Про факультет

Факультет здоров’я людини та природничих наук було створено злиттям біолого-природничого факультету та навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я наказом ректора №154 від 19.05.22 р.

Факультет Здоров’я людини та природничих наук
Рік заснування 1997
Адреса (поштова) 82100 Львівська обл., м. Дрогобич, пл.Театральна,2.

Контактні телефони 8(03244) 1-01-46;
Декан факультету проф. Лук’янченко Микола Іванович
Заступники декана факультету:

Початкова назва факультету: Біолого-природничий факультет, Факультет фізичного виховання, Інститут фізичної культури і здоров’я
Попередні декани факультету: Навчально-науковиий інститут фізичної культури і здоров’я: проф. Лук’янченко Микола Іванович, к. пед. н., доцент Чопик Роман Володимирович
Біолого-природничий факультет: доцент Алєксєєв Одександр Іванович, доцент Волошанська Світлана Ярославівна.

Факультет готує фахівців з таких галузей знань та спеціальностей

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – термін навчання – 3 роки 10 місяців

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)
Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура)
Форми навчання – денна та заочна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт
Освітня програма: Фізична культура і спорт
Форма навчання – денна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія)
Форма навчання – денна, заочна

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітня програма: Фізична терапія, ерготерапія;
Освітня програма: Ерготерапія
Форма навчання – денна

Галузь знань: 09 Біологія
Спеціальність: 091 Біологія
Освітня програма: Біологія;
Форма навчання – денна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія)
Освітня програма: Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я людини)
Форми навчання – денна.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (зі скороченим терміном навчання; денна форма навчання),
термін навчання – 2 роки 10 місяців

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітня програма: Фізична терапія, ерготерапія

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (зі скороченим терміном навчання; заочна форма навчання),
термін навчання – 1 рік 10 місяців

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)
Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти – термін навчання – 1 рік 4 місяці (денна та заочна форма навчання),
1 рік 10 місяців – для випускників інших спеціальностей (денна та заочна форма навчання)

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)
Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура)
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітня програма: Фізична терапія

Галузь знань: 09 Біологія
Спеціальність: 091 Біологія
Освітня програма: Лабораторна діагностика біологічних систем – 1р. 4 міс.
Форма навчання – денна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія) – 1р. 4 міс.
Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – 1р. 10 міс.
Форма навчання – денна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма: Середня освіта (Хімія, інформатика) – 1р. 4 міс.
Освітня програма: Середня освіта (Хімія) – 1р. 10 міс.
Форма навчання – денна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Природничі науки)
Освітня програма: Середня освіта (Природничі науки) – 1р. 10 міс.
Форма навчання – денна

Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія)
Освітня програма: Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я людини)
Форми навчання – денна.

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

На  факультеті реалізується програма «Подвійне навчання» в Полонійній Академії в Ченстохові (Польща) за спеціальностями «Біотехнологія» для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та «Інтегроване управління навколишнім середовищем» для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти.

      Програма «Erasmus+»:

 • університет прикладних наук VIVES (Бельгія),
 • технологічна академія (м. Резекне, Латвія),
 • університет м. Бургас (Болгарія).

Інститут підтримує зв’язки з такими університетами України:

 • Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова,
 • Національним університетом фізичного виховання і спорту України,
 • Львівським державним університетом фізичної культури ім. І.Боберського,
 • Придніпровською державною академією фізичної культури і спорту,
 • Хмельницьким національним університетом,
 • Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова (Одеса),
 • Запорізьким національним університетом (Запоріжжя),
 • Львівським національним університетом ім. Івана Франка (Львів),
 • Волинським національним університетом імені Лесі Українки (Луцьк),
 • Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка (Тернопіль),
 • Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини (Умань),
 • Національним університетом „Львівська політехніка” (Львів),
 • Подільським аграрно-технічним університетом (Кам’янець-Подільський),
 • Глухівським державним педагогічним університетом імені Олександра Довженка,
 • Рівненський державний гуманітарний університет.

з науковими установами України:

 • Інститутом екології Карпат НАНУ (Львів)
 • Інститутом біології клітини НАНУ (Львів)
 • Інститутом сільського господарства Карпатського регіону НААН (Оброшино)
 • Інститутом біології тварин НААНУ (Львів)

а також науковими установами та університетами зарубіжжя:

 • Університетом прикладних наук VIVES (м. Брюгге, Бельгія)
 • Міжнародна неприбуткова організація VZW «ORADEA» (Бельгія)
 • Державною вищою школою імені кс. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Польща),
 • Факультетом фізичного виховання Жешувського університету (м. Жешув, Польща),
 • Жешувський університет (Польща)
 • Легницька вища професійна школа ім. Вітелона (Польща)
 • Полонійна академія в Ченстохові (Польща)
 • Національний інститут прогресивної індустріальної науки і технології (Японія)
 • Уханський технологічний університет (Китай)
 • Гянджинський державний університет (Азербайджан)
 • Інститут радіаційних проблем НАН Азербайджану

Участь у Міжнародних проєктах:

 • Проєкт Erasmus+ KA2 “UKROTHE: Developing an Occupatioal Therapy study programme in Ukraine” – скерований на розвиток потенціалу вищої освіти (Capacity Building in higher education, CBHE) – це проєкти співпраці між закладами вищої освіти з Європи, України та інших країн-партнерів програми Еразмус+ щодо розбудови потенціалу задля впровадження реформ у сфері вищої освіти на основі розвитку Болонського процесу.
 • Проєкт ЄС (PL-BL-UA) „Інтеграція наукових середовищ польсько-української прикордонної території”.
 • Проєкт ВООЗ „НІЗ (неінфекційні захворювання) : профілактика та зміцнення здоров’я в Україні”.
 • Doctor Honoris Causa  Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, представлені колективом факультету:
  • Еми Франц Какельберг– президент Міжнародної інституції „DISOP” (2007)
  • Патрік Марсель Беллінк – президент VZW «ORADEA» (2016)
  • Йоріс Хіндрікс – професор, ректор Університету прикладних наук VIVES (2018)
  • Ришард Казімєж Пісарскі – професор, ректор Державної вищої професійної школи імені Вітелона в Легниці (2019)
  • Ровшан Ібрагімхалі огли Халілов – професор, завідувач кафедри біофізики та молекулярної біології біологічного факультету Бакинського державного університету (2020)

Міжнародні центри:

 • українсько-бельгійський Центр екології та здоров’я людини;
 • спільний українсько-азербайджанський міжнародний науково-освітній центр нанобіотехнологій і функціональних наносистем.

Проблематика співробітництва:

 • стан та охорона навколишнього середовища;
 • екологічні проблеми індустрії рекреаційного комплексу міст Трускавця, Стебника, Борислава;
 • розробка міжнародних еколого-пізнавальних туристичних маршрутів пограниччя України та Польщі;
 • дослідження уповільнення процесів деградації ґрунтів, викликаної водною ерозією.
 • проблеми здорового способу життя в контексті екології людини.

Міжнародні науково-практичні конференції та семінари:

 • „Сучасний стан та перспективи розвитку біо- й агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення”
 • „Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення”
 • «Актуальні питання управління та стану водних ресурсів Дрогобицької територіальної громади»

Міжнародні наукові видання :

 • Acta Carpatica
 • Human Health: Realities and Prospects
 • Ekology and Human Helth
 • SMART SOCIETY

На факультеті культивуються такі види спорту: футбол, міні-футбол (чоловіки, жінки), легка атлетика, волейбол, баскетбол, атлетична гімнастика, ритмічна гімнастика, акробатика, настільний теніс, армрестлінг.