Кузан Марія Миколаївна

старший викладач

Кузан-М.М._Вищу освіту здобула у Дрогобицькому державному університеті імені Івана Франка (2005-2010 рр.) за спеціальністю “Фізична реабілітація” та отримала кваліфікацію: магістр з фізичної реабілітації, викладач фізичного виховання і фізичної реабілітації. Працює в ДДПУ імені Івана Франка з 2011 року.

Сфера наукових зацікавлень: “Технології фізичної реабілітації при сечокам’яній хворобі ”.

Автор понад 14 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі у фахових виданнях України.

Наукові праці

 1. Кузан М.М. Лікувальна фізична культура. Методичні рекомендації до проведення практичних занять/ М.Р. Угрин, Т.А. Журавчак, М.М. Кузан – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 68 с.
 2. Кузан М.М. Практична підготовка фахівців факультету фізичного виховання (напряму підготовки «Здоров’я людини») / М.М.Кузан, О.Г. Матрошилін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 40 с.
 3. Кузан М.М. Фізична реабілітація при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату /С.В. Ружило, Г.Б.Яцуляк М.М.Кузан, Ю.Л. Рогаля. – Навчально-методичний посібник до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 91с
 4. Кузан М.М. Зв’язки лізоциму слини з параметрами гуморального імунітету і фагоцитозу та вплив на них бальнеотерапії на курорті Трускавець / І.С. Флюнт, Ю.К.Уграк, М.М.Кузан, Ю.М.Уграк, В.М. Філь, А.С. Івасівка, Г.Я. Ковальчук / Науково-практичний журнал інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України ЗАТ «Трускавецькурорт» / асоціація учених м.Трускавця // Медична гідрологія та реабілітація // том 10 №2 м.Трускавець-2012, С. 81-86
 5. Кузан М.М. Обґрунтування диференційованого застосування лікувальних фізичних чинників в комплексній санаторно-курортній реабілітації хворих з дисфункцією біліарного тракту/ М.М. Кузан, О.Г. Матрошилін //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15.»Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/Фізична культура і спорт»36.наукових праць/За ред. Г.М. Арзютова.-К.:Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011.- Випуск 13.- С. 366-369.
 6. М.М. Кузан, А.В. Магльований Засоби фізичної реабілітації після екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії при сечокам’яній хворобі / Електронне видання “Спортивна наука України”. – Львів, 2015.- №6 (70). – С. 10-15.
 7. Кузан М.М. Лікувальна фізична культура як основний засіб фізичної реабілітації хворих на сечокам’яну хворобу /М. Кузан, А. Магльований, О. Матрошилін // Науковий журнал «Фізична активність, здоров’я і спорт». – Львів, 2016. №1.
 8. Кузан М.М. Спеціально-адаптований комплекс лікувальної гімнастики при щадно-тренуючому режимі санаторно-курортного лікування для хворих на сечокам’яну хворобу /М. Кузан, А. Магльований, Є. Кіт // Науковий журнал «Фізична активність, здоров’я і спорт». – Львів, 2016. №3 (25). С. 60-68.
 9. Кузан М.М. Обґрунтування спеціально-адаптованого комплексу лікувальної гімнастики для хворих на сечокам’яну хворобу при щадному руховому режимі /М. Кузан, А Магльований, І. Трофіменко / Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки // уклад. А. В. Цьось, С. Я. Індика. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2016. №3(35). С. 78-85.
 10. Кузан М.М. Особливості проведення спеціально-адаптованого комплексу лікувальної гімнастики для хворих на сечокам’яну хворобу при тренуючому руховому режимі після екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії / М.М. Кузан, А. В.Магльований, Н.Р. Закаляк// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15.”Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/Фізична культура і спорт» зб. наук. праць / за ред. О.В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017 . – Випуск 5 К (86) 17. – С. 166-173.
 11. І.С.Флюнт, О.Г.Матрошилін, М.М. Кузан Лікувальна фізична культура: методичні матеріали до проведення практичних занять / Навчально-методичний посібник // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018.-76 с.
 12. О.Г.Матрошилін, Ю.Л.Рогаля, М.М. Кузан Фізіобальнеотерапія при захворюваннях серцево-судинної і дихальної системи: методичні матеріали до проведення практичних занять / Навчально-методичний посібник// Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018.- 80 с.
 13. О.Г.Матрошилін, М.М. Кузан, Ю.Л.Рогаля Фізіобальнеотерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату: тексти лекцій/ Навчально-методичний посібник// Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018.- 74 с.
 14. Кузан М.М. Аналіз вихідних показників стану здоров’я хворих на сечокам’яну хворобу/Магльований А.В., Кузан М.М., Бутов Р.С. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15.»Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/Фізична культура і спорт» зб. наук. праць / за ред. О.В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2019 . – Випуск 5 К (113) 19. – С. 181-184.