Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я

Завідувач кафедри: професор, доктор педагогічних наук Кондрацька Галина Дмитрівна
Поштова адреса: 82100 пл. Театральна,2, м. Дрогобич, Львівської обл.
Контактні телефони: (03244) 41-01-46, е-mail: fiz.terap@dspu.edu.ua

Історія кафедри

Кафедра фізичної реабілітації була створена за наказом ректора №11 від 19.06.2003 року, як структурний підрозділ біологічного факультету. Згідно з наказом №65 від 15.02.2006 року кафедру фізичної реабілітації переведено в структуру факультету фізичного виховання. Кафедра фізичної реабілітації була перейменована на кафедру здоров’я людини відповідно до наказу №381 від 31.08.2007 р. У вересні 2011 р. наказом ректора кафедру фізичної реабілітації було об’єднано з кафедрою теорії та методики фізичного виховання й перейменовано на кафедру теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій. У січні 2014 р. в результаті реорганізації утворено кафедру здоров’я людини та фізичної реабілітації. З 1 вересня 2019 року кафедру перейменовано в кафедру фізичної терапії, ерготерапії (наказ №286 від 29.08.2019 р.)
Попередні назви кафедри: кафедра фізичної реабілітації; кафедра здоров’я людини, кафедра теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій, кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації
Попередні завідувачі кафедри: к. мед. наук, ст. наук. співробітник Шимонко Іван Тимофійович; д.мед.н., доц. Ружило Софія Василівна; к. мед. наук, доц. Матрошилін Олексій Григорович, д.пед.н., професор Лук’янченко Микола Іванович, д. мед. н., професор Флюнт Ігор-Северин Степанович, к. мед. н., доц Закаляк Наталія Романівна

 

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

Прізвище, ім’я, по батькові Посада, звання
1 Кондрацька Галина Дмитрівна зав. кафедрою, д. пед. н., професор
2 Закаляк Наталія Романівна доцент, к. мед. н., доцент
3 Соколов Костянтин Миколайович доцент, к. мед. н., доцент
4 Ружило Софія Василівна доцент, д. мед. н.
5 Волошин Олена Романівна доцент, к. пед. н., доцент
6 Герасименко Олександр Сергійович доцент, к. фіз. вих. та спорту, доцент
7 Рогаля Юрій Львович ст. викладач
8 Фігура Оксана Андріївна ст. викладач
9 Масний Олег Олегович викладач
10 Кухар Мар’яна Михайлівна* викладач
11 Фещак Катерина Володимирівна викладач
12 Слімаковський Олег Васильович доцент, к. фіз. вих. та спорту, доцент
13 Максим’як Ярослава Орестівна ст. викладач
14 Малетич Надія Богданівна ст. викладач
15 Кушнір Роман Григорович ст. викладач
16 Максим’як Василь Мирославович ст. викладач
17 Борисевич Леся Василівна ст. викладач

 

Наукова робота кафедри

Напрям наукових досліджень кафедри фізичної терапії, ерготерапії:
Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: “Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань”.
Тема НДР кафедри: «Теоретико-методичні основи формування культури здоров’я у студентів закладів вищої освіти та різних груп населення».
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Кондрацька Г.Д.
Термін виконання: 2023 – 2027рр.

Профіль кафедри у Google Scholar
 • «Теоретико-методичні основи формування культури здоров’я у студентів закладів вищої освіти» – д. пед. н., проф. Кондрацька Г.Д.
 • «Вивчення ефективності застосування новітніх технологій у сфері фізичної реабілітації осіб з функціональними порушеннями і обмеженнями життєдіяльності» – к. мед. н., доц. Н.Р. Закаляк
 • «Вплив курортних факторів Трускавця на метаболічний синдром» – доц., д. мед. н. Ружило С.В.
 • «Фізична терапія в системі реабілітаційних заходів з покращення якості життя осіб після ампутації нижньої кінцівки» – доц., к.фіз.вих. Герасименко О.С.
 • «Вивчення ролі фізичної терапії та реабілітації у сприянні зміні поведінки людей з порушеннями здоров’я або інвалідністю» – ст. викладач Рогаля Ю.Л.
 • «Сучасні аспекти застосування засобів фізичної реабілітації при захворюваннях органів травлення» – викладач Кухар М.М.
 • «Система ерготерапевтичної допомоги в Україні у хворих після перенесеного інсульту» – викладач Фігура О.А.

Основні наукові результати, отримані у ході виконання дослідження:

 • Узагальнено вплив дозованих фізичних навантажень в поєднанні з бальнеотерапевтичним комплексом курорту Трускавець на пацієнтів з гіпер-, та гіпокінетичним типом гемодинаміки.
 • Встановлено, що увага акцентується на покращенні результатів лікування у пацієнтів з гіпокінетичним типом динаміки при використанні дозованої ходьби і погіршенні показників при дозованому бігу у хворих з гіперкінетичним типом динаміки і навпаки – покращення результатів лікування з додаванням дозованого і бігу і ходьби до стандартного бальнеотерапевтичного комплексу у хворих з гіпокінетичим типом гемодинаміки.
 • Обґрунтовано цільове застосування мінеральної води «Нафтуся» при сечокам’яній хворобі, виявлено що основною метою є забезпечення промиваючої дії сечі, що сприяє відходженню «піску», конкрементів, зниження відносної щільності сечі, що в цілому дає антилітогенний ефект.
 • На підставі проведених досліджень встановлено, що при пієлонефриті, циститі відбувається нормалізація кількості лейкоцитів, припинення виділення білка з сечею, що свідчить про ефективність курортного лікування і протизапальної дії «Нафтусі».
 • Висвітлено методики опосередкованого впливу фізіотерапевтичних чинників та нові методи фізіотерапії в реабілітації хворих з дисфункцією біліарного тракту. Встановлено, що функціональні розлади біліарного тракту у вигляді дисфункції жовчного міхура і сфінктера є найбільш розповсюдженими патологіями жовчовивідної системи і одними з причин розвитку хронічного калькульозного холециститу та жовчо-кам’яної хвороби. Визначено, що застосування фізичних лікувальних чинників адекватних фукціональним порушенням біліарного тракту сприяє прискоренню нормалізації тонусу і скорочувальної функції сфінктерного апарату жовчовивідних шляхів. Отримані практичні результати доповнюють методику стандартного бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець аеробними м’язевими тренуваннями, а також посилюють сприятливі зміни, оптимізуючи вплив на фізичну працездатність.
  У структурі кафедри створена і функціонує науково-дослідна лабораторія “Теоретико-методологічних проблем формування культури здоров’я”. Метою НДЛ є здійснення наукових досліджень та розробок в галузі формування культури здоров’я студентської молоді.
  Основними завданнями НДЛ є: здійснення моніторингу стану здоров’я студентської молоді; дослідження та систематизація оздоровчих систем, методик в напрямку формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров’я студентської молоді; розробка навчально-методичного забезпечення з формування культури здоров’я студентської молоді; публікація наукових статей за результатами наукових досліджень; підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до науково-дослідної діяльності.

