Кречківська Галина Володимирівна

Кречківська Галина Володимирівна – доцент, кандидат біологічних наук

e-mail:
krechkivska.g@dspu.edu.ua
gkrechkivska@gmail.com

Освіта:
1997р. – закінчила Стар’явську СШ Старосамбірського району.
1997 – 2003 рр. – навчання у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, спеціальність біологія; кваліфікація: „Біолог. Викладач біології і хімії”.
2005 – 2010 рр. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету ім. Івана Франка.
2013 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 01.02.16 «Екологія».
2014 р. – лауреат обласної премії молодих вчених у галузі природничих наук.

Трудова діяльність:
2001 – 2002 рр. – лаборант відділення фізичної реабілітації Дрогобицького державного педагогічного університету.
2002 – 2003 рр. – лаборант кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.
2003 – 2005 р – старший лаборант кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.
2005 – 2014 рр. – викладач кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.
З 2014 р. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та хімії.

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Gasior Jan, Wlasniewski Stanislaw, DrozdInesa, HalynaKrechkivska, NazarkiewiczMalgorzata. Effectoforganicadditivesonvegetationofplantsgrowninlandfillsoilafterozokeriteprocessing Journal of environmental studies.2016. Vol.25 .№6. P. 2373-2385.
 2. KrechkivskaGalyna, Influence of soil invertebrates on soil formation processes.ActaCarpathica 27.2017. С. 12 – 19
 3. KrechkivskaG.,PavlyshakY. The study of aromatic medicinal plants of the carpathian foothills and their impact on the human body in various diseases. Chapter 6. Ecology and human health. Edited by AndrzejKrynski, Georges KamtohTebug, SvitlanaVoloshanska. Czestochowa: Educator, 2018, P.35 – 52
 4. Монастирська Світлана, Кречківська Галина. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для студентів спеціальностей “Біологія” та «Середня освіта (Біологія)» Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2018. 146с.
 5. Коссак Г.М., Гойванович Н.К., Кречківська Г.В. Системний, поетапний підхід до застосування виховних впливів на учнів у процесі вивчення біології: збірник науково-технічних праць Львів : РВВ НЛТУ України, науковий вісник НЛТУ України 2018. Вип. 27(10). С. 161 – 165.
 6. Krechkivska G.,Pavlyshak Y., VoloshanskaS.The research of sewage and surface water of the dumps of Boryslavozokerite deposit. Human health: realities and prospects. Health and nutrition. Monographic series. Volume3; edited by NadiyaSkotnaDrohobych: Posvit, 2018. P.156-165
 7. Кречківська Г.В.,Коссак Г.М., Павлишак Я.Я. Дослідження впливу регуляторів росту на культивування різних сортів суниці мускусної (Fragariamoschata) в умовах Передкарпаття Збірник науково-технічних праць Львів : РВВ НЛТУ України, науковий вісник НЛТУ України 2018. Вип. 28(5). С.27 – 31
 8. Кречківська Галина. Мікологія. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного  університету імені Івана Франка, 2021. с 42
 9.  Павлишак Я.Я,Кречківська Г.В. Синантропні рослини в урбанофлорі міста Новий Розділ Львівської області. Екологічні науки науково-практичний журнал. Вип.6 (39), 2021. С.199– 203.
 10. Кречківська Г.В., Павлишак Я.Я. Вивчення видового різноманіття афілофороїдних грибів у парках міста Дрогобич ActaCarpathica 1 (35). 2021. С.36 – 42.
 11. Кречківська Г.В.,Павлишак Я.Я.Видове різноманіття представників агарикоїдних гіменоміцетів території урочища «Помірки» Екологічні науки науково-практичний журнал. Вип.1 (40), 2022. С.144 – 148.
 12. Кречківська Галина. Дендроіндикація екологічного стану техногенних територій Бурштинської теплової електростанції ActaCarpathica 37 . Дрогобич, 2022. С. 55–61.
 13. Кречківська Галина. Різноманітність та особливості поширення грибів порядку Поліпоральні на території національного природного парку «Карпатські Бескиди» ActaCarpathica 38 .  Дрогобич, 2022. С.167–174.
 14. Патент на корисну модель (спосіб виготовлення ягідного чаю) реєстраційний номер якої u 2022 03375. (автори Кречківська Г.В., Монастирська С.С., Гойванович Н.К. (0,5 авт.ч.).
 15. Кречківська Галина, Лесик Ярослав. Різноманітність фітобіоти України. Методичні вказівки. // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2023. 26 с.
 16. Гойванович Н. К., Кречківська Г. В.,Задільська В. Д., Паращак І. В. Біомоніторинг стану навколишнього середовища міста ТрускавцяActaCarpathica 40.  Дрогобич, 2023 (2). С.51–61.