, WoS, Q3; IF 0.58, Open Access.
 10. Стаднічук О., Кропивницька Л., Кучер Л. Забруднення децентралізованих джерел питної води нітратами та оцінка ризику для здоров’я населення. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2022. №1. С. 71-80.
 11. Кропивницька Л.М., Стаднічук О.М., Кучер Л.Р. Вивчення природничих дисциплін: вибір між “пасивним” та “активним” навчанням. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика: Збірник тез доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 10 травня 2022 р. Харків: ХНПУ, 2022. С. 24-29.
 12. Кропивницька Л., Стаднічук О., Кучер Л. Шеремета О., Платонов М. Оцінка екологічного стану поверхневих вод річки Опір. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2022. №3. С.49-58.
 13. Кропивницька Л.М., Бриндзя І.В., Мартинюк І.М., Крашень А.М., Стаднічук О.М. Оцінка екологічного ризику стану поверхневих вод річки Опір в межах Національного природного парку “Сколівські Бескиди”. Acta Carpathica. 2(38). 2022.
 14. Стаднічук О., Кропивницька Л., Стаднічук І. Особливості підготовки фахівців вищими навчальними закладами у кризових ситуаціях. Соціально-психологічні та гуманітарні виміри безпеки життєдіяльності: збірник тез доповідей І Науково-практичної конференції з міжнародною участю, Львів, 20-21 жовтня 2022 року. Львів. 2022. С. 369-373.
 15. Кучер Л., Стаднічук О., Кропивницька Л. Оцінювання, академічна доброчесність у умовах дистанційної освіти. Сектор безпеки і оборони України на захисті національних інтересів: актуальні проблеми та завдання в умовах воєнного стану: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 24 листопада 2022 року. Хмельницький. 2022. С. 1312-1315.