Список наукових праць викладачів кафедри

1. Закаляк Н.Р., Герасименко О.С., Рогаля Ю.Л., Масний О.О. Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату: методичні матеріали до практичних занять (частина II). – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2022. – 145 с. (8,75 др. арк.).
2. Соколов К.М., Фігура О.А. Пропедевтика внутрішніх хвороб: збірник ситуаційних задач / К.М. Соколов, О.А. Фігура. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2022. – 138с. (10,38 др. арк.).
3. Соколов К.Н., Сурмач Е.М. Медицинский уход и сестринская манипуляционная техника: пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 “Лечебное дело”. – Гродно: ГрГМУ, 2022. – 536 с.(31,15 др.арк. / авт. уч. 28 др. арк.);
4. Галина Кондрацька Психологічна компетентність у діяльності вчителя фізичної культури Moderní aspekty vědy: XV. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. C. 194-210 (1 авт.уч /1 др. арк.);для соціо-гуманітарних Copernicus, в інших міжнародних наукометричних
5. Dymar, N.., Kruty, K.., Desnova, I.., Kondratska, G.., & Yaremenko, S. (2022). Condiciones pedagógicas para la formación de la competencia autoeducativa durante el estudio de materias profesionales. Apuntes Universitarios, 12(4), 396–413 0,6 др.ар./0,9 авт.уч https://doi.org/10.17162/au.v12i4.1253 (Web of Science) https://apuntesuniversitarios.upeu.edu.pe/index.php/revapuntes/article/view/1253
6. Kalichak, Y., Kondratska, H. Martynets A., Pysarevska O., Kubitskyi S. Tombulatova I.) AD ALTA INNOVATIVE LEARNING STRATEGIES IN MODERN PEDAGOGY Journal of Interdisciplinary Research Volume 12, Issue 02 (2022) P17-21 (0,6 др.ар./0,45 авт.уч) Web of Science
7. Ruzhylo, S.V.; Popovych, A.I.; Zakalyak, N.R.; Chopyk, R.V.; Fihura, O.A.; Bilas, V.R.; Badiuk, N.S.; Gozhenko, A.I.; Popovych, I.L.; Zukow, W. BIOACTIVE WATER NAFTUSSYA AND OZOKERITE HAVE THE SAME NEURO-ENDOCRINE-IMMUNE EFFECTS IN MALE RATS CAUSED BY ARYL HYDROCARBONS. PhOL – Pharmacology OnLine-vol.3. – 2021, Р. 213 – 226 (0,5 др. арк.), (0,7 авт. уч.) – Scopus.
8. Chopyk R., Hrybok N., Zakalyak N., Lukjanchenko M. Teachers’ professional skills as the component of the quality of higher education and the element of students’ motivation. Society. Integration. Education: Proceedings of the International scientific conference. Volume I. Higher education. May 28 th-29 th, 2021. Rezekne, Rezekne Academy of technologies, 2021, p. 83-94. (0,5 др. арк.), (0,5 авт. уч.) – Web of Science.
9. Golod N. R., Churpiy I. K., Yaniv O.V., Buhaienko T.V., Bespalova O. O., Rohalya Y. L., Sabadosh M. V. The Influence of the Application of mineral water on the functional state of the Liver of patients after Laparoscopic Cholecystektomia in the Long period of Rehabilitation. Acta Balneologica. 2022. Vol. LXIV, No 1 (167). P. 29 – 33. 0,9 авт. уч (0,57/7 = 0,1 др. арк.) (Web of Science)
10. 10.Закаляк Н.Р., Герасименко О.С., Масний О.О. Методичні умови застосування засобів фізичної реабілітації при ампутованій нижній кінцівці Innovations and prospects of world science: Proceedings of XII International Scientific and Practical Conference (20-22 July, 2022, Vancouver, Canada). 2022. С. 35-40. (0,5 др. арк.) (1,0 авт. уч.) – країна ОЕСР.
11. 11.Закаляк Н.Р., Герасименко О.С., Масний О.О. Оцінка якості життя осіб з ампутованою нижньою кінцівкою у фізичній реабілітації Science, innovations and education: problems and prospects: International scientific and practical conference (28-30 July, 2022, Tokyo, Japan). 2022. С. 72-78. (0,5 др. арк.) (1,0 авт. уч.) – країна ОЕСР.
12. Ruzhylo, Sofiya, Zakalyak, Nataliya, Ivanikiv, Nataliya, Popovych, Dariya, Żukow, Xawery, Popovych, Igor. Features of EEG & HRV in 1997 in humans exposed to the factors of the accident at the Chornobylian nuclear power plant in 1986. Journal of Education, Health and Sport. 2022;12(10):214-224. eISSN 2391-8306. (0,5 др. арк.), (0,9 авт. уч.) – країна ОЕСР.
13. Badiuk Nataliya S., Popovych Dariya V., Hrytsak Myroslava V., Ruzhylo Sofiya V., Zakalyak Nataliya R., Kovalchuk Galyna Y., Mel’nyk Oksana I., Żukow Xawery. Similar and specific immunotropic effects of sulfate-chloride sodium-magnesium mineral waters “Myroslava” and “Khrystyna” of Truskavets’ spa in healthy female rats. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(11):314-333. eISSN 2391-8306. (0,5 др. арк.), (0,6 авт. уч.) – країна ОЕСР.
14. Kushneruk Anatoliy V., Popovych Dariya V., Żukow Xawery, Zakalyak Nataliya R., Popovych Igor L. Relationships between changes in EEG and some metabolic parameters in patients of Truskavets’ spa. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(11):363-369 eISSN 2391-8306. (0,5 др. арк.), (0,9 авт. уч.) – країна ОЕСР.
15. 11. Hrytsak Myroslava V., Popovych Dariya V., Ruzhylo Sofiya V., Zakalyak Nataliya R., Zukow Walery. Neuro-endocrine mechanism of specific balneoeffects of sulfate-chloride sodium-magnesium mineral waters. Journal of Education, Health and Sport. 2022;12(3): 274-282. (0,5 др. арк.), (0,9 авт. уч.) – країна ОЕСР.
