Рогаля Юрій Львович

старший викладач

 

Рогаля Юрій Львович, ст. викладач
Вищу освіту здобув у Тернопільській державній медичній академії ім. І.Я.Горбачевського (1998 р.) за спеціальністю «Лікувальна справа. Лікар».
Працює в ДДПУ імені Івана Франка з 2004 року.
Сфера наукових зацікавлень: використання преформованих фізичних чинників як складової частини реабілітаційних програм для осіб різних категорій.
Автор 27 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі у фахових виданнях України.

Наукові праці:

 • Матрошилін О.Г., Зав´ялова О.Р., Рогаля Ю.Л. Основи загальної фізіотерапії і курортології: навч. посіб. Дрогобич: Ред. – видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2006. – 297 с.
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Загальна фізіотерапія: метод. матеріали до проведення практичних занять: Дрогобич, 2006. – 60 с.
 • Шимонко І.Т., Рогаля Ю.Л. Фізична реабілітація в системі охорони здоров’я // Матеріали ІV міжнародної конференції «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи», Дрогобич: Коло, 2007
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л., Саратовський В.В. Програми дозованого інтервального бігу, як засіб зміцнення здоров`я та профілактики захворювань // Фізична реабілітація: актуальність, проблеми, перспективи розвитку – Матеріали регіональної науково-методичної конференції, Тернопіль: ТНПУ, 2008. – 104 с.
 • Матрошилін О.Г., Белінський М.Ю., Рогаля Ю.Л. Добові енергетичні витрати хворих гіпертонічною хворобою в умовах комплексної санаторно-курортної реабілітації // Фізичне виховання, спорт і культура здоров`я у сучасному суспільстві. Збірник наукових праць Волинського національного університету ім. Лесі Українки. 2008. Т.3
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Нові методи і методики застосування фізичних лікувальних чинників в реабілітації хворих хронічним гепатитом // Матеріали V міжнародної конференції «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи», Дрогобич: Швидкодрук, 2009. – 590 с.
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л., Кульчицький В.Б. Питання оптимізації енергетичної цінності дієтичних раціонів харчування добовим енергетичним витратам хворих артеріальною гіпертензією на етапі комплексної санаторно-курортної реабілітації // Теоретико-методичні основи фізичного виховання молоді: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Під заг. ред Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 362 с.
 • Шимонко І.Т., Рогаля Ю.Л., Орлова М.Г. Санаторна реабілітація як засіб метафілактики сечокам’яної хвороби // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді». Київ : Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. С. 728-732.
 • Шимонко І.Т. Рогаля Ю.Л. Озокерит: монографія. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 100 с.
 • Матрошилін О.Г., Алєксєєв О.І , Рогаля Ю.Л. Фізіотерапія. Навчальний посібник для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 600203 «Здоров’я людини» – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 294 с.
 • Ружило С.В., Яцуляк Г.Б., Кузан М.М., Рогаля Ю.Л. Фізична реабілітація при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. Навчально-методичний посібник – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2012. – 91 с.
 • Матрошилін О.Г., Алєксєєв О.І., Рогаля Ю.Л. Фізіотерапія: навч. посіб. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 296 с.
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л., Зорик М.М. Нові форми оздоровчого бігу, спрямовані на зміцнення здоров’я й профілактику захворювань // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/ Фізична культура і спорт” Зб. наукових праць – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. Том 2 – Випуск 7 (33). – С. 546-551
 • Шимонко І.Т., Рогаля Ю.Л., Волошанська С.Я., Філь В.М. Основи медичних знань : підручник – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 272 c.
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Застосування загальної повітряної кріотерапії у фізичній реабілітації  // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : Збірник наукових праць / За ред. Г.М. Арзютова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 5 К (61) 15. – С.167-170.
 • Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів: метод. матеріали до практичних занять (частина І)  – Дрогобич: Редакційний відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 72 с.
 • Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів: метод. матеріали до практ. занять (частина II) – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. –  52 с.
 • Матрошилін О.Г., Філь В.М., Рогаля Ю.Л. Застосування магнітотерапії в лікуванні нейроангіопатії нижніх кінцівок хворих цукровим діабетом // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: Тези X Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 81–82.
 • Рогаля Ю.Л. Проблеми та перспективи підтримання репродуктивного здоров’я українських жінок // Українська жінка у національному і глобальному просторі : історія, сучасність, майбутнє : збірник матеріалів І Міжнародного наукового форуму, 2016 – Дрогобич : «Трек ЛТД», 2016.- С. 131-133.
 • Грибок Н.М., Закаляк Н.Р., Рогаля Ю.Л. Діагностика вмотивованості студентів до підвищення рівня власного здоров’я // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. – № 3 (35). – С. 72 – 78.
 • Грибок Н.М., Рогаля Ю.Л., Зорик М.М. Аналіз результатів сформованості культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт» зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 5К (86) 17. – С. 99–104.
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Загальна теорія здоров’я: тексти лекцій  – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педуніверситету імені Івана Франка, 2017. – 154 с.
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л., Кузан М.М. Фізіобальнеотерапія при захворюваннях серцево-судинної і дихальної системи: метод. матеріали до проведення практ. занять. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 80 с.
 • Матрошилін О.Г., Кузан М.М, Рогаля Ю.Л. Фізіобальнеотерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату: тексти лекцій. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018.- 74 с.
 • Рогаля Ю.Л., Карпова М.М. Роль диференційованого підходу до застосування лікувальної фізичної культури у реабілітації учасників АТО // Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІV Всеукраїнської дистанційної науково-практичної інтернет-конференції – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – 242 с.
 • Матрошилін О. Г., Рогаля Ю. Л., Фігура О.О. Оцінка впливу гіпербаричної оксигенації на варіабельність серцевого ритму хворих ішемічною хворобою серця на санаторному етапі // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (113) 19. – 2019. – С. 209–213
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Застосування кінезотерапії в комплексній медико-психологічній реабілітації учасників АТО // Україна. Здоров’я нації. 2019. №2 (55) С. 187-188.
 • Грибок Н.М., Іваніків Н.М., Рогаля Ю.Л. Features of methodical training on physical education in the context of formation of health culture of students of a special medical group // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Вип. 6К (135). – 2021. С. 13 – 17.
 • Фоменко Л.К., Рогаля Ю.Л. Гуманістичні аспекти фізичної терапії // Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції – X.: Друкарня Мадрид, 2021. С. 57 – 59.
 • Golod N. R., Churpiy I. K., Yaniv O.V., Buhaienko T.V., Bespalova O. O., Rohalya Y. L., Sabadosh M. V. The Influence of the Application of mineral water on the functional state of the Liver of patients after Laparoscopic Cholecystektomia in the Long period of Rehabilitation. Acta Balneologica. 2022. Vol. LXIV, No 1 (167). P. 29 – 33.
 • Рогаля Ю.Л., Кохлі Д.В. Контроль болю в нижній частині спини при ретропателярному больовому синдромі. Мультидисциплінарний підхід у фізичній реабілітаційній медицині//Збірник наукових праць. – Харків, 2022. – Випуск 1. – 134 с. С. 20 – 21.