Матрошилін Олексій Григорович

доцент, кандидат медичних наук

 


Вищу освіту здобув у Львівському державному медичному інституті (1971 р.) за спеціальністю педіатричного факультету, «Лікар-педіатр»
У 1987 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему “Обоснование енергетической адекватности диетического питания в санаториях гастро-энтерологического профиля” за спеціальністю 14.00.05 – Внутрішні хвороби.
Працює в ДДПУ імені Івана Франка з 2003 року. У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичної реабілітації.
Сфера наукових зацікавлень: застосування кріотерапії в комплексній профілактиці ожиріння.
Автор понад 80 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі у фахових виданнях України, у наукових виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах даних (в т.ч. SCOPUS)

Наукові праці:

 • Матрошилін О.Г., Журавчак А.Б. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з лікувальної фізичної культури. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2011.- 46 с.
 • Матрошилін О.Г., Шимонко І.Т., Алєксєєв О.І. Загальна патологічна анатомія. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – 184 с.
 • Матрошилін О.Г. Фізіотерапія / Матрошилін О.Г., Алєксєєв О.І. – Навчальний посібник для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 600203 «Здоров’я людини» – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 294 с
 • Матрошилін О.Г. Перлина Прикарпаття / Алексєєв О.І., Орлов О.Б., Матрошилін О.Г., Філь В.М. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 216 с.
 • Матрошилін О.Г. Фізіотерапія: навчальний посібник [для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 600203 «Здоров’я людини»] / Матрошилін Олексій Григорович, Алєксєєв Олександр Іванович, Рогаля Юрій Львович. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 295 с. (Гриф МОН)
 • Матрошилін О.Г. Нові форми оздоровчого бігу, спрямовані на зміцнення здоров’я й профілактику захворювань / Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л., Зорик М.М // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)”. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. Том 1. – Вип. 7(33). – С. 509 – 514.
 • Матрошилін О.Г. Корекція дисбактеріозу кишечника у дітей в умовах комплексної санаторно-курортної реабілітації / Матрошилін О.Г., Філь В., Пецюх С. // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)”. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. Том 1. – Вип. 7(33). – С. 514 – 519.
 • Матрошилін О.Г. Диференційоване призначення лікувальної фізкультури в комплексній санаторно-курортній реабілітації хворих з каменями сечовода в умовах курорту Трускавець / Кузан М.М., Матрошилін О.Г., Ніконець А.В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)”. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. Том 2. – Вип. 7(33). – С. 546 – 551.
 • Матрошилін О. Методи контролю адекватного фізичного навантаження при самостійних заняттях оздоровчим бігом / Матрошилін О., Карпова І // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2014. –С.246-249.
 • Матрошилін О.Г. Застосування загальної порівняльної кріотерапії у фізичній реабілітації / Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : Збірник наукових праць / За ред. Г.М. Арзютова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 5 К (61) 15. – С.167-170.
 • Кльоб Г., Матрошилін О. Оцінка забруднення харчових продуктів та можливості його запобігання // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Випуск 5. – Дрогобич, 2014. – С. 100-106.
 • Матрошилін О.Г., Філь В.М., Пецюх С.В. Застосування гіпербаричної оксигенації в комплексній санаторно-курортній реабілітації хворих на хронічний гепатит // Експериментальна і клінічна медицина. – 2015. – № 1 (66). – С. 38-41.
 • Матрошилін О.Г., Філь В.М. Педіатрія : курс лекцій / Олексій Матрошилін, Віталій Філь. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 217 с.
 • Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів: методичні матеріали до практичних занять (частина І) [для підготовки фахівців I (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання галузі знань – 0102 Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини напряму підготовки – 6.010203 Здоров’я людини] / Н.Р. Закаляк, О.Г. Матрошилін, Ю. Л. Рогаля. – Дрогобич: Редакційний відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 72с.
 • Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів: метод. матеріали до практ. занять (частина II) [для підготовки фахівців I (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання галузі знань – 0102 Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини напряму підготовки – 6.010203 Здоров’я людини] / Закаляк Н.Р., О.Г. Матрошилін, Ю.Л. Рогаля. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 52 с.
 • Матрошилін Олексій, Філь Віталій, Рогаля Юрій. Застосування магнітотерапії в лікуванні нейроангіопатії нижніх кінцівок хворих цукровим діабетом // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: Тези X Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 81 – 82.
 • Матрошилін О. Г., Матис М. М. Основи медичних знань та педіатрія: методичні рекомендації до самостійної роботи. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 98 с.
 • Закаляк Н.Р., Матрошилін О. Г. Методичні рекомендації до на-писання курсових робіт з фізичної реабілітації. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 26 с.
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Загальна теорія здоров’я: тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань «Охорона здоров’я»] / О.Г.Матрошилін, Ю.Л.Рогаля. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 154 с.
 • Лікувальна фізична культура: методичні матеріали до проведення практичних занять / І.С.Флюнт, О.Г.Матрошилін, М.М.Кузан. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. 76 с.
 • Фізіобальнеотерапія при захворюваннях серцево-судинної і дихальної систем: методичні матеріали до проведення практичних занять / О.Г.Матрошилін, Ю.Л.Рогаля, М.М. Кузан. – Дрогобич:- Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. 80с.
 • Матрошилін О.Г., Кузан М.М, Рогаля Ю.Л. Фізіобальнеотерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату: тексти лекцій/ Навчально-методичний посібник// Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018.- 74 с.
 • Matroshylin O., Justification the energy adequacy of the diet in complex sanatorium rehabilitation of patients with arterial hypertension / Matroshylin O., Fil V., Mizerska K., Kosior-Lara A.// Ecologi and Human Health. Czestochowa: Polonia University in Czestochowa, 2018. S. 53-65.
 • Matroshylin O., Nutrition and medical mineral water in complex non-medikamental rehabilitation of patients with peptic ulcer disease / Matroshylin O., Fil V., Kovalchuk H.// Ecologi and Human Health. Czestochowa: Polonia University in Czestochowa, 2018. S. 86-101.
 • Матрошилін О. Г., Філь В. М. Спадкові хвороби людини: курс лекцій / О. Г. Матрошилін, В. М. Філь. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 165 с.
 • Матрошилін О. Г., Рогаля Ю. Л., Фігура О.О. Оцінка впливу гіпербаричної оксигенації на варіабельність серцевого ритму хворих ішемічною хворобою серця на санаторному етапі // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (113) 19. – 2019. – С. 209 – 213.
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Застосування кінезотерапії в комплексній медико-психологічній реабілітації учасників АТО // Україна. Здоров’я нації. 2019. №2 (55) С. 187-188