16. 12. Ruzhylo Sofiya V., Zakalyak Nataliya R., Popovych Dariya V., Kikhtan Volodymyr V., Seniv Teodor S., Novak Oksana N., Mats’ko Oksana I., Żukow Xawery. Thyrotropic effects of balneotherapy in Truskavets’ spa and their endocrine, vegetative and metabolic accompaniments. Journal of Education, Health and Sport. 2022;12(4):94-104. eISSN 2391-8306. (0,5 др. арк.), (0,9 авт. уч.) – країна ОЕСР.
17. 13. Popovych Andriy I., Popovych Igor L., Popovych Dariya V., Ruzhylo Sofiya V., Żukow Xawery. Relationships between changes in the state of neuroendocrine regulation and immunity in patients of Truskavets’ spa. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(6): 335-347. eISSN 2391-8306. (0,5 др. арк.), (0,9 авт. уч.) – країна ОЕСР.
18. Fihura Oksana A., Ruzhylo Sofiya V., Żukow Xawery, Popovych Igor L. Immediate effects of Ukrainian phytocomposition on biophotonics (GDV), EEG and HRV parameters. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(7):349-365. eISSN 2391-8306. (0,5 др. арк.), (0,9 авт. уч.) – країна ОЕСР.
19. Flyunt Viktor R., Flyunt Igor-Severyn S., Ruzhylo Sofiya V., Fihura Oksana A., Popovych Dariya V., Żukow Xawery. Relationships of urolithogenicity index with some components of urine composition in healthy old female rats. Test of ventromedial prefrontal cortex in context of making moral choices. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(10):357-372. eISSN 2391-8306. DOI (0,5 др. арк.), (0,9 авт. уч.) – країна ОЕСР.
20. Babelyuk Valeriy Y., Tserkovniuk Ruslan G., Dubkova Galyna I., Kruhliy Yuriy Z., Korolyshyn Tetyana A., Babelyuk Nazariy V., Zukow Walery, Ruzhylo Sofiya V., Fihura Oksana A., Gozhenko Anatoliy I., Popovych Igor L. Relationships between the neuro- endocrine parameters and virtual chakras energy and asymmetry. Journal of Education, Health and Sport. 2022;12(1):235-249. eISSN 2391-8306.DOI (0,5 др. арк.), (0,9 авт. уч.) – країна ОЕСР.
21. Korda, Mykhaylo, Gozhenko, Anatoliy, Fihura, Oksana, Popovych, Dariya, Żukow, Xawery, Popovych, Igor. Relationships between plasma levels of main adaptogene hormones and EEG & HRV parameters at human with dysadaptation. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(12):492-512. eISSN 2391-8306. DOI (0,5 др. арк.), (0,9 авт. уч.) – країна ОЕСР.
22. Калічак Ю.Л., Малетич Н.Б. Психофізичний контекст проблеми адаптації дитини до умов закладу дошкільної освіти The ХХI International Scientific and Practical Conference «Actual priorities of modern science, education and practice», May 31 – 03 June, 2022, Paris, France. С. 535-541 (0,5 др. арк.) / (0,9 авт.уч.) за кордоном
23. Малетич Н.Б. Здоров’язбережувальний контекст діяльності сучасного вихователя // The ХХIV International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Science research and practice», June 21 – 24, 2022, Madrid, Spain. С. 380-384 (0,5 др. арк.) / (1 авт.уч.) за кордоном
24. Кондрацька Галина, Гнатенко Юлія Історичні віхи розвику тхеквондо у системі фізичного виховання дітей та юнацтва Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury ČR: E 24142. № 4(11) 2022. str.83-92 у фахових виданнях категорії Б; 0,5 др.ар./0,5 авт.уч
25. Кондрацька Галина Аналіз розвитку швидкості у юних спортсменів циклічних видів спорту науковий журнал Physical Culture And Sport: Scientific Perspective Хмельницький, 2022, № 2 (4) С.52-56 міжнародних наукометричних базах даних.0,5 др.ар./1 авт.уч
26. Кондрацька Галина Інноваційні підходи у підготовці фахівців з фізичної культури і спорту до викладання спортивних дисциплін «Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. 2022. № 7(12) 2022. C. 173-185 у фахових виданнях категорії Б; 0,5 др.ар./1авт.уч
27. Кондрацька Галина Роль просвітницької роботи в закладах освіти з метою формування здорового способу життя учнівської молоді Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. 2022. № 1(6) 2022. у фахових виданнях категорії Б; 0,5 др.ар./1авт.уч
28. Кондрацька Галина, Федорищак Роман Педагогічні умови формування сучасного вчителя фізичної культури: диференційований підхід у підготовці Вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Випуск 2 (51) ’ 2022 С. 66-71 у фахових виданнях категорії Б; 0,5 др.ар./1 авт.уч
29. Іваніків Н.М., Грибок Н.М. Забезпечення участі клієнтів в реабілітаційному процесі з позиції канадської моделі виконання занять Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7. – № 3 (37). – С. 236 – 240. (0,5 др. арк.), (1, 0 авт. уч.) – фахове видання категорії Б.
30. Afanasyev S., Maikova T., Afanasyeva О., Rokutov S.,Proskura V., Mukvych V., Zakalyak N., Grygus I. Фізична терапія хворих з посттравматичним гонартрозом у разі дисбалансу остеоасоційованих мікроелементів. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2022. N10. С. 17-23. (0,5 др. арк.), (0,9 авт. уч.) – фахове видання категорії Б.
31. Oksana A. Fihura, Sofiya V. Ruzhylo, Igor L. Popovych Ukrainian adaptogenic phytocomposition “balm truskavets” modulates eeg, hrv and biophotonics (gdv) parameters. Вісник морської медицини №2 (95). – Одеса : ДП УкрНДІ медицини транспорту, 2022. С.98-108. (0,5 др. арк.), (0,9 авт. уч.) – фахове видання категорії Б.
32. Шукатка О.В., Борисевич Л.В., Кушнір Р.Г., Матієшин І.В. Вплив фізичних вправ на розвиток фізичних якостей студентів у контексті здорового способу життя наукове видання Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation @ Recreation): науковий журнал. – Рівне: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – №10. С. 156-162. (0,5 др. арк.) / (0,9 авт.уч.). фахове виданняе категорії Б. https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/210
