Клепач Галина Миколаївна

Клепач (Павлішко) Галина Миколаївна  доцент, кандидат біологічних наук


Клепач (Павлішко) Галина Миколаївна доцент, кандидат біологічних наук
e–mail: h.klepach@dspu.edu.ua
pavlishko@yahoo.com
 
Посилання на веб-сторінки:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=CthHv38AAAAJ
http://orcid.org/0000-0003-0784-8373
https://www.webofscience.com/wos/author/record/JGC-9834-2023
Scopus Author ID: 35490960800
Освіта:
1991 – закінчила Уличненську СШ Дрогобицького району;
1991 – 1996 – навчалась на біологічному факультеті Львівського державного університету.
24.06.1996 – отримала Диплом ЛР ВЕ № 005913 (від 24.06.1996). Біологія, Біолог. Викладач біології та хімії

Наукові ступені:
10.12.2005 – захистила дисертацію на здобуття кандидата біологічних наук “Оксидази метилотрорфних дріжджів і цвільових грибів: характеристика та біоаналітичне використання”/ Інститут біології клітини НАН України (Львів, Україна). Спеціальність: 03.00.07 мікробіологія.
13.04.2006 – отримала науковий ступінь кандидата біологічних наук (03.00.07 мікробіологія). (ДК №034056 Рішенням президії Вищої Атестаційної комісії України від 13.04.2006, протокол №10-07/04).
18.04.2008 – отримала вчена звання доцента кафедри біології та хімії (атестат 12ДЦ №019118; протокол №2/07-D від 18.04.2008, виданий рішенням Атестаційної колегії МОН України).

Трудова діяльність:
2005 – по даний час – доцент кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
2006 – 2018 (за сумісництвом) – молодший співробітник відділу аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України, Львів, Україна.
2004 – 2006 (за сумісництвом) – молодший співробітник відділу регуляторних систем клітини Інституту біології клітини НАН України, Львів, Україна.
2001 – 2004 (за сумісництвом) – інженер відділу регуляторних систем клітини Інституту біології клітини НАН України, Львів, Україна.
2000 – 2001 (за сумісництвом) – інженер відділу біохімічної генетики Інституту біології клітини НАН України, Львів, Україна.
1998 – 2005 – викладач кафедри біології, валеології і фізичної реабілітації (з 2003 кафедра біології та хімії) Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
1996 – 1998 – учитель біології та хімії Доброгостівської загальноосвітньої школи Дрогобицького району Львівської області.

Наукові досягнення і результати:
Автор понад 190 наукових публікацій, у тому числі статті (75), патенти (3), монографії (13), тези доповідей (79),  навчально-методичні праці (20).
Більше 20 публікацій опубліковані у престижних фахових вітчизняних і зарубіжних журналах.
Індекс Гірша (h-index) – 9.
Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2008 -2010 рр.).
Премія голови Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради за кращі наукові роботи та винаходи, плідну наукову працю (2008).
Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2017).

Стажування:
пройшла зарубіжне наукове стажування (01.02.2023 – 31.03.2023) обсягом 180 год (6 кредитів ECTS) на базі кафедри фізики матеріалів відділу математики, фізики та інформатики університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (Польша) у рамках співпраці з Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка

Наукові інтереси:
біотехнологія, мікробіологія, ензимологія, аналітична біотехнологія, генетична токсикологія, екологічна генетика.

Виконавець вітчизняних і міжнародних проєктів:

 1. НДР № ДР 0124U001093 (1.04.2024 – 31.12.2026) “Вплив зовнішніх полів на синтез, сенсорні властивості квантових точок для медичних застосувань в умовах війни”, що фінансується МОН України.
 2. НДР № 0120U102224 (1.04.2020 – 31.12.2022) “Залежність операційних параметрів амперометричних біосенсорів від структурно-морфологічних характеристик нових полімерних композитів в якості біоселективних мембран”, що фінансується МОН України.
 3. НДР № 0119U100671 (2019–2021) “Нові нанокомпозитні полімерні матриці для конструювання прототипів біореакторів і біосенсорів для усунення та моніторингу ксеноестрогенів”, що фінансується МОН України.
 4. НДР № 0116U004737 (2016 – 2018) «Дослідження нових композиційних матеріалів з іонно-синтезованими металевими наночастинками для сенсорики», фінансувалася за рахунок видатків загального фонду державного бюджету МОН України
 5. НДРThe scientific environment  integration of the Polish–Ukrainian borderland area”. A project of the European Union within the framework of the Poland-Belarus-Ukraine cross-border cooperation program (PL-BY-UA 2007 – 2013).
 6. Проєкт Європейського Союзу “Інтеграція наукових середовищ польсько-української прикордонної території” (“The scientific environment integration of the Polish-Ukrainian border land area”) (2013 – 2015 рр.) у рамках програми транскордонної співпраці Польща-Білорусь-Україна (PLBYUA 2007 – 2013)” (2013 – 2015)

НАЙВАЖЛИВІШІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Sibirny V., Demkiv O., Klepach H., Honchar T., Gonchar M. Alcohol oxidase and formaldehyde dehydrogenase-based enzymatic methods for formaldehyde assay in fish food products / Food Chemistry (Scopus, IF 3,146; Q1 за Scimagojr). Vol. 127, N 1. P. 774 – 779. DOI: 10.1016/j.foodchem.2010.12.146
 2. Гайда Г. З., Клепач Г. М., Синенька М. М., Стасюк Н. Є., Гончар М. В. Сучасні методи аналізу якості вин / ScienceRise. 2015. №6 /1(11). С. 35 – 42. DOI: 10.15587/2313-8416.2015.45118. DOI: 10.15587/2313-8416.2015.45118
 3. Гайда Г.З., Клепач Г.М., Синенька М.М., Іваш М.Ф., Гончар М.В. Виділення та характеристика рекомбінантної гліцеролдегідрогенази дріжджів / ScienceRise. №8/1(13). С. 35–42. DOI: 10.15587/2313-8416.2015.48369. DOI: 10.15587/2313-8416.2015.48369.
 4. Клепач Г., Кречківська Г., Іскович Л., Волошанська С. Оцінка способів рекультивації насипів Бориславського озокеритового родовища. Вісник Львівського університету. 2015. Серія біол. Вип. 70. С. 100–109. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/biology/article/view/4243.
 5. Клепач Г., Цюркало Г. чисельність мікробіоти рекультивованих едафотопів хвостосховища Стебницького ДГХП “полімінерал”. Acta Carpathica 2015. С. 41–46. http://journals.dspu.in.ua/index.php/actacarpathica/issue/view/23/23
 6. Demkiv O.M., Klepach H.M., Gayda G.Z., Gonchar M.V. Methods of formaldehyde assay in Acta Carpathica 24. 2015. Р. 209–219. http://journals.dspu.in.ua/index.php/actacarpathica/issue/view/24/24
 7. Stasyuk N., Gayda G., Klepach H., Gonchar M. Nanoparticles of noble metals as effective platforms for the fabrication of amperometric biosensor on hydrogen peroxide. Sensor Letters (Scopus; IF 537; Q3 за Scimagojr). ISSN: 1546-198X (print): EISSN: 1546-1971 (online), 2016. Vol. 14, N 12. pp. 1169-1177(9). https://doi.org/10.1166/sl.2016.3748
 8. Stasyuk N., Gayda G., Klepach H., Semashko T., Gonchar M. Nanoparticles of Noble Metals for Enzymatic Sensors: An Amperometric Glucose Biosensor for Wine Analysis. Sensor Letters (Scopus; IF 0,56; Q3 за Scimagojr), 2017. Vol. 15, N.8. Р. 647-654(8). https://doi.org/10.1166/sl.2017.3862.
 9. Kavetskyy T., Smutok O., Gonchar M., Demkiv O., Klepach H., Kukhazh Y., Šauša O., Petkova T., Boev V., Ilcheva V., Petkov P., Stepanov A. L. Laccase-containing ureasil-polymer composite as sensing layer of amperometric biosensor. Journal of Applied Polymer Science (Scopus; IF 1,901; WoS; Q2 за Scimagojr). Vol. 134, Iss. 36. P. 45278-45285. https://doi.org/10.1002/app.45278
 10. Klepach H., Voloshanska S., Kovalchuk H., Stopa A. Biologically active properties of the ethanol and aqueous extracts from the needles of Juniperus communis. PNAP (Scientific Jornal of Polonia University) ISSN 1895-9911). 2019. Vol. 34, N 3. P.104–112. http://dx.doi.org/10.23856/3413
 11. Kovalchuk H., Lupak О., Klepach H., Polyuzhyn Potentiometric determination of the antioxidant activity of medicinal plants. PNAP (Scientific Jornal of Polonia University) ISSN 1895-9911), 2019. Vol. 35, N4. P. 102-109. https://doi.org/10.23856/3512.
 12. Gayda G., Demkiv O.M, Gurianov Y., Serkiz R. Ya., Klepach H.M., Gonchar M. V., Nisnevitch M. “Green” Prussian Blue Analogues as Peroxidase Mimetics for Amperometric Sensing and Biosensing. Biosensors (Scopus, IF 5,519; WoS, JCR – Q1 (Chemistry, Analytical); Q2 (Clinical Biochemistry). 2021. Vol. 11(6), 193. P.1–18. https://doi.org/10.3390/bios11060193
 13. Stasyuk N., Demkiv O., Gayda G., Zakalskiy A., Klepach H., Bisko N., Gonchar M., Nisnevitch M. Highly Porous 3D Gold Enhances Sensitivity of Amperometric Biosensors Based on Oxidases and CuCe Nanoparticles. Biosensors (IF 5,519; Scopus, WoS; JCR – Q1 (Chemistry, Analytical); JCR – Q2 (Clinical Biochemistry). 2022. Vol. 12. N 12(7): 472. doi: 3390/bios12070472
 14. Stasyuk N., Demkiv O., Gayda G., Serkiz R., Zakalskiy A., Zakalska O., Klepach H., Al-Maali G., Bisko N., Gonchar M. V. Highly Sensitive Amperometric Biosensors Based on Oxidases and CuCe Nanoparticles Coupled with Porous Gold. Engineering Proceedings EISSN 2673-4591 (IF 0,3; Google Scholar). 2022. V. 16. N1:3.  https://doi.org/10.3390/IECB2022-12251
 15. Bondaruk Y.V., Kavetskyy T.S., Vinkovskaya A.O., Kushniyazova M.,  Dyachok D.O., Pankiv L.I., Klepach H.M., Mushynska O.R., Zubrytska O.V., Matskiv O.I., Pavlovskyy Y.V., Voloshanska S.Y., Monastyrska S.S., Bodnar L.V., Kiv A.E. Improvement of new electronic materials using computer Semicond. Phys. Quant. Electron. Optoelectron (Scopus, WoS, SJR = 0.19, Q3 – Electrical and Electronic Engineering). 2023. V. 26. No 4. P. 470–474. https://doi.org/10.15407/spqeo26.04.470.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Sibirny W., Smutok O., Klepach H., Gayda G., Dmytruk K., Broda D., Gonchar M. Alcohol-selective amperometric biosensors based on natural and mutated alcohol oxidases // Nowoczesne metody analizy surowcόw rolniczych / Ed. Puchalskiego C., Bartosza G. ISBN 978-83-933173-4 – 9. Rzeszόw, 2011. Pp. 241–253.
