Флюнт Ігор-Северин Степанович

професор, доктор медичних наук

 

Флюнт Ігор-Северин Степанович, зав. кафедри, д. мед. н., проф.

Вищу освіту здобув у Івано-Франківському державному медичному інституті (1969 р.) за спеціальністю «Лікар-лікувальник, лікар».
У 2004 році успішно захистив докторську дисертацію на тему „Роль захисно-пристосувальних систем в патогенезі захворювань нирок у ліквідаторів аварії на ЧАЕС” за спеціальністю 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
Працює в ДДПУ імені Івана Франка з 1996 року. У 2005 році присвоєно вчене звання професора кафедри фізичної реабілітації.
Сфера наукових зацікавлень: застосування традиційних та нетрадиційних засобів відновлення при захворюваннях органів травлення у комплексному оздоровленні людини.
Автор понад 80 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі у фахових виданнях України, у наукових виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах даних (в т.ч. SCOPUS), монографії, патенту на винахід.

Наукові праці:

 • Фізіологічна активність оздоровлювального напою «Трускавецька кришталева з алоє» / Костюк П.Г., Івасівка С.В., Філь В.М., Ільницька-Рибчич Т.О., Киянко В.М., Флюнт І.С. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – 144 с.
  Експериментальна бальнеофітотерапія / Флюнт І.С., Чабаненко Л.О., Чабаненко О.І., Киянко В.М., Філь В.М. – К.: ЮНЕСКО-СОЦІО, 2011. – 196 с.
 • Флюнт І.С. Навантажувальність одноразового вживання біоактивної води нафтуся стосовно роботи серця та її маркери / Несторова Л.Ф., Флюнт І.С., Тимочко О.Б. // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи: Монографія / За заг.ред. М. Лук’янченка, В. Куриш, Ю. Мігасєвіча, А. Подольскі. – Дрогобич, 2011. – С. 404 – 411.
 • Флюнт І.С. Зв’язки лізоциму слини з параметрами гуморального імунітету і фагоцитозу та вплив на них бальнеотерапії на курорті Трускавець / І.С. Флюнт, Ю.К.Уграк, Ю.М.Уграк, В.М. Філь, А.С. Івасівка, Г.Я. Ковальчук, Кузан М.М. / Науково-практичний журнал інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України ЗАТ «Трускавецькурорт» / асоціація учених м.Трускавця // Медична гідрологія та реабілітація // том 10 №2 м.Трускавець, 2012. – С. 81-86.
 • Флюнт І.С. Применение концепции гармонии для количественной оценки совершенства живых организмов / Флюнт И.С., Угрын М.Р., Поповыч И.Л. // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)”. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. Том 2. – Вип. 7(33). – С. 263 – 268.
 • Флюнт І.С. Нейро-гуморальна регуляція шлункової секреції / Іваницька О.М., Попович І.Л., Модрицький Я.М., Флюнт І.С. // Медична гідрологія та реабілітація. – Трускавець, 2013. – Том 11. – С. 1-10.
 • Флюнт І.С. Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на адаптаційний потенціал і фізичну працездатність урологічних пацієнтів / Попович А.І., Пецюх С.В., Кузишин С.Я., Флюнт І.С., Філь В.М., Зав’ялова В.О., Ходак О.Л., Федяєва С.І., Івасівка А.С., Угрин Р. М. // Медична гідрологія та реабілітація. – Т.11. – №4. – 2013. – С. 11- 18.
 • Калинич Т., Флюнт І. Вивчення інформативності студентської молоді щодо проблеми СНІДу та формування навичок здорового способу життя у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Випуск 5. – Дрогобич, 2014. – С. 140-147.
 • Seniv T. S., Seniv R. A., Flyunt I. S., Uhryn M. R., Zukow W. Some neural and hemato-immune factors correlated with lysozime saliva level in children living on territories polluted by radionucleides // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – 5 (5). – Р.275-282.
 • Oleksandr V.Shulyak, Igor-Severyn S. Flyunt, Victor R.Flunt, Vitalij M.Fil, Borys V. Hrinchenko, Oleh V.Snihur, Walery Zukow, Oksana R. Yanchiy, Igor L.Popovych. Influence balneotherapy on SPA Truskavets’ with taking canefron on urina litho geniciti and its metabolic and neuroendocrine-immune accompaniments in patients with chronic pyelonephrite and cholecystite//Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – 5 (11). – Р. 453 – 465.
 • Флюнт І.С. Нейроендокринно-імунні аспекти впливу на організм біоактивної води Нафтуся: монографія / Флюнт І.С., Філь В.М., Попович І.І., Повєткіна Т.М. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічно-го університету ім. І. Франка, 2016. – 312.
 • Flunt V.R., Flyunt I.-S.S., Fil V.M., Kovbasnyuk M.M., Hryvnak R.F., Popel S.L. Relationships between caused by drinking of bioactive water Naftussya changes in urine litrogenicity and nero-humoral-immune factors in humans wits theirs abnormalities/ Flunt V.R., Flyunt I.-S.S., Fil V.M., Kovbasnyuk M.M., Hryvnak R.F., Popel S.L.// Journal of Education, Health and Sport. – 2017.- 7(3). − Р.11-30.
 • Флюнт І.С., Закаляк Н.Р. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи: тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань – 0102 Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини] / І.С. Флюнт, Н. Р. Закаляк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 111с.
 • Kyrylenko Iryna G, Flyunt Igor-Severyn S, Fil Vitaliy M, Zukow Waleriy, Popovych Igor L. Changes in electrokinetik index of buccal epithelium correlated with changes in some parameters of immunity and fecal nicrobiopctnosis. Journal of Education, Health and Sport. 2018; 8(10): 168-174. eISNN 2391-8306. DOI.
 • Лікувальна фізична культура: методичні матеріали до проведення практичних занять / І.С.Флюнт, О.Г.Матрошилін, М.М.Кузан. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 76 с.
 • Флюнт І.С. Взаимосвязь дезоксирибонуклеиновой кислоты с кармической программой человека / Флюнт И.С. // Международний научно – практический журнал Кардиология: от науки к практике. – № 1[35] . – 2019. − С. 84 – 99.