33. Борисевич Л.В. Фізична активність та вільний час у житті студентської молоді наукове видання Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation @ Recreation): науковий журнал. – Рівне: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – №11. С. 84-89 (0,5 др. арк.) / (1 авт.уч.). фахове виданняе категорії Б.
34. Горячок І.В, Білюк О.Г., Кушнір Р.Г. Підготовка студентів педагогічних спеціальностей з використанням моделі змішаного навчання Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка» Серія «Психологія», Серія «Медицина»: журнал. № 2(7), Київ-2022. С 241-254. (1 др. арк.) / (0,9 авт.уч.). фахове виданняе категорії Б.
35. Stepanyk S., Serputko O., Maksymyak V., Yukhymuk V. Історичні передумови розвитку айкідо в Херсоні (HISTORICAL PREREQUISITES OF DEVELOPMENT OF AIKIDO IN KHERSON) НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 4 (149) 22. – С. 18-20. (0,5 др. арк.) / (0,9 авт.уч.). фахове виданняе категорії Б.
36. Stepanyk S., Serputko O., Maksymyak Y., Koval V. Особливості атестації на рівень кю для дітей в айкідо (THE PECULIARITES OF KYU DEGREE CHILDREN’S ATTESTATION IN AIKIDO) Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 4 (149) 22. – С. 19-22. (0,5 др. арк.) / (0,9 авт.уч.). фахове виданняе категорії Б.
37. Чопик Р.В., Кізло Н.Б. Визначення активності рефлексогенних зон тіла під час виконання статичної вправи хатха-йоги (дганурасана) / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота”.– Ужгород: Вид-во УжНУ, „Говерла”, 2021. – Випуск 2 (49) 21. – С.111-116. (0,5 др. арк.) / (0,5 авт.уч.). фахове виданняе категорії Б.
38. Серпутько О., Степанюк С., Слімаковський О., Харченко-Баранецька Л. Айкідотерапія як засіб боротьби зі стресом. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), зб. наукових праць / За ред.О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 7 (153) 22. – С. 10-13. (0,5 др. арк.) / (0,9 авт.уч.). фахове виданняе категорії Б. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.8(153).02
39. Смеречак Л., Малетич Н. Соціально-педагогічний супровід фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів в умовах закладу вищої освіти. Щомісячний науково-педагогічний журнал “Молодь і ринок” №5(203) 22. С.121-126. (0,5 др. арк.) / (0,5 авт.уч.). фахове виданняе категорії Б. https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.264719
40. Серпутько О., Степанюк С., Малетич Н., Харченко-Баранецька Л. Важливість вивчення укемі в айкідо як способу уникнення травматизму. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), зб. наукових праць / За ред.О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 7 (152) 22. – С. 11-14. (0,5 др. арк.) / (0,9 авт.уч.). фахове виданняе категорії Б. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.7(152).02
41. Бріскін Ю.А., Смирновський С.Б., Смирновська С.Б.,Слімаковський О.В. Навчання плаввнню дітей дошкільного віку звикористанням інноваційних засобів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), зб.наукових праць / За ред.О. В. Тимошенка. – Київ: Видавництво НПУ іменіМ.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 10 (155) 22. – С. 44-47. (0,9 авт.уч.). фахове виданняе категорії Б.
42. Галина Кондрацька, Бечкало Віталій Здоровий спосіб життя учнів та інновації у його формуванні. Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 12 травня 2022 Дрогобич : По́світ, 2022. С.240-248 в інших наукових виданнях 0,5 др.ар./0,5 авт.уч
43. Галина Кондрацька Значення спорту у житті студентської молоді. Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 12 травня 2022 Дрогобич : По́світ, 2022. C.54-60 в інших наукових виданнях 0,5 др.ар./1 авт.уч
44. Закаляк Н.Р., Кривенко О.В. Рухова активність у профілактиці загострень остеохондрозу. Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 12 травня 2022 р. Дрогобич : По́світ, 2022. С. 46-54. (0,5 др. арк.) (0,5 авт. уч.) – всеукраїнська конференція.
45. Закаляк Н.Р., Зубкович С. Значення реабілітації у відновленні рухових функцій після порушення мозкового кровообігу. Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 12 травня 2022 р. Дрогобич : По́світ, 2022. С. 101-111. (0,5 др. арк.) (0,5 авт. уч.) – всеукраїнська конференція.
46. Закаляк Н.Р., Дудок А. Роль фізичної культури в корекції деформацій хребта. Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 12 травня 2022 р. Дрогобич : По́світ, 2022. С. 77-83. (0,5 др. арк.) (0,5 авт. уч.) – всеукраїнська конференція.
47. Малетич Н.Б., Чепелюк В.І. Інноваційні, напрямки розвитку системи фізичного виховання дітей дошкільного віку Шляхи розвитку активності молоді України: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 12 травня 2022 р. – Дрогобич: Посвіт, 2022. С 255-263. (0,6 др. арк.) / (0,5 авт.уч.).
48. Борисевич Л.В., Світлозарова А. Популярність спорту у суспільстві Шляхи розвитку активності молоді України: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 12 травня 2022 р. – Дрогобич: Посвіт, 2022. С 143-148. (0,5 др. арк.) / (0,5 авт.уч.).