 2. Smutok O., Gayda G., Dmytruk K., Klepach H., Nisnevich M., Sibirny A., Puchalski C., Gonchar M., Sibirny V. Amperometric biosensors for lactate, alcohols, and glycerol assays in clinical diagnostics // Biosensors – Emerging Materials and Applications / Ed. P. A. Chapter 20. ISBN 978-953-307-328-6. Croatia: InTech, 2011. 490 p. Р. 401 – 446. DOI:10.5772/16643
 3. Sibirny V., Demkiv O., Sigawi S., Paryzhak S., Klepach H., Korpan Y., Smutok O., Nisnevich M., Gayda G., Nitzan Y., Puchalski C., Gonchar M. Formaldehyde-oxidizing enzymes and genetically modified yeast Hansenula polymorpha cells in monitoring and removal of formaldehyde // Waste Water – Evaluation and Management / Ed. F. S. G. Einschlag. Chapter 6. ISBN 978-953-307-233-3. Croatia: InTech, 470 p. P. 115 – 154. DOI:10.5772/16148
 4. Gayda G., Demkiv O., Klepach H., Gonchar M., Wolf D., Nisnevich M. Formaldehyde: detection and biodegradation // Chapter 6. / Ed.Amy Patton. ISBN 978-1-63482-412-5. (Scopus; Web of Science). New York: Nova Science Publishers, Inc., 2015. P. 117 – 142.
 5. Gayda G., Stasyuk N., Klepach H., Gonchar M. Arginase-based electrochemical sensors to L-arginine assay for prediction of ethyl carbamate formation in fermented beverages / Living organisms and bioanalytical approaches for detoxification and monitoring of toxic compounds” (cross-border project PL- BY-UA 2007-2013, cofinanced by the European Union) ISBN 978-83-7667-203-8. Pzescow–Lviv, 2015. Р. 73–88.
 6. Лупак О.М., Клепач Г.М., Антоняк Г.Л. Біологічно-активні властивості природної та культурної форм Matricaria recutita// Promoting healthy lifestyle: realities and prospects : monographic series. Vol. 1 / Ed. N. V. Skotna. Drohobych : Posvit, 2016. P. 59–66.
 7. Клепач Г., Монастирська С. Способи отримання екстрактів з деяких лікарських рослин та оцінка їх антибактерійної та інсектицидної дії // Promoting healthy lifestyle: health and environment : monographic series. Vol. 2 / Under the editorship of prof. N. V. Skotna Drohobych: Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. P. 197–
 8. Lupak O., Klepach H., Antonyak H. Marigold (Calendula officinalis L.) and its components as a source of biologically active substances / Ecology and human health. Chapter 5/ Ed. A.Krynski, G.K.Tebug, S. Voloshanska. Czestohowa, 2018. P. 65–
 9. Gayda G., Stasyuk N., Klepach H., Gonchar M., Nisnevitch M. Promising Bioanalytical Approaches to Wine Analysis // Quality Control in the Beverage Industry. Chapter 12: Vol.17. The Science of Beverages (Ed. Alexandru Grumezescu, Alina-Maria Holban). Academic Press, ISBN 9780128166826. P.419–457. doi: 10.1016/B978-0-12-816681-9.00012-6.
 10. Gayda G., Demkiv O., Klepach H., Gonchar M., Nisnevitch M. Effective Technologies for Isolating Yeast Oxido-Reductases of Analytical Importance // Non-conventional Yeasts: from Basic Research to Chapter 5. / Ed. A. Sibirny. Springer Nature Switzerland AG (Scopus), 2019. ISBN 978-3-030-21109-7. P.119–152. doi: 10.1007/978-3-030-21110-3_5.
 11. Demkiv O., Smutok O., Kavetskyy T., Banah S., Kukhazh Y., Zubrytska K., Klepach H., Gonchar M. Laccase as a perspective tool for monitoring and detoxication of phenolic environmental pollutions / Human health: realities and prospects. Monographic series. Health and biosensors. Chapter 2 / Ed. N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4. P. 21–
 12. Klepach H., Zakalskiy A., Zakalska O., Gayda G., Smutok O., Gonchar M. Alcohol oxidase from the methylotrophic yeast Ogataea polymorpha: isolation, purification and bioanalytical application (Chapter 15) / Flavins and flavoproteins. Methods and Protocols. Methods Molecular Biology (Clifton, NJ) (Scopus). ISBN 978-1-0716-1285-9 / Ed. Maria Barile. Springer (Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature), New York, 2021. Vol. 2280. P. 231–248. doi:10.1007/978-1-0716-1286-6_15
 13. Klepach H., Liahovych M., Duma S., Monastyrska S., Lesyk Y. Influence of chrome citrate nanoparticles on growth and proliferative activity of Allium cepa L. as test-object // Human Health: Realities and Prospect. Health, Bioecology and Nanomedicine: monographic series. Chapter Vol. 6. / Ed. N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, A. Eftekhari, R. Khalilov. Drohobych: Posvit, 2021. P. 18–29. URL: https://repo.dma.dp.ua/6094/1/Maket-monograph-volume%205-2020_%20P.%20161-172.pdf

