Угрин Михайло Романович

викладач

Угрин Михайло Романович, викладач
Вищу освіту здобув у Львівському державному медичному інституті (1979 р.) за спеціальністю «Лікувальна справа. Лікар».
Працює в ДДПУ імені Івана Франка з 2004 року.
Сфера наукових зацікавлень: преформовані фізичні чинники як складова частина реабілітації пацієнтів з хронічним пієлонефритом.
Автор понад 20 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі у фахових виданнях України.

Наукові праці:

  • Угрин Михайло, Павлів Ігор, Чепелюк Анна. Характеристика засобів фізичної реабілітації, що застосовуються на санаторно-курортному етапі відновного лікування у хворих хронічним пієлонефритом. Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції/За заг. ред. Р.Р.Сіренко.-Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І.Франка, 2010.- С. 110-111.
  • Угрин М.Р., Журавчак Т.А., Кузан М.М. Лікувальна фізична культура. Методичні рекомендації до проведення практичних занять – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 68 с.
  • Угрин М.Р. Порівняльна оцінка інформативності лейкоцитарного індексу адаптації за Гаркові і за Поповичем /Угрин М.Р., Тимочко О.Б. // Медична гідрологія та реабілітація. – Трускавець, 2013. Том 11. – С.5-20.
  • Угрин М.Р. Применение концепции гармонии для количественной оценки совершенства _ед._ _ед._и змов / Флюнт И.С., Угрын М.Р., Поповыч И.Л. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. „Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/ Фізична культура і спорт/” Зб.наукових праць/ За Ред.. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. Том 2 – Випуск 7 (33). – С.263-268.
  • Угрин М.Р. Порівняльна оцінка інформативності лейкоцитарного індексу адаптації за Гаркові і за Поповичем/ Угрин М.Р., Тимочко О.Б. //науково-практичний журнал інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів «Трускавецькурорт» асоціація учених м.Трускавця//Медична гідрологія та реабілітація// том 11 №1 м.Трускавець-2013. С 5-20.
  • Угрин Р. М. Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на адаптаційний потенціал і фізичну працездатність урологічних пацієнтів/ Попович А.І., Пецюх С.В., Кузишин С.Я., Флюнт І.С., Філь В.М., Зав’ялова В.О., Ходак О.Л., Федяєва С.І., Івасівка А.С., Угрин Р. М. // Медична гідрологія та реабілітація.- Т.11 №4.- 2013.
  • Seniv T. S., Seniv R. A., Flyunt I. S., Uhryn M. R., Zukow W. Some neural and hemato-immune factors correlated with lysozime saliva level in children living on territories polluted by radionucleides // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – 5 (5). – Р.275-282.