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія»

Спеціальність 227 «Терапія та реабілітація»
Спеціалізація 227.1 «Фізична терапія»
Спеціалізація 227.2 «Ерготерапія»
Вибіркові дисципліни
 • Основи раціонального харчування
Спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Вибіркові дисципліни
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт,
014 Середня освіта (Фізична культура)
ОПП з спеціальностей підготовки фахівців в університеті

Бази проведення виробничих практик
 • КМП «Новояворівська лікарня ім. Ю. Липи» НМР
 • КМП «Стебницька міська лікарня» ДМР
 • Миколаївський районний центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю
 • КМП «Львівське територіальне медичне об’єднання «Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги», м.Львів
 • «Fizio360», реабілітаційно-оздоровчий центр, м.Львів
 • ТоВ «МЦ «Твоє здоров’я реабілітаційний центр», м.Львів
 • КНП «Городоцька ЦЛ» ГМР
 • Військова частина А7234 (колишній Центр медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький»), м. Трускавець
 • КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» ДМР, м. Дрогобич
 • Дрогобицьке добровільне товариство захисту дітей-інвалідів «Надія», м. Дрогобич
 • Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Дрогобицької міської ради, м. Дрогобич
 • Благодійний фонд «Карітас Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української Греко-Католицької Церкви», м. Дрогобич
 • Медичний центр «ADELI», м. Піештяни, Словаччина
 • Міжнародний реабілітаційний центр «Axis Medical center», м. Піештяни, Словаччина
 • Реабілітаційний центр SAREMA, м.Liberec, Чехія
 • Клініка Paley European Institute, Warszawa
 • Медико-реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття», м. Трускавець
 • ДП санаторій «Молдова», м. Трускавець
 • ТзОВ санаторій «Шахтар», м. Трускавець
 • Львівський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер, м. Львів
 • ПрАТ СГК «Дніпро-Бескид», м. Трускавець
 • КНП «Жидачівська міська лікарня»
 • ТЗОВ «Готельно-курортний комплекс «Карпати» м. Трускавець
 • Центр фізичної терапії «Зарпа», м. Львів
 • ТОВ «МПЦ «Твоє здоров’я», м. Львів
 • Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Галичина», смт. Великий Любінь
 • Західне територіальне управління Національної гвардії України (Військовий госпіталь в/ч 3080), м. Золочів
 • КНП ЛОД Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих ім. Ю. Липи
 • ТЗОВ МРЦ «Модричі», Дрогобицький р-н, с.Модричі
Навчально-методичний доробок викладачів кафедри
 • Грибок Н. М. Вступ у фізичну реабілітацію : тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань – 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 227 «Фізична реабілітація»] / Н.М. Грибок., М.М. Зорик. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 68 с.
 • Грибок Н.М. Сучасні проблеми геронтології : методичні матеріали до самостійної роботи студентів [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань – 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія] / Н.М. Грибок. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 48 с.
 • Матрошилін О.Г., Журавчак А.Б. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з лікувальної фізичної культури. — Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2011.- 46 с.
 • Матрошилін О.Г., Шимонко І.Т., Алєксєєв О.І. Загальна патологічна анатомія. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – 184 с.
 • Іваніків Н.М. Фізичне виховання. Теоретичний курс. Матеріали для самостійної роботи студентів ІІ курс. / Слімаковський О.В., Малетич Н.Б., Волошин О.О., Федак О.Г., Кравчук Б.Б., Борисевич Л.В., Зазуляк І.Б., Жукова І.М., Соляник І.М., Муца Л.Г., Хомич О.О. // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2012.- 156 с.
 • Матрошилін О.Г. Фізіотерапія / Матрошилін О.Г., Алєксєєв О.І. – Навчальний посібник для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 600203 «Здоров’я людини» – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 294 с.
 • Матрошилін О.Г. Фізіотерапія: навчальний посібник [для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 600203 «Здоров’я людини»] / Матрошилін Олексій Григорович, Алєксєєв Олександр Іванович, Рогаля Юрій Львович. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 295 с. (Гриф МОН).
 • Закаляк Н.Р., Яцуляк Г.Б. Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату: тексти лекцій (ч. 2) [для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” напряму підготовки – 6.010203 “Здоров’я людини” галузь знань – 0102 “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”]. Навч. посібник / Наталя Закаляк, Галина Яцуляк. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – 82.
 • Рогаля Ю.Л. Основи медичних знань: підручник [для студентів педагогічних вищих навчальних закладів] / І. Т. Шимонко, Ю.Л. Рогаля, С.Я. Волошанська, В.М. Філь.– Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 272 c.
 • Грибок Н.М. Організація самостійної роботи студентів спеціальної медичної групи з фізичного виховання у вищих навчальних закладах / Н.М. Грибок, О.В. Слімаковський, Р.І. Дудник. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 46 с.
 • Іваніків Н. Основи фізичної реабілітації: тексти лекцій. Навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 110 с.
 • Матрошилін О.Г., Філь В.М. Педіатрія : курс лекцій / Олексій матрошилін, Віталій Філь. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 217 с.
 • Грибок Н. Методика викладання в спеціальних медичних групах : тексти лекцій [для студентів спеціальностей: 7.01020101 “Фізичне виховання”, 7.01020302 “Фізична реабілітація”] / Н.М. Грибок, Р.О. Проць – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2016. – 156 с.
 • Зорик М.М. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація» [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Фізичне виховання»]. — Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 87 с.
 • Грибок Н.М. Масаж : методичні матеріали до практичних занять / Н.М. Грибок. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 118 с.
 • Грибок Н.М., Зорик М.М. Вступ у фізичну реабілітацію: методичні матеріали до практичних занять / Н.М. Грибок, М.М. Зорик. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 38 с.
 • Закаляк Н.Р. Загальна гігієна та гігієна фізичних вправ: тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань – 0102 Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини] / Н. Р. Закаляк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 150с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол №7 від 27.04.2017 р.) .
 • Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г. Методичні рекомендації до написання курсових робіт / Н.Р. Закаляк, О.Г. Матрошилін. — Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 26 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол №7 від 27.04.2017 р.)
 • Іваніків Н. Основи фізичної реабілітації: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів // Навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 48 с.
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Загальна теорія здоров’я : тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалав.) рівня галузі знань «Охорона здоров’я»] / О.Г.Матрошилін, Ю.Л.Рогаля. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педуніверситету імені Івана Франка, 2017. – 154 с.
 • Флюнт І.С., Закаляк Н.Р. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи: тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань – 0102 Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини] / І.С. Флюнт, Н. Р. Закаляк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 111с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол №10 від 22.06.2017 р.).
 • Закаляк Н. Р., Герасименко О.С. Фізична реабілітація при порушенні опорно-рухового апарату: методичні матеріали до практичних занять (частина I) / Н.Р. Закаляк, О.С. Герасименко. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 115 с.
 • Іваніків Н. Наукові дослідження у системі фізичної реабілітації: методичні матеріали до проведення практичних занять: [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 227 Фізична реабілітація, галузі знань 22 Охорона здоров’я] / Н.М. Іваніків. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 64 с.