ПАТЕНТИ:

 1. Патент України на корисну модель №24186. Амперометричний ферментний біосенсор для визначення вмісту гліцерину у алкогольних напоях / Шкотова Л.В., Горюшкіна Т.Б., Дзядевич С.В., Солдаткін О.П., Гайда Г.З., Павлішко Г.М., Гончар М.В. Подано: 12.01.2007. Опубліковано: 25.06.2007. Бюл. № 9. 12 с.
 2. Патент України на корисну модель №48627. Термотолерантний штам дріжджів Saccharomyces cerevisiae ІМВY-5038. / Куцяба В.І., Клепач Г.М., Гончар М.В., Сибірний А.А. Подано: 13.10.2009. Опубліковано: 25.03.2010. Бюл. № 6. 6 с.
 3. 3. Патент України на винахід № Термотолерантний штам дріжджів Saccharomyces cerevisiae ІМВY-5038 / Куцяба В.І., Клепач Г.М., Гончар М.В., Сибірний А.А., Нево Е. Зареєстровано: 26.09.2011. 4 с. Опубліковано: 25.03.2012. Бюл. № 3.  4 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Клепач Г. Генетика з основами селекції: методичні вказівки до самостійної роботи [для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.040102 “Біологія”] : навч.-метод. посібник. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. 208 с. (13,00 д.а).
 2. Клепач Г. Біотехнологія: методичні рекомендації до практичних занять [для фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0401 “Природничі науки” за напрямом підготовки 6.04.0102 “Біологія”]. Дрогобич: Видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. 96 с. (6,02 д.а.).
 3. Клепач Г. Молекулярна біотехнологія: методичні рекомендації до практичних занять [для студентів другого магістерського рівня спеціальностей “Біологія” і “СО. Біологія”]. Дрогобич: Редак.-видав. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 104 с (6,75 д.а).
 4. Клепач Г., Голуб Н. Молекулярна діагностика : методичні рекомендації до практичних занять [для студентів другого магістерського рівня спеціальності 091 Біологія]. Дрогобич: Редак.-видав. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2019. 96 с (6,00 д.а).
 5. Клепач Г. Генетика з основами селекції : методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт [для здобувачів бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти біологічних спеціальностей]. Дрогобич: Редак.-видав. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2022. 68 с. (4,25 д.а).