Фігура Оксана Андріївна

старший викладач

Фігура Оксана Андріївна
Освіта:
Вищу освіту здобула у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького ( 2001р.) за спеціальністю «Лікувальна справа. Лікар».
Трудова діяльність:
2001 – 2002рр.- лікар-інтерн Самбірської ЦРЛ.
2002-2018 рр. лікар-терапевт в дитячому санаторії «Зелений гай».
Працює в ДДПУ імені Івана Франка з 2018 року.

Наукові праці:

1. Фігура О. Мультидисциплінарний підхід у реабілітації хворих з інсультом в інсультних блоках / О. Фігура // Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3 грудня 2018 р. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 10. – С. 356 – 359.
2. Матрошилін О. Г., Рогаля Ю. Л., Фігура О.А. Оцінка впливу гіпербаричної оксигенації на варіабельність серцевого ритму хворих ішемічною хворобою серця на санаторному етапі // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (113) 19. – 2019. – С. 209 – 213.
3. Закаляк Н.Р. Фігура О.А. Догляд за хворими з елементами фізичної реабілітації: тексти лекцій [для фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 227 Фізична терапія] / Н.Р. Закаляк, О.А. Фігура. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – 102с.
4. Фігура О., Строцька І. Ерготерапія як невід’ємний інструмент покращення якості життя людей, які проходять фізичну реабілітацію/ О. Фігура, І. Строцька // Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 13. – С. 128 – 130.
5. Фігура О., Дужий Д. Значення лікувальної фізкультури у комплексній реабілітації хворих з гонартрозом / О. Фігура, Д.Дужий //Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 13. – С. 120 – 125.
6. Фігура О., Фещак К. Комплексна фізична реабілітація пацієнтів з розсіяним склерозом в умовах реабілітаційного центру/ О. Фігура, К. Фещак // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІХ: синергія в розвитку науки та освіти / [Ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Херсон – Київ: Посвіт, 2020. С.275-277.
7. Фігура О., Сушицький Р. Фізична реабілітація спортсменів після артроскопічної операції з приводу ушкоджень меніску колінного суглоба/ О. Фігура, Р. Сушицький // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІХ: синергія в розвитку науки та освіти / [Ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Херсон – Київ: Посвіт, 2020.С. 273-275.
8. Фігура О. Комплексна реабілітація постінсультних хворих у ранньому відновному періоді / О. Фігура // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич : По́світ, 2021. – С. 45 – 49.
9. Фігура О., Бляшко Е. Інсульт – недооцінена проблема сучасності / О. Фігура, Е.Бляшко //Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том Х: Ефекти участі в розвитку науки та освіти на відстані / [Ред.: Я.Ґжесяк, І.Зимомря, В.Ільницький].Конін – Ужгород – Херсон: Посвіт, 2021. – С. 332 – 334.
10. Фігура О., Оленич С. Фізична реабілітація пацієнтів після перенесеного інсульту/ О. Фігура, С. Оленич // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том Х: Ефекти участі в розвитку науки та освіти на відстані / [Ред.: Я.Ґжесяк, І.Зимомря, В.Ільницький]. Конін – Ужгород – Херсон: Посвіт, 2021. – С. 336 – 338.
11. Кузан М. М., Фігура О.А., Бутов Р. С. Порівняльний аналіз моделей практики ерготерапії, які орієнтовані на професійну зайнятість людини / М. М. Кузан, О. А. Фігура, Р. С. Бутов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія No 15. Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 6 К(135) 21. – С.121-128.
12. Ruzhylo, S.V.; Popovych, A.I.; Zakalyak, N.R.; Chopyk, R.V.; Bilas, V.R.; Badiuk, N.S. ; Gozhenko, A.I. ; Popovych, I.L.; Zukow, WBIOACTIVE WATER NAFTUSSYA AND OZOKERITE HAVE THE SAME NEURO-ENDOCRINE-IMMUNE EFFECTS IN MALE RATS CAUSED BY ARYL HYDROCARBONS Pharmacology OnLine-vol.3.-2021. http://pharmacologyonline.silae.it ISSN: 1827-8620
13. Flyunt Viktor R., Flyunt Igor-Severyn S., Ruzhylo Sofiya V., Fihura Oksana A., Popovych Dariya V., Żukow Xawery. Relationships of urolithogenicity index with some components of urine composition in healthy old female rats. Test of ventromedial prefrontal cortex in context of making moral choices. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(10):357-372. eISSN 2391-8306. DOI
14. Babelyuk Valeriy Y., Tserkovniuk Ruslan G., Dubkova Galyna I., Kruhliy Yuriy Z., Korolyshyn Tetyana A., Babelyuk Nazariy V., Zukow Walery, Ruzhylo Sofiya V., Fihura Oksana A., Gozhenko Anatoliy I., Popovych Igor L. Relationships between the neuro- endocrine parameters and virtual chakras energy and asymmetry. Journal of Education, Health and Sport. 2022;12(1):235-249. eISSN 2391-8306. DOI
15. Фігура О., Херло Є. Порушення зору у постінсультних пацієнтів та ерготерапевтичні методи його корекції / О. Фігура, Є. Херло // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ХІI: Якісні дослідження для покращення життя людини / [Ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Перемишль: Посвіт, 2022. С.174-176.