Другий (магістерський) рівень вищої освіти

227 Фізична терапія, ерготерапія

Навчально-методичне забезпечення