 • Лікувальна фізична культура: методичні матеріали до проведення практичних занять / І.С. Флюнт, О.Г. Матрошилін, М.М. Кузан. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. 76 с.
 • Фізіобальнеотерапія при захворюваннях серцево-судинної і дихальної системи: методичні матеріали до проведення практичних занять [для студентів ЗВО] / О.Г. Матрошилін, Ю.Л. Рогаля, М.М. Кузан. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. 80 с.
 • Фізіобальнеотерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату: тексти лекцій / О.Г.Матрошилін, М.М.Кузан, Ю.Л.Рогаля — Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. — 72 с.
 • Грибок Н. М. Масаж: тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань – 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»] / Н.М. Грибок. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 128 с.
 • Закаляк Н.Р., Фігура О.А. Догляд за хворими з елементами фізичної реабілітації: тексти лекцій [для фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 227 Фізична терапія] / Н.Р. Закаляк, О.А. Фігура. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – 102с.
 • Іваніків Н. Функціональна діагностика: методичні матеріали до практичних занять / Н. М. Іваніків. — Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. — 71 с.
Наукова робота студентів
 1. Грибок Н.М., Караба Р.І. Роль фізичної активності в комплексній терапії літніх пацієнтів з артеріальною гіпертензією і її вплив на якість життя // Сучасні аспекти та перспективні напрямки розвитку науки: Матеріали ІІ міжнародної студентської наукової конференції (т. 4, м. Мукачево), 3 грудня 2021 р / ГО «Молодіжна наукова ліга». – Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2021. – С. 78 – 82.
 2. Іваніків Н. Караба Р. Реабілітація дітей раннього віку з розладом аутичного спектру // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ; Тарту, 07 лютого 2022 р. / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. Київ; Тарту: ГО «ВАДНД», 2022. С. 459 – 464.
 3. Ivanikiv Nataliia, Kril Andriana – Magnetic stimulation in rehabilitation after microdiscectomy at the lumbar level // Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji : XIV Międzynarodowe Dni Rehabilitacji Rzeszów, 24–25 lutego 2022 r. / Praca pod redakcją: Teresy Pop, Andrzeja Kwolka, Andżeliny Wolan-Nierody, Joanny Baran. Rzeszów, 2022, 114-118.
 4. Іваніків Н.М., Караба Р.І. Розлади аутичного спектру. Їх класифікація, симптоми захворювання та діагностика // Пріоритетні напрями розвитку науки та освіти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 9-10 лютого 2022 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2022. – С. 30-32.
 5. Іваніків Н.М., Ключник Ю.І. Методика скандинавської ходьби в реабілітації та її особливості впливу на серцево-судинну систему // Пріоритетні напрями розвитку науки та освіти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 9-10 лютого 2022 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2022. – С. 32-34.
 6. Іваніків Н.М., Кріль А.А. Методи комплексної реабілітації при ревматоїдному артриті // Пріоритетні напрями розвитку науки та освіти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 9-10 лютого 2022 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2022. – С. 34-36.
 7. Іваніків Н.М., Менчишин Д.Р. Особливості відновного лікування хворих з хімічними отруєннями // Пріоритетні напрями розвитку науки та освіти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 9-10 лютого 2022 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2022. – С. 36-37.
 8. Іваніків Н.М., Зубкович С. І. Особливості організації фізичного виховання в освітніх закладах України // Пріоритетні напрями розвитку науки та освіти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 9-10 лютого 2022 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2022. – С. 57-59.
 9. Іваніків Н.М., Вайдич Б.М. Психосоціальні фактори та реабілітація після перелому стегна // Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах євроінтеграції: Міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 29-30 березня 2022 р.: тези та статті / ред.кол.: Драбовський А.Г., Дибчук Л.В. та ін.. – Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2022. – С. 17-19.
 10. Іваніків Н.М., Коцюба В.В. Реабілітація дітей та підлітків при гіперактивності // Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах євроінтеграції: Міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 29-30 березня 2022 р.: тези та статті / ред.кол.: Драбовський А.Г., Дибчук Л.В. та ін.. . – Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2022. – С. 26-29.
 11. Іваніків Н.М., Караба Р.І. Спінальна м’язова атрофія, її типи, симптоми та лікування // Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах євроінтеграції: Міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 29-30 березня 2022 р.: тези та статті / ред.кол.: Драбовський А.Г., Дибчук Л.В. та ін.. . – Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2022. – С. 29-30.
 12. Іваніків Н.М., Ключник Ю.І. Необхідність масажу для недоношених діток // Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах євроінтеграції: Міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 29-30 березня 2022 р.: тези та статті / ред.кол.: Драбовський А.Г., Дибчук Л.В. та ін.. . – Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2022. – С. 30-32.
 13. Іваніків Н.М., Кушнір А.А. Дитячий церебральний параліч, форми та причини розвитку // Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах євроінтеграції: Міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 29-30 березня 2022 р.: тези та статті / ред.кол.: Драбовський А.Г., Дибчук Л.В. та ін.. . – Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2022. – С. 32-34.
 14. Іваніків Н.М., Іванець С.І. Відновна терапія після інсульту // Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах євроінтеграції: Міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 29-30 березня 2022 р.: тези та статті / ред.кол.: Драбовський А.Г., Дибчук Л.В. та ін.. . – Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2022. – С. 34-36.
 15. Іваніків Н.М., Зубкович С.І. Формування навичок здорового способу життя студентів засобом фізичного виховання // Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах євроінтеграції: Міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 29-30 березня 2022 р.: тези та статті / ред.кол.: Драбовський А.Г., Дибчук Л.В. та ін.. . – Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2022. – С. 68-70.
 16. Іваніків Н.М., Пащенко А.О. Соціальний та творчий аспект життя людей з обмеженнями життєдіяльності // Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах євроінтеграції: Міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 29-30 березня 2022 р.: тези та статті / ред.кол.: Драбовський А.Г., Дибчук Л.В. та ін.. . – Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2022. – С. 70-72.
 17. Іваніків Н.М., Бечкало В.З. Здоровий спосіб життя – основне правило сьогодення // Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах євроінтеграції: Міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 29-30 березня 2022 р.: тези та статті / ред.кол.: Драбовський А.Г., Дибчук Л.В. та ін.. . – Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2022. – С. 72-73.
 18. Закаляк Н., Гарко М. Засоби реабілітаційного впливу при функціональних порушеннях опорно-рухового апарату// Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ХІI: Якісні дослідження для покращення життя людини / [Ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Перемишль: Посвіт, 2022. C. 162-164.
 19. Закаляк Н., Кривенко О. Проблема остеохондрозу поперекового відділу хребта// Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ХІI: Якісні дослідження для покращення життя людини / [Ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Перемишль: Посвіт, 2022. C. 164-166.
 20. Закаляк Н., Ошієвський Р. Роль фізичних терапевтів у відновленні після інсульт// Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ХІI: Якісні дослідження для покращення життя людини / [Ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Перемишль: Посвіт, 2022. C. 166-168.
 21. Закаляк Н., Строцька І. Застосування дихальної гімнастики в реабілітації постковідних хворих// Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ХІI: Якісні дослідження для покращення життя людини / [Ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Перемишль: Посвіт, 2022. C. 168-170.
