Фещак Катерина Володимирівна

викладач

Вищу освіту здобула у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка (2017-2020р.р.)
У 2020 році успішно захистила магістерську роботу та здобула другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія. Завершила університет з відзнакою.
З 2020 року працює в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.
У 2023 році вступила в аспірантуру на спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки та працює над написанням дисертації для здобуття наукового ступеня доктора філософії.