Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)

Навчально-методичне забезпечення

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі ОКР Молодший спеціаліст

Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)

Перелік навчальних дисциплін