Герасименко Олександр Сергійович

доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту

 

oleksandr_herasymenko

Вищу освіту здобув у Львівському державному інституті фізичної культури (2001 р.) за спеціальністю “Фізична реабілітація” (фахівець з фізичної реабілітації, вчитель фізичного виховання та спорту).
Сфера наукових зацікавлень: фізична реабілітація пацієнтів після ампутації нижніх кінцівок.
Автор понад 20 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі у фахових виданнях України, в наукових виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах даних (в т.ч. Scopus). У науковому доробку Герасименка О. С. – монографія, патент на винахід.

Наукові праці:

 • Герасименко О.С. Обстеження осіб першого зрілого віку після ампутації нижньої кінцівки на рівні гомілки/ /Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. − Л., 2010. − Вип. 14, т. 3
 • Олександр Герасименко, Лариса Козіброда, Володимир Мухін Показники серцево-судинної системи та фізичної працездатності пацієнтів з ампутацією на рівні гомілки на ранньому етапі реабілітації// Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. − Л., 2011. − Вип. 15, т. 3
 • Герасименко О.С. Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації осіб з ампутаційними дефектами нижньої кінцівки на рівні гомілки// Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 05 (75)
 • Герасименко О.С. Засоби програми комплексної фізичної реабілітації осіб з ампутаціями нижніх кінцівок на рівні гомілки// Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 06 (76)
 • О.С. Герасименко, В. М. Мухін Проблеми ожиріння після ампутації нижніх кінцівок// Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. –Вип. 13
 • О.С. Герасименко, В.М. Мухін Передумови розробки комплексної програми фізичної реабілітації осіб з ампутаціями нижніх кінцівок на рівні гомілки // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. –2016. –Вип. 23
 • О.С. Герасименко, В.М. Мухін Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную велоэргометрическую нагрузку лиц с ампутацией нижних конечностей// Инновация в науке : сб. науч. ст. по материалам XXX Междунар. конф. – Новосибирск, 2014. – № 2, ч. 11
 • Alexander Gerasimenko, Vladimir Mukhin, Maryan Pityn, Larysa Kozibroda Shift of physical activity index for individuals with lower limb amputations as influenced by the comprehensive program of physical rehabilitation// Journal of Physical Education and Sport. – Pitesti, 2016. − Supplement issue (1), − pp. 707 – 712. DOI:10.7752/jpes.2016.s1115 (СКОПУС)
  О.С. Герасименко, В.М. Мухін Напрямки фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки// Спортивна наука України 2016.№2(72).С.24-31.
 • Effectiveness of physical therapy interventions for young adults after lower limb transtibial amputation / Oleksandr Herasymenko, Maryan Pityn, Larysa Kozibroda, Vladimir Mukhin, Lidiia Dotsyuk, Yaroslav Galan // Journal of Physical Education and Sport (JPES), 2018. − 18 Supplement issue (2), Art 162, pp.1084 – 1091.DOI:10.7752/jpes.2018.s2162
 • Герасименко О. С., Мір-Бабаєва Г. Вплив авторської програми фізичної реабілітації на відновлення функціонального стану хворих із закритими переломами плечової кістки після стабільного функціонального остеосинтезу /О.С. Герасименко, Г. Мір-Бабаєва // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – Вип. 5 (86). – C. 209−213.
 • Герасименко О.С. Вплив фізичної реабілітації на якість життя осіб з наслідками ампутації нижньої кінцівки / О.С. Герасименко, Н.Р. Закаляк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 – Випуск 5 К (113)19. – С. 26 – 31.
 • Закаляк Н. Р., Герасименко О.С. Фізична реабілітація при порушенні опорно-рухового апарату: методичні матеріали до практичних занять (ч. I) / Н.Р. Закаляк, О.С. Герасименко. – Дрогобич: Видавничий відділ ДЛПУ імені Івана Франка, 2018. – 115 с.