Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

6.010201 Фізичне виховання

Навчально-методичне забезпечення