 22. Закаляк Н., Струк Р. Особливості реабілітації хворих з афазіями різного ступеня тяжкості// Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ХІI: Якісні дослідження для покращення життя людини / [Ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Перемишль: Посвіт, 2022. C. 170-173.
 23. Закаляк Н.Р., Херло Є.С. Сенсорно-інтеграційна терапія при неврологічних порушеннях у дітей. Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини //Збірник наукових праць. Матеріали IIІ науково-практичної internet – конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті професора О.В. Пєшкової (21-22 квітня 2022 року, місто Харків). Харків, 2022. – Випуск 3. – С. 25-27.
 24. Фігура О., Херло Є. Порушення зору у постінсультних пацієнтів та ерготерапевтичні методи його корекції / О. Фігура, Є. Херло // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ХІI: Якісні дослідження для покращення життя людини / [Ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Перемишль: Посвіт, 2022. С.174-176.
 25. Грибок Н., Андрушків Р. Клінічний і реабілітаційний менеджмент при пошкодження ротаторної манжети плеча // Місце і роль фізичної терапії у сучасній системі охорони здоров’я: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернівці, 10.02.2022р) / за ред. Я.Б. Зорія. – Чернівці: Чернівецьк. нац. ун-т. 2022 – С. 52 – 55.
 26. Грибок Н., Вайдич Б. Реабілітаційні втручання для покращення фізичного та психосоціального функціонування після перелому стегна у літніх людей // Місце і роль фізичної терапії у сучасній системі охорони здоров’я: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернівці, 10.02.2022р) / за ред. Я.Б. Зорія. – Чернівці: Чернівецьк. нац. ун-т. 2022 – С. 55 – 59.
 27. Грибок Н., Ключник Ю. Стратегії реабілітаційної допомоги хворим з цукровим діабетом // Місце і роль фізичної терапії у сучасній системі охорони здоров’я: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернівці, 10.02.2022р) / за ред. Я.Б. Зорія. – Чернівці: Чернівецьк. нац. ун-т. 2022 – С. 59 – 64.
 28. Грибок Н., Марків А. Особливості дизайн-облаштування житла для людини з інвалідністю // Місце і роль фізичної терапії у сучасній системі охорони здоров’я: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернівці, 10.02.2022р) / за ред. Я.Б. Зорія. – Чернівці: Чернівецьк. нац. ун-т. 2022 – С. 64 – 68.
 29. Грибок Н., Семенишин Ю. Мультидисциплінарний підхід до відновлення пацієнтів внаслідок перенесеного інсульту // Місце і роль фізичної терапії у сучасній системі охорони здоров’я: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернівці, 10.02.2022р) / за ред. Я.Б. Зорія. – Чернівці: Чернівецьк. нац. ун-т. 2022 – С. 68 – 72.
 30. Грибок Н., Строцька І. Методика лікувальної гімнастики хворих з ішемічним інсультом на стаціонарному етапі реабілітації // Місце і роль фізичної терапії у сучасній системі охорони здоров’я: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернівці, 10.02.2022р) / за ред. Я.Б. Зорія. – Чернівці: Чернівецьк. нац. ун-т. 2022 – С. 72 – 76.
 31. Грибок Н., Бляшко Е. Комплексна реабілітація дітей з недосконалим онтогенезом // Місце і роль фізичної терапії у сучасній системі охорони здоров’я: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернівці, 10.02.2022р) / за ред. Я.Б. Зорія. – Чернівці: Чернівецьк. нац. ун-т. 2022 – С. 177 – 182.
 32. Грибок Н., Гулак В. Особливості реабілітації недоношених дітей першого року життя // Місце і роль фізичної терапії у сучасній системі охорони здоров’я: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернівці, 10.02.2022р) / за ред. Я.Б. Зорія. – Чернівці: Чернівецьк. нац. ун-т. 2022 – С. 182 – 186.
 33. Грибок Н., Дубик Х. Вплив кінезотерапії та лікувальної гімнастики на перебіг вагітності у жінок з дорсопатіями // Місце і роль фізичної терапії у сучасній системі охорони здоров’я: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернівці, 10.02.2022р) / за ред. Я.Б. Зорія. – Чернівці: Чернівецьк. нац. ун-т. 2022 – С. 186 – 192.
 34. Грибок Н., Коцюба В. Особливості реабілітації пацієнтів з хворобою альцгеймера // Місце і роль фізичної терапії у сучасній системі охорони здоров’я: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернівці, 10.02.2022р) / за ред. Я.Б. Зорія. – Чернівці: Чернівецьк. нац. ун-т. 2022 – С. 192 – 196.
 35. Грибок Н., Леснянська А. Засоби відновного лікування при анемії вагітних в умовах санаторно-курортного лікування // Місце і роль фізичної терапії у сучасній системі охорони здоров’я: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернівці, 10.02.2022р) / за ред. Я.Б. Зорія. – Чернівці: Чернівецьк. нац. ун-т. 2022 – С. 196 – 199.
 36. Грибок Н., Здендяк Н. Вплив фізичних навантажень на функціональні показники ока у юних спортсменів // Місце і роль фізичної терапії у сучасній системі охорони здоров’я: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернівці, 10.02.2022р) / за ред. Я.Б. Зорія. – Чернівці: Чернівецьк. нац. ун-т. 2022 – С. 288 – 292.
 37. Іваніків Н., Караба Р. Корекційні методики при розладах аутичного спектру // Місце і роль фізичної терапії у сучасній системі охорони здоров’я : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Чернівці 10.02.2022 року) / за редакцією Я.Б. Зорія. – Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 312 с.
 38. Іваніків Н., Ключник Ю. Суть занять за методом фельденкрайза // Місце і роль фізичної терапії у сучасній системі охорони здоров’я : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Чернівці 10.02.2022 року) / за редакцією Я.Б. Зорія. – Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 312 с.
 39. Іваніків Н., Крисяк І. Комплексна програма фізичної реабілітації для дітей з особливими потребами // Місце і роль фізичної терапії у сучасній системі охорони здоров’я : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Чернівці 10.02.2022 року) / за редакцією Я.Б. Зорія. – Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 312 с.
 40. Іваніків Н.. Кріль А. Результати реабілітації після мікродискектомії за допомогою магнітної стимуляції // Місце і роль фізичної терапії у сучасній системі охорони здоров’я : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Чернівці 10.02.2022 року) / за редакцією Я.Б. Зорія. – Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 312 с.
 41. Іваніків Н., Менчишин Д. Програма реабілітаційних заходів у лікуванні хворих з гострими отруєннями хімічної етіології// Місце і роль фізичної терапії у сучасній системі охорони здоров’я : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Чернівці 10.02.2022 року) / за редакцією Я.Б. Зорія. – Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 312 с.
 42. Іваніків Н., Зубкович С. Профілактика спортивного травматизму // Місце і роль фізичної терапії у сучасній системі охорони здоров’я : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Чернівці 10.02.2022 року) / за редакцією Я.Б. Зорія. – Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 312 с.
 43. Іваніків Н., Зубкович С. Проблема формування мотивації до занять фізичною культурою у студентської молоді // Місце і роль фізичної терапії у сучасній системі охорони здоров’я : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Чернівці 10.02.2022 року) / за редакцією Я.Б. Зорія. – Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 312 с.
 44. Іваніків Н., Дудок А. Фізична реабілітація хворих пневмоконіозом // Місце і роль фізичної терапії у сучасній системі охорони здоров’я : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Чернівці 10.02.2022 року) / за редакцією Я.Б. Зорія. – Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 312 с.
 45. Закаляк Н.Р., Руда Т.А. Навички клінічного мислення в ерготерапії. Мультидисциплінарний підхід у фізичній реабілітаційній медицині: матеріали Всеукраїнської конференції (20 травня 2022 року, місто Харків) //Збірник наукових праць. – Харків, 2022. – Випуск 1. – С. 48 – 50.
 46. Закаляк Н.Р., Херло Є.С. Історичні аспекти розвитку ерготерапія, як професії. Мультидисциплінарний підхід у фізичній реабілітаційній медицині: матеріали Всеукраїнської конференції (20 травня 2022 року, місто Харків) //Збірник наукових праць. – Харків, 2022. – Випуск 1. – С. 50 – 52.
 47. Рогаля Ю.Л., Кохлі Д.В. Контроль болю в нижній частині спини при ретропателярному больовому синдромі. Мультидисциплінарний підхід у фізичній реабілітаційній медицині // Збірник наукових праць. – Харків, 2022. – Випуск 1. – 134 с. (укр.), С. 20 – 21.
 48. Фігура О.А., Дем’яненко О.Г. Фізична реабілітація пацієнтів з руховими порушеннями при хворобі Паркінсона в умовах реабілітаційного центру / О.А. Фігура, О.Г. Дем’яненко // Мультидисциплінарний підхід у фізичній реабілітаційній медицині //Збірник наукових праць. – Харків, 2022. – Випуск 1. – С.112-114.
 49. Фігура О.А., Оленич С.В. Ерготерапевтичні втручання з пацієнтами після тотального ендопротезування кульшового суглоба/ О.А. Фігура, С.В. Оленич // Мультидисциплінарний підхід у фізичній реабілітаційній медицині //Збірник наукових праць. – Харків, 2022. – Випуск 1. – С.115-117.
 50. Фігура О.А., Руда Т.А. Ерготерапевтичне втручання після перенесенної черепно-мозкової травми / О.А. Фігура, Т.А.Руда // Мультидисциплінарний підхід у фізичній реабілітаційній медицині //Збірник наукових праць. – Харків, 2022. – Випуск 1. – С.118-120.
 51. Грибок Н.М., Пріцак І.М. Геріатричні аспекти ерготерапії в реабілітації осіб літнього і похилого віку. The 5 th International scientific and practical conference “Priority directions of science development” (March 2-3, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2020. С. 326 – 331.
 52. Наталя Іваніків, Аліна Турдай. Методика інтенсивних лікувальних фізичних навантажень при ревматоїдному артриті // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: Матеріали ІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С. 103-107.
 53. Закаляк Н.Р., Данилів Н.Р. Лікувальна гімнастика при больових синдромах в ділянці спини // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали II регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С. 97 – 103.
 54. Явір І. Аналіз ефективності використання Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я в практичному досвіді // Тези доповідей 89-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації». – Івано-Франківський національний медичний університет, 2020. – С. 215-216.
 55. Дужий Д.І. Профілактика падіння людей похилого віку, що живуть вдома. Бельгійський досвід. Д.І. Дужий, Н.М. Грибок // Тези доповідей 89-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації» / [головний редактор М.М. Рожко]. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 206 – 207.
 56. Грибок Н., Гладка О. Іпотерапія в системі фізичної реабілітації. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. – 268. – С. 190 – 192.
 57. Грибок Н., Одєгов В. Фізіотерапевтичні методи в реабілітації хворих з остеохондрозом хребта. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. С. 192 – 194.
 58. Грибок Н., Оловець О. Особливості фізичної реабілітації хворих з невропатією лицевого нерва. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. С. 194 – 196.
 59. Грибок Н., Петрик Є. Механізми лікувальної дії фізичних вправ при захворюваннях органів дихання. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. – С. 196 – 198.
 60. Марущак Володимир. Мотивація та вдосконалення фізичних якостей у сучасної молоді. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 57 – 60.
 61. Грибок Ніна, Дужий Дмитро. Сучасні підходи в комплексній реабілітації дітей із синдромом ретта. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 12. – С. 156 – 161.
 62. Грибок Ніна, Лук’янченко Еліна. Особливості фізичної реабілітації хворих з церебральним ішемічним інсультом. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 161 – 165.
 63. Грибок Ніна, Луців Ганна. Основні напрямки фізичної реабілітації пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 165 – 169.
 64. Грибок Ніна, Луців Мар’яна. Лікування і профілактика сколіотичної хвороби. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 169 – 172.
 65. Грибок Ніна, Явір Ігор. Профілактика падіння для людей похилого віку, що живуть вдома: бельгійський досвід. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 172 – 176.
 66. Караба Роксолана. Особливості застосування масажу у дітей грудного віку. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 185 – 188.
 67. Машненко Анна-Марія. Кінезіотейпування, як інноваційний метод фізичної реабілітації. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 195 – 199.
 68. Меличин Павло. Сколіоз та лікування його за допомогою кінезіотейпування. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 199 – 202.
 69. Новза-Федюк Давид. Сучасні тенденції фізичної реабілітації при кіфозах у дітей. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 207 – 210.
 70. Петляківський Іван. Застосування ерготерапії у відновленні процесів життєдіяльності постінсультних хворих. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 217 – 221.
 71. Фігура Оксана, Дужий Дмитро. Значення лікувальної фізкультури в комплексній реабілітації пацієнтів з гонартрозом. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 13. – С. 120 – 125.
 72. Фігура Оксана, Проць Ярослав. Реабілітація спортсменів після професійних травм. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 13. – С. 125 – 128.
 73. Фігура Оксана, Строцька Ірина. Ерготерапія як невід’ємний інструмент покращення якості життя людей, які проходять фізичну реабілітацію. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 13. – С. 128 – 131.
 74. Закаляк Наталія, Гутей Анна. Дослідження ефективності ерготерапії в процесі відновлення функцій кисті у постінсультних хворих. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 9 грудня 2019 р. Переяслав (Київ. обл.), 2019. Вип. 14. – С. 238 – 242.
 75. Закаляк Наталія, Луців Ірина. Обгрунтування проведення фізичної реабілітації для відновлення функцій коліна при нестабільності колінного суглоба. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 13. – С. 242 – 247.
 76. Кузан Марія, Зубкович Степан. Реабілітація дітей з захворюваннями опорно-рухового апарату. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 13. – С. 247 – 250.
 77. Фігура Оксана, Проць Ярослав. Психологічне відновлення ісля спортивних травм. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 13. – С. 109 – 113.
 78. Кузан Марія, Зубкович Степан. Травматизм на заняттях фізичної культури та його профілактика. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 13. – С. 40 – 43.
 79. Борова Я.І. Грибок Н.М. Піскотерапія як спосіб корекції в процесі реабілітації дітей / Я.І. Борова. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 222 – 224.
 80. Караба Р.І. Грибок Н.М. Пропріоцептивна нервово-м’зова фасилітація, як сучасний метод лікування рухом. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 224 – 225.
 81. Караба Р.І. Грибок Н.М. Місце Бломберг-терапії в реабілітації дітей-інвалідів. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 225 – 226.
 82. Машненко А-М.С., Грибок Н.М. Технологія застосування казкотерапії в реабілітації дітей з обмеженими можливостями. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 226 – 227.
 83. Зубкович С.І, Фігура О.А. Каністерапія як технологія реабілітації дітей з обмеженими можливостями. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 227 – 228.
 84. Петляківський І.А., Фігура О.А. Арт-терапія – лікування мистецтвом. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 228 – 230.
 85. Петляківський І.А., Фігура О.А. Іпотерапія – як один із методів анімалотерапії. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 230 – 231.
 86. Цанько А.Є., Фігура О.А. Дельфінотерапія, як метод реабілітації дітей з відхиленнями у стані здоров’я. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 231 – 232.

Примітка. Жирним шрифтом виділено прізвища студентів

Участь студентів інституту фізичної культури і здоров’я у ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених
Марія Талап — учасниця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Фізичне виховання та спорт»
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «фізична терапія, ерготерапія»
Студент інституту – учасник ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (Дужий Дмитро – №20)
ІІ етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності Фізична терапія, ерготерапія (фізична реабілітація):
2019 рік
2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік

Кваліфікаційні роботи