Другий (магістерський) рівень вищої освіти

014 Середня освіта (Фізична культура)

Навчально-методичне забезпечення