Ружило Софія Василівна

доцент, доктор медичних наук

Вищу освіту здобула у Івано-Франківському державному медичному інституті ( 1983 р.) за спеціальністю «Лікувальна справа».
У 1992 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук в Одеському інституті курортології на тему: «Холекінетична дія Нафтусі».
У 1995 році стала членом Нью-Йоркської Академії Наук, брала участь у міжнародних конференціях організованих академією.
Докторську дисертацію захистила в грудні 2006 року у Київському Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України на тему: «Вплив мінеральної води Нафтуся і інших курортних факторів Трускавця на серцево-судинну систему і фізичну працездатність».
Працювала викладачем на кафедрі післядипломної освіти Львівського медичного університету, очолювала кафедру кафедру здоров‘я людини ДДПУ ім. Івана Франка.
Підтверджено 3 вищі кваліфікаційні категорії зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров‘я»; «Ультразвукова діагностика»; «Терапія».
35 років стажу в ДП «Санаторій «Кришталевий палац» (діагностувала і пролікувала понад 200 тис пацієнтів).
З вересня 2020 р. – на посаді доцента кафедри фізичної терапії, ерготерапії у ДДПУ імені Івана Франка.
Сфера наукових зацікавлень: Робота над новою монографією на тему: «Вплив курортних факторів Трускавця на метаболічний синдром». Автор понад 65 публікацій наукового та методичного характеру, в тому числі розділи в трьох монографіях.

Наукові праці

1. Гормональний, метаболічний і гемодинамічний акомпанементи урикозотропних ефектів біоактивної води Нафтуся / С.В. Ружило, І.Ю. Романський, Л.М. Величко, О.Б. Тимочко, Р.Б. Пономаренко, Р.Ф. Гривняк, Г.І. Білинська // Медична гідрологія та реабілітація. — 2010. — Т. 8, № 2. — С. 93-95.
2. Детермінація морфо-функцюнальним станом щитовидної залози параметрів нейро-ендокринно-імунного і клініко-гінекологічного статусів та їх динаміки під впливом питної монотерапії біоактивною водою Нафтуся / Л.М. Величко, С.В. Ружило, І.С. Флюнт, О.О. Грицук, К.Г. Грицук // Медична гідрологія та реабілітація. — 2010. — Т. 8, № 1. — С. 86-89.. (Медична гідрологія та реабілітація, 2010)
3. Детермінація реакції гемодинаміки на помірне фізичне навантаження параметрами варіабільності серцевого ритму / С.В. Ружило, Л.М Величко., В.М. Філь, Р.Є. Нечай // Медична гідрологія та реабілітація. — 2009. — Т. 7, № 4. — С. 23-27.
4. Особливості стреслімітуючої дії біоактивної води Нафтуся у жінок з різним морфо-функцюнальним станом щитовидної залози / С.В. Ружило, Л.М. Величко, О.Б. Тимочко, М.Р. Угрин, В.З. Антоник // Медична гідрологія та реабілітація. — 2010. — Т. 8, № 1. — С. 90-93
5. Роль кортизолу у впливі біоактивної води Нафтуся на настрій / Л.М. Величко, С.В. Ружило, О.О. Закусило, М.М. Гузичак-Самойліч // Медична гідрологія та реабілітація. — 2009. — Т. 7, № 4. — С. 28-32.
6. Лікувальний масаж при захворюваннях печінки та жовчного міхура / С. В. Ружило, М. М. Зорик // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2015. – Вип. 5(1). – С. 219-221.
7. І.Л. Попович, Г.І. Вісьтак, М.Д. Гумега, С.В. Ружило Вегетотропні ефекти біоактивної води Нафтуся та їх нейроендокринно-імунний, метаболічний і гемодинамічний супроводи [Текст] : [монографія] / Попович І. Л. [та ін.]; Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, ДП “Санаторій “Кришталевий палац”, Асоц. учених м. Трускавця. – Київ : ЮНЕСКО-Соціо, 2014. – 161 с. – ISBN 966-7251-04-7
8. Дубкова Г.І., Ружило С.В., Чапля М.М. “Молодильний” ефект фітокомпозиції „Бальзам Трускавець” і супутні зміни параметрів нейроендокринної регуляції та газорозрядної візуалізації // Медична гідрологія та реабілітація.-2012.-10,№4.-С. 138-144.
9. Актотропні ефекти бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець / С. В. Ружило, А. В. Церковнюк, І. Л. Попович; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця, Трускавец. валеол. інновац. центр, Асоц. учен. м.Трускавця. – К. : Комп’ютерпрес, 2003. – 130 c.
10. Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на вегетативне і гемодинамічне забезпечення фізичної працездатності / А. В. Церковнюк, С. В. Ружило, М. І. Аксентійчук, О. І. Місько // Галиц. лікар. вісн.. – 2002. – 9, № 1. – С. 100-102.
11. Дослідження механізмів термінових ефектів біоактивної води Нафтуся на серцево-судинну систему людини / С. В. Ружило, Б. Я. Гучко, І. Л. Попович // Доп. НАН України. – 2001. – № 2. – С. 201-205.
12. Ружило С.В., Балановський В.П. До питання про вплив води Нафтуся на роботу серця // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – Т.2. – 1997. – С. 59 – 60.
13. Флюнт І.С., Гумега М.Д., Попович І.Л., Ружило С.В. Варіанти гастроренальних відносин після вживання біоактивної води «Нафтуся» та їх механізми // Експер.та клін.фізіол. і біохім. – 2001. – № 4 (16). – С. 72 – 82.
14. Церковнюк А.В., Ружило С.В. Оптимізація аеробним тренуванням впливу бальнеотерапії на курорті Трускавець на фізичну працездатність та системи її забезпечення // Укр.бальнеол.журн. – 2001. – № 2. – С. 39 – 45.
15. Ружило С.В. Роль сечової кислоти в механізмах кардіоінотропних ефектів бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець // Медична гідрологія та реабілітація. – 2004. – 2. №4. – С. 17 – 34.
16. Величко Л.М., Ружило С.В., Матіїшин Г.Й. та ін.. Пошук факторів, які зумовлюють характер впливу бальнеотерапії на курорті Трускавець на атерогенність плазми // Медична гідрологія та реабілітація. – 2004. – 2. №4. – С. 